Til hovedinnhold

Nyheter

Kurs for medlemmer i yrkesseksjon helse og sosial

Er du medlem i Fagforbundet Sykehus og Helse, og du tilhører yrkesseksjon helse og sosial så meld deg på kurset. Se lenke for mer informasjon

Cathrine Snare er ny leder for Yrkesseksjonen Helse og Sosial Oslo. Hun kommer fra Fagforbundet sykehus og helse Oslo, hvor hun har vært tillitsvalgt siden 2011.

Bygg kompetanse med gratis utdanning på MedLearn

Frist er 10. august.

Fra venstre: Kathrine Forsdahl Fagforbundet Oslo, Magnus Langstrand Fagforbundet, Ingrid Viken og Henrik Strømsjordet Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo

Tillegg til alle på Sophies Minde Ortopedi

Partene ble enig 19. juni.

Stig Berntsen er hovedtillitsvalgt i Helseetaten, Neha Tariq og Kathrine Marie Malming er helsesefagarbeidere ved KAD på Aker sykehus og alle er medlem av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd.

Storstilt satsing på helsefagarbeidere

På Aker sykehus utdannes helsefagarbeidere til å gjøre sykepleieroppgaver.

Enighet i Spekter Helse (A2)

For alle våre medlemmer i Oslo universitetssykehus, Sunnaas og Lovisenberg sykehus så er årets oppgjør ferdig. Dette er et godt mellomoppgjør hvor det både er gitt et kronetillegg til alle gruppe 1,2 og 3, et eget prosent tillegg til de i gruppe 4 og 5 samt et ekstra ansiennitetstrinn i stillingsgruppe 2 og 3. Det er justering i lørdag- og søndagstillegg, som alt er en del av potten.

Per Egil Johansen er leder for Fagforbundets kompetansesenter i Oslo og LO kommune Oslo.

Viktig markering for mangfold

Oslo Pride arrangeres 23. juni – 1. juli.

Solveig Håbetsås er medlem i Fagforbundet sykehus og helse Oslo og hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Oslo. Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Nevroklinikken. Ortopedisk klinikk.

Anbefaler palliasjonskurs for alle

Den 11. mai er det samling i palliasjon for sykepleiere.

Representanter 028

Nyhetsbrev for januar - mars 2023

Årets første nyhetsbrev er sendt ut. Her er noe av aktiviteten vår de tre første månedene av året 2023. I tillegg til dette er det også stor aktivitet ute i klubbene våre :)

Delegasjonen fra Fagforbundet Oslo

Gode diskusjoner om oppgavefordeling i psykiatrien

Sykehuskonferansen 2023 ble holdt i Bodø.

Vanessa Riviere er på streikebesøk på Egertorget i anledning NHO.barnehagene

8. mars handler om kvinnefelleskap

Bli med på kvinnedagen.

Fagforbundet ung

PIZZA OG BOWLING - bli med på en kveld med gode kamerater!

Ungdomsutvalget vårt arrangerer en sosial kveld for alle medlemmer under 30 år! Her kan man både møte masse flotte mennesker, få nye venner og teste ut konkurranseinstinktet. Har du tid og anledning så møt opp!

Cathrin Snare er konstituert leder av Yrkesseksjonen helse og sosial Oslo. Her pakker hun snop til en morgenaksjon.

Bekymret over for få lærlingeplasser innen helsefag

Cathrin Snare sitter på vegne av LO Oslo i Yrkesopplæringsnemnda.

Øyvind Halvorsrud er portør og medlem i Fagforbundet Sykehus og helse, Oslo.

Portør med spisskompetanse

Hurra for portørene!

Årsmøte!

Da er tiden igjen inne for årets viktigste medlemsmøte. Vi håper å se mange av våre medlemmer torsdag 26.januar.

Linnea Näsholm og Hilde Reksjø jobber på Helsehuset for papirløse migranter. Reksjø er sykepleier og medlem i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo.

En milepæl i helsearbeidet for papirløse pasienter

Etter tretten år anerkjenner Oslo kommune et ansvar.

Uførseminar

Hvordan er det å være ufør i Norge i dag?

Fra Velferds-Norge blir den økonomiske støtten mindre og mindre for uføre. Alle kan ikke komme seg ut i jobb. Er det riktig at de ikke skal kunne ha en verdig livsstil?

Latter

ÅPENT MØTE!

Trenger du en avkobling fra hverdagen? Trenger du litt latter? Da håper vi å se deg på vårt åpne møte i anledning Fagforbundsuka :)

Ellinor Lønnå jobber sitter i Fagforbundet Oslos Yrkesseksjon Helse og Sosial. Hun fikk med salen og redaksjonskomiteen på forslaget om at psykisk helse skal prioriteres.

Fikk prioritert psykisk helse på Landskonferansen

Fagforbundet Oslo markerte seg på Landskonferansen for Yrkesseksjon Helse og Sosial.

Leyner Rodriguez er autorisert helsefagarbeider og vikar på Radiumhospitalet

Ønsker å bruke hele helsefagutdannelsen

Leyner Rodriguez er helsefagarbeider og vikar. Han får ikke utviklet seg tilfredsstillende og ønsker å kunne bruke hele utdannelsen.

Leder Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo.

To dager med kvinnehelse og arbeidsliv

Kvinner på tvers inviterer til samling lørdag 22. til søndag 23. oktober. Der møtes kvinnebevegelsen og fagbevegelsen for å løfte kvinnepolitiske spørsmål.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?