Nyheter

Mette Nord mener lærer- og sykepleierkrav vil øke lønnsskillene

På ti år har fagarbeiderne i kommunene fått 27.000 kroner mindre i lønnsvekst enn sykepleierne. I år mener Sykepleierforbundet at intensivsykepleiere bør få et lønnshopp på 100.000 kroner. Fagforbundet vil hindre at gapet vokser og ønsker like tillegg. – Det er ikke sånn at noen grupper har gjort seg fortjent til mye mer enn andre. Vi er avhengige av hele laget. Velferd er lagarbeid, sier Mette Nord til Klassekampen.

Fagforbundet fornøyd med nye karanteneregler

Fagforbundet er fornøyd med de nye karantenereglene fra regjeringa. De innebærer at ansatte ikke lenger må gå på jobb mens de har karantene etter arbeidstid.

Nå kan medlemskapet bli billigere

Mange har fått med seg at regjeringa har økt fagforeningsfradraget og dermed gjort det billigere å være fagorganisert. Men for Fagforbundets medlemmer kan det bli enda billigere. "En kontingentmodell for framtida" ser ut til å bli et tema på landsmøtet til høsten og det handler om å skru ned prisen på medlemskap. Fagforbundets nestleder er klar for debatt. - Kontingenten må ha en sosial profil som samtidig forsvarer innholdet i medlemskapet, sier Odd Haldgeir Larsen, i tillegg må kontingenten tåle å bli målt mot konkurrerende forbund.

Lokalsamfunnskonferansen 2022

Lokalsamfunnskonferansen 2022 arrangeres digitalt 17. og 18. januar. Den belyser konsekvenser av at viktige samfunnsstrukturer og tjenester sentraliseres, og hvordan dette svekker tryggheten i lokalsamfunnene. Hva skal til for at vi også i framtida kan bo i trygge lokalsamfunn? Hva kan vi lære av den danske snuoperasjonen? I 2021 deltok over 700 påmeldte - se hele programmet og meld deg på!

Nå starter regjeringa arbeidet med Norgesmodellen

Regjeringen og partene i arbeidslivet skal jobbe sammen for å få felles regler for offentlige anskaffelser.

Pensjonister kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon

Skoler og barnehager trenger ekstra bemanning for å håndtere koronaepidemien. Fra 1. januar kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Tillitsvalgtportalen legges ned

Mange av dere har brukt tillitsvalgtportalen til Fagforbundet. Verktøy som distribusjonsverktøyet og veiledernettet er flittig brukt. Nå blir portalen som vi kjenner den i dag lagt ned, samtidig som jobben med å flytte verktøy over på ny plattform fortsetter.