Til hovedinnhold

Faglig kokebok: Klubb er...

Logo for klubbstyrets arbeidsrom

Logo for klubbstyrets arbeidsrom (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundets organisasjonsledd ute på arbeidsplassene. Det er Fagforbundets måte å omtale arbeidsplassene på der det er medlemmer og en tillitsvalgt omfattet av en tariffavtale.

01.12.2023 av Jan Tore Skjelbek
Sist oppdatert: 11.01.2024

Eller sagt på en annen måte: Alle arbeidsplasser der forbundet har medlemmer er en klubb. Eller enda kortere forklart – klubben er arbeidsplassen din.

Har du blitt klokere? Vi graver oss videre ned i begrepet klubb. Fint om du henger med helt til bunnen av saken, for følger du med her, kan det gi tillitsvalgte som deg – og klubben din - mer effektiv verving og bedre oppfølging av eksisterende medlemmer. Og det igjen gir økt tariffmakt.

Skal verve og holde på yrkesaktive medlemmer

Vi omtaler arbeidsplassen som en klubb i det øyeblikket det finnes medlemmer i Fagforbundet. Og der det er medlemmer, vil nødvendigvis Fagforbundet legge inn krav om tariffavtale.

Bjørn Svalastog (Foto: Fagforbundet )

- Poenget med klubb og klubborganisering er at medlemmer og tillitsvalgt skal jobbe sammen, at vi får et medlemsdemokrati. Da har medlemmene en tillitsvalgt som de kan gå til for hjelp og bistand og relevant informasjon, forklarer rådgiver Bjørn Svalastog i organisasjonsavdelinga i Fagforbundet.

Han legger til:

- Målet er spesielt å verve flere yrkesaktive medlemmer, for å gi forbundet tariffmakt. Det er dessverre samtidig slik at altfor mange yrkesaktive medlemmer melder seg ut. Jeg tror vi kan klare å holde på mange av dem hvis vi får til et godt tillitsvalgtapparat ute på arbeidsplassene. Da blir medlemmene sett og ivaretatt, og de er ikke i tvil om hvem som er tillitsvalgt på jobben din.

Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet skal omfattes av klubborganisering. Fagforeningene må bestemme seg for å organisere tillitsvalgte og medlemmer på en mer formalisert måte, som blant annet sikrer at det er tillitsvalgte ute på alle arbeidsplassene.

Det er hjelp å få

Flere og flere fagforeninger har etter hvert innført klubborganisering på virksomhetene. Og de har erfart at det har en positiv effekt, en verveeffekt.

- Jo flinkere vi blir til å formidle hva godt klubben kan gjøre for deg på arbeidsplassen, jo mer tariffmakt får vi. Det er et hovedmål å oppnå makt i tarifforhandlingene, og da er vi helt avhengig av å ha mange yrkesaktive medlemmer som velger å bli værende i forbundet, presiserer Svalastog.

Sitter du fremdeles med ubesvarte spørsmål? Det er hjelp å få. Hør gjerne med fagforeningen din om hva du som tillitsvalgt på arbeidsplassen, altså du som er klubbleder, kan gjøre. Og skulle fagforeningene trenge støtte for å svare ut spørsmålene dine, kan de henvende seg til fylkeskretsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?