Til hovedinnhold

Noe bedre samordningsregler for eldre arbeidstakere

Fagforbundets pensjons­ekspert, Steinar Fuglevaag.

Fagforbundets pensjons­ekspert, Steinar Fuglevaag. (Foto: Birgit Dannenberg)

Neste år vil det bli noe lettere for mange av de eldste arbeidstakerne å jobbe lenge uten å tape pensjon. Rett før jul la regjeringen fram forslag om å fjerne deler av den mye omtalte samordningsfella for arbeidstakere under 70 år.

20.12.2023 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 20.12.2023

– Et framskritt, men skuffende at det ikke foreslås regelendringer for som er født i 1953 og tidligere, sier Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

Det som er regjeringens forslag, er at arbeidstakere født mellom 1954 og 1962 skal få nye samordningsregler som skal sikre at ikke hele tjenestepensjonen samordnes bort.  Mange eldre arbeidstakere har opplevd at dagens regler påfører dem økonomisk tap.

Saken har vært tema i Stortinget flere ganger, men til nå har det ikke vært mulig å skape flertall for ulike forslag til forbedringer. Det har særlig vært representanter for Senterpartiet som har tatt opp spørsmålet.

– Det er i grunnen rart at det har vært så vanskelig å få til dette. Det gjelder egentlig ganske få personer, siden de aller fleste velger å gå ut av arbeidslivet før de fyller 70 år. Derfor er det veldig rart at man velger å unnta de aller eldste, de som er over 70 år og som fortsatt jobber. Det er vanskelig å se begrunnelsen for dette, sett i lys av de politiske ønskene om at folk skal stå så lenge som mulig i jobb.

Uaktuelt for de yngre

– De som er født i 1963 eller seinere får pensjon etter reglene for ny offentlig tjenestepensjon, som gir opptjening for alle år man jobber, så for dem er ikke dette en aktuell problemstilling, forteller Steinar Fuglevaag.

Han minner om at det gjelder andre regler for de som velger å ta ut folketrygd tidlig og fortsetter å jobbe lenge ved siden av pensjonen. De vil kunne oppleve at det inntektsnivået blir lavt når man bare skal leve på pensjon.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?