Til hovedinnhold

Avlinger går tapt mens Gaza sulter

Fuad Abu Saif, leder for Union of Ag­ri­cul­tur­al Work Com­mit­tees (UAWC)

Fuad Abu Saif, leder for Union of Ag­ri­cul­tur­al Work Com­mit­tees (UAWC) (Foto: Skjermdump Nationen 17. januar 2024)

Nesten halvparten av dyrkbar jord i Gaza er ødelagt, og avlinger råtner mens Gaza står overfor en sultkatastrofe. Krigen i Gaza har pågått i over 100 dager med katastrofale følger for palestinske bønder og fiskere, og resten av befolkningen i Gaza.

17.01.2024 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 18.01.2024

Fuad Abu Saif, leder for Uni­on of Ag­ri­cul­tur­al Work Com­mit­tees (UAWC), det palestinske småbrularlaget som Fagforbundet støtter gjennom Norsk Folkehjelp, er intervjuet av Nationen. 

– Fle­re bøn­der har dødd for­di hu­se­ne de­res er bom­bet i Gaza. Vi har omtrent 30.000 tonn grønnsaker og 30.000 tonn frukt det ikke er mu­lig å høs­te.

Det­te er en av de vik­tig­ste kil­de­ne til mat i Gaza. Før 7. de­sem­ber mang­let 70 pro­sent av Gazas inn­byg­ge­re mat, iføl­ge FN. Nå er mat­jord, red­ska­per og fis­ke­bå­ter bom­bet i styk­ker.

Også på Vest­bred­den har kri­gen ram­met land­bru­ket hardt.

– Om­trent halv­par­ten av av­lin­gen gikk tapt for­di man­ge ikke had­de til­gang til jor­de­ne sine. Et­ter 7. ok­to­ber be­gyn­te is­ra­els­ke bo­set­te­re å an­gri­pe bøn­de­ne på Vest­bred­den. I de­sem­ber ble fle­re drept mens de prøv­de å nå oli­ven­trær­ne sine.

Saif har også selv måttet se egne avlinger gå tapt.

Les hele intervjuet i Nationen.

Vær med å støtt Fagforbundets Gaza sulter-innsamling til UAWCs nødhjelpsarbeid.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?