Fagforbundets fotballprosjekt

Vi trenger fagforeninger på banen!

Fagforbundet og Toppfotball Kvinner samarbeider i kampen for likestilling på fotballbanen, i arbeidslivet og i samfunnet. Vi legger til rette for at fagforeninger og forbundsregioner kan samarbeide med fotballklubber i deres nærmiljø. Har din fagforening lyst til å være med på starten av vårt prosjekt for å støtte jentefotballen?

jentetrenerfotballill.jpg
Foto: MostPhotos

Vi leter etter fagforeninger som vil være støttespillere til sine lokale fotballklubber for jenter. Fagforbundet nasjonalt vil bistå underveis i arbeidet med å lage lokale samarbeidsavtaler, vi vil legge til rette for at de som deltar kan utveksle erfaringer og lærdommer med hverandre. Innholdet i prosjektet vil være ulikt og bestemmes av de som deltar.

Fotball er den største jente- og kvinneidretten i Norge og i verden. Her til lands driver over 120.000 jenter og kvinner med organisert fotball. Jenter og kvinner opplever forskjellsbehandling også på fotballbanen, og i vårt samarbeid har vi forpliktet oss til å arbeide for å redusere disse.

8 av 10 spillere i toppserien tjener under 100.000 kroner, Norges beste kvinnelige fotballag holder til i en brakke uten vann og do og det tas ikke hensyn til det problematiske med gjennomsiktige shorts for jenter. Ute i klubbene opplever jentene en skeivfordeling av trenerressurser, treningstider, baner og garderober.

For å kunne gi jenter og kvinner lik rett til å utvikle seg og satse på idretten sin trenger vi lokale støttespillere. Vi håper flere fagforeninger vil bli med og utvikle Fagforbundets fotballprosjekt.

Vil din fagforening være med? Ta kontakt!

renate.tarnes@fagforbundet.no

kristoffer.tandberg@fagforbundet.no

 

Aktuelt om fotballprosjektet

Se alle nyhetssaker