Til hovedinnhold

Bedre vilkår for å jobbe ved siden av AFP

Pål Skarsbak  daglig leder i LO Kommune  er fornøyd med at vilkårene for pensjonistavlønning blir bedre.

Pål Skarsbak daglig leder i LO Kommune er fornøyd med at vilkårene for pensjonistavlønning blir bedre. (Foto: Birgit Dannenberg)

Partene i KS-området, altså kommunene unntatt Oslo, er enige om en ny forbedret avtale om pensjon. Avtalen viderefører hovedtrekkene i pensjonsordningen, men gir bedre vilkår for inntekt ved siden av AFP og til en viss grad pensjonistvilkårene.

19.12.2023
Sist oppdatert: 01.05.2024

Vi har fått en ny bestemmelse i særavtalen om pensjon som gir bedre kompensasjon til mange pensjonister som jobber på pensjonistavlønning. Dersom det er rekrutteringsutfordringer, vil ansatte kunne jobbe på en timelønn som er 93 prosent av garantilønnen ved 16 års ansiennitet. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det framgår av kapittel 1, § 5 i Hovedtariffavtalen.

For pensjonister i stilling uten garantilønn, begrenses pensjonistlønn til det en med treårig høyskoleutdanning og 16 års ansiennitet ville fått.

Der det ikke er rekrutteringsutfordringer kan pensjonister jobbe på pensjonistvilkår på samme måte som i dag.

En bedre løsning

 – Vi er fornøyde med at vi har fått en bedre løsning på dette. Det har vært betydelig misnøye, særlig blant høyskoleutdannede over at pensjonistavlønningen oppleves som lav i forhold til vanlig timelønn. Vi mener at den nye bestemmelsen fanger opp mye av dette for mange pensjonister, sier Pål Skarsbak som er leder for Lov- og avtaleverksavdelingen.

Inntekt og AFP

AFP-pensjonister mellom 62 og 65 år kan ikke jobbe på pensjonistavlønning, men kan ha inntekt når de går på AFP. Inntil nå kunne man tjene inntil 30 000.-. Dette beløpet får nå en automatisk regulering til 0,26 prosent av G, folketrygdens grunnbeløp. Det vil bety at toleransebeløpet automatisk går opp når G reguleres.

Dette forhandlingsresultatet omfatter KS-området, altså kommunene unntatt Oslo som er et eget tariffområde.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?