Til hovedinnhold

Nyheter

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon i kirkeoppgjøret er fornøyde med oppgjøret. Fra venstre Kai Nygård, Kristin Bakker, Marianne Bratsveen, Bjørn Flikke og Thore Wiig Andersen

Sosial profil i oppgjøret i kirken

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i kirkelig sektor har forhandlet fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjørene i offentlig sektor og sikrer en god lavlønnsprofil både i felles- og menighetsrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. 

Forhandlingslederne i PBL-området: Fra venstre; Marit Solheim (Delta), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) og Jørn-Tommy Schjelderup (PBL).

Lønnsoppgjøret for PBL-barnehager er i havn

Forhandlingene i mellomoppgjøret for PBL-barnehagene kom i havn mandag ettermiddag. - Vi er fornøyde med et solid lønnsløft på linje med kommunesektoren, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen.

Enighet i lønnsoppgjøret i Norlandia-barnehagene.

Enighet i Norlandia-barnehagene

Tirsdag kveld kom partene til enighet i forhandlingene for Norlandia-barnehagene med bistand fra Spekter og LO Stat.

Fra øverst til venstre: Liv Karin Jensen, Georg Loavi Pöyhönen, Eli Fjærli og May Britt Bendiksen nederst til høyre.

Hva husker du best fra din tid som tillitsvalgt?

Vi har stilt spørsmålet til nåværende og tidligere tillitsvalgte i forbindelse med Fagforbundets 20-årsjubileum.

På et tidspunkt kan det være relevant å bruke media.

Dette gjør du ved konkurranseutsetting

Hvem gjør hva - og når, hvis tjenester i kommunen konkurranseutsettes? Her får du omstillingsenhetens guide for fem faser.

KRITISK: Leder av Fagforbundet Ringsaker, Jørn Eriksen, vil ikke at kommunen skal kjøpe plasser på det nye, private demenssenteret.

– Skal ikke bruke fellesskapets penger på dårlige lønns- og arbeidsvilkår

På Ringsaker skaper et nytt privat demenssenter politisk konflikt mellom høyre- og venstresida.

Anna Lund Bjørnsen har levd 4 måneder i Jordandalen sammen med palestinske bønder og gjetere.

Gode hjelpere i et hardt presset paradis

– Jordandalen er det rene ville vesten. Her lever de palestinske bøndene under konstant trakassering og press fra bosettere. Vi gjør det vi kan for å hjelpe og støtte dem og gjøre verden oppmerksom på det som foregår.

Anne Sandborg, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Renovasjon- og gjenvinningsetaten Oslo og Agnieszka Rybczynska, prosjektleder for samarbeidsprosjeket om anstendig arbeid og partssamarbeid mellom Solidarnosc og Fagforbundet.

Solidarność på avfallssafari og trikkekurs i Oslo

Tillitsvalgte og ledere som står side om side og forteller engasjert om innovasjon, gode løsninger og samarbeid er noe av det som gjorde størst inntrykk da fagforeningskamerater fra polske Solidarność besøkte Fagforbundet i slutten av mai.

Illustrasjon.

Valget kan koste deg 100 000 kroner

Hvem som får flertall i kommunen, kan få direkte innflytelse på lønna di.

Mazhar Iqbal, plasstillitsvalgt ved Brandengen skole i Drammen.

Synlig og tilgjengelig

Til stede for medlemmene: Gjennom 17 år som tillitsvalgt ved Brandengen skole i Drammen har Mazhar Iqbal forstått viktigheten av tett og hyppig dialog med både medlemmer og ledelse.

Sommer, sand, sol og ferie - kan sjefen gripe inn?

Kan sjefen tilbakekalle meg fra ferie?

Ferien er rett rundt hjørnet - her er svar på noen vanlige spørsmål om feriavvikling.

Hvis Ikea vinner fram i denne saken frykter Handel og kontor en jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmer og sier sin mening. Illustrasjon.

Sparket hovedverneombud saksøker Ikea

15.mai startet rettssaken mellom et hovedverneombud som ble fratatt sitt verv og avskjediget fra sin stilling, og møbelgiganten Ikea i Oslo tingrett. Saken har fått stor oppmerksomhet, og store deler av LO er med på å vise sin støtte.

Fra 2019 kunne Fagforbundet tilby egen reiseforsikring gjennom LO favør.

Trygg i sommer med reiseforsikring

– Det er uklokt å reise uten reiseforsikring. Det er å gamble med egen økonomi, sier Morten Helland, som leder enhet for medlemsfordeler i Fagforbundet. Med Fagforbundets reiseforsikring er du dekket fra du går ut av døra hjemme, men den dekker ikke nødvendigvis alt du foretar deg utenfor eget hjem.

Vi kjemper for gode lønns- og arbeidsvilkår med og for medlemmene våre, uavhengig av om de jobber i privat eller offentlig sektor, sier Mette Nord.

Privatisering gjør arbeidslivet uryddig

Aftenposten gikk onsdag til frontalangrep på Fagforbundet, og hevder at vi forsøpler debatten om privatisering. Her er leder av Fagforbundet, Mette Nord, sitt svar.

Disse områdene i Spekter er ferdigforhandlet

Spekter er et tariffområde som er delt inn i 13 forskjellige områder og forhandlingene foregår som forskjellige etapper.

– Det er viktig for oss at tillitsvalde får kome til ordet, seier Anne Green Nilsen.

Skal diskutere kompetansebehovet i ambulansetenesta

– Vi treng å semjast om kva status og framtidig behov faktisk er, om me skal løyse utfordringane, seier Anne Green Nilsen, forhandlingsleiar for Fagforbundet

F.v: Ingrid Myran – Fagforbundet, Kåre Finjord, Ronny Melheim, Fred Løvli, 2 rekke venstre:Bjørn Fornes og Geir Wamstad Bak: Endre Strand

Forhandlinger for energiverk og datterselskap

Enighet i forhandlingene mellom EL og IT, Fagforbundet og Samfunnsbedriftene på Energioverenskomsten.

Regjeringa åpner for bedre dekning for yrkesskader, blant annet for brannfolk.

Regjeringen lover forbedringer i yrkesskadereglene for brannfolk

I 2021 vedtok Stortinget en endring i politiloven som sikret politiet en bedre yrkesskadedekning under trening og øvelser. Fagforbundet mener behovet for bedre dekning under risikofylt trening og øvelser gjelder mange flere yrker. Nå bekrefter regjeringen at de jobber med å innføre tilsvarende regelendringer for ansatte i kriminalomsorgen og i brann og redning.

Første nestleder Sissel M. Skoghaug i LO leder forhandlingene om særaldersgrenser.

LO gjenopptar forhandlinger om særaldersgrenser

LO, Unio, YS og Akademikerne gjenopptar i dag forhandlinger med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om særaldersgrenser for store yrkesgrupper i offentlig sektor. Klokka 15.30 avholdes det første møtet i departementet.

F.v.: Forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen, forhandlingsleder i Spekter, Anne-Kari Bratten, og forhandlingsleder i Delta, Trond Ellefsen.

Enighet i mellomoppgjøret for Spekter helse A2

Det ble enighet i Spekter Helse A2-delen for ansatte i sykehus onsdag kveld 31. mai.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?