Til hovedinnhold

Heltid i helsevesenet er ikke normen!

Leder av Fagforbundet Sykehus og Helse

Leder av Fagforbundet Sykehus og Helse (Foto: Fagforbundet Oslo fotograf)

Arbeid er en grunnleggende menneskerett og et viktig grunnlag for den enkeltes velferd, frihet og muligheter til utfoldelse. Det er en menneskerett å ha mulighet til et godt arbeidsliv. Dette innebærer rett til hel og fast stilling, en lønn å leve av, en jobb å leve med og en verdig pensjonisttilværelse, Dette står i prinsipprogrammet til Fagforbundet. Her er jeg helt enig, det er ganske vanskelig å ikke være det. Men får alle som ønsker det mulighet til et godt arbeidsliv?

09.02.2024 av Karina Torsæter
Sist oppdatert: 09.02.2024

Vår erfaring er at det ikke er slik. Det er enorme mengder med bruk av deltid, ekstravakter og innleie i sykehusene og helsesektoren. Dette skaper store utfordringer for de som besitter disse stillingene i form av at de ikke har stabil lønn, de har ikke en stabil arbeidsplan eller muligheten til en god pensjonsopptjening. Dette er langt unna det vi mener er en grunnleggende menneskerett.

Vi har også mange ansatte i sykehusene som jobber på såkalte 0 % kontrakter (rammeavtaler), her må de ansatte sitte å følge med på en app slik at de kan takke ja til en vakt som dukker opp, dette må de ofte gjøre utenom arbeidstid, dette er bare trist. Her har vi i dag en AML som kan sikre de en fast stilling, men ikke før det har gått 3 år, og dette vet arbeidsgiver, dette betyr da at de kan risikere å ikke få flere vakter når man nærmer seg tidspunktet for at det kan stilles et krav, vår jobb som tillitsvalgte blir bare viktigere og viktigere. Selv med de nye endringene i AML etter ny regjering så har ikke dette blitt noe bedre er min erfaring. 

I dagens samfunn så selger helsepersonell seg til vikarbyråer for så å låne seg inn igjen til det offentlige, dette gjør de for at de kan styre arbeidshverdagen sin og få en bedre lønn, de er ikke så opptatt av sin egen trygghet, som det er å ha en fast stilling eller gode arbeid- og pensjonsvilkår, det blir for langt frem i tid og de trenger penger nå. Dette kan de i dag gjøre med bekgrunn i mangelen på helsepersonell. Det er innad i offentlig sektor, både i kommunen og i helseforetakene mangel på enkelte yrkesgrupper. Disse står nå i en posisjon hvor de kan legge egen arbeidskraft ut på anbud, hvor de som tilbyr mest vinner. Dette er ikke greit.
Dette strider imot alt vi har jobbet for, ja i over 100 år. Vi kan ikke stå å se på at det arbeidslivet vi har kjempet for nå er på vei til og tynnes ut. Dette ødelegger helt den norske modellen, tariffene våre. Det er ingen tvil at vår kamp ikke er over, vi må virkelig jobbe for at dette ikke utvikler seg, jobbe for å beholde tariffmakta, arbeidslivet vårt slik vi kjenner det.

Vi i offentlig sektor har også store utfordringer når det gjelder muligheten for faste hele ansettelser. Dette er noe vi har jobbet med i mange år (ja ikke vet jeg hvor langt tilbake vi må) men det sier vel sitt om hvor vanskelig og tungrodd systemet vårt er.

Det hjelper ikke om vi har gode oppdragsdokumenter eller styringsdokumenter som sier at normen er hele faste stillinger. Det hjelper ikke at alle på «toppen» selger det slik at dette er vi enige om, og dette jobber vi sammen om når det i virkeligheten ikke er slik. Det er fortsatt alt for mange som får jobbe både deltid og på 0% kontrakter(rammeavtaler), det er fortsatt slik at tillitsvalgte må passe på å sende inn krav på noe som de har rett på og skulle gått automatisk.

Vi må ikke gi opp kampen om faste stillinger, hele stillinger og rettferdige pensjonsordninger.
I denne kampen er det også kjempeviktig hvem som styrer landet.

Som leder av en forening med over 3000 yrkesaktive medlemmer som i hovedsak jobber i sykehus eller helserelaterte selskaper så kjenner jeg på at denne kampen er tung for mine tillitsvalgte og medlemmer. Jeg skulle så gjerne ønske at det ikke var sånn, jeg skulle ønske at de tillitsvalgte ikke trengte å kjempe denne kampen i så stor grad, at de kunne fått mer tid til å gjennomføre vervene sine til alt det andre de skal være en del av, og som det er viktig at de er en del av.


Jeg vil avslutte denne artikkelen med å si tusen takk til alle tillitsvalgte der ute, som jobber nærmest våre medlemmer og som hver dag kjemper for en bedre hverdag for medlemmene sine.
Dere er virkelig Fagforbundets viktigste resurser og jeg er veldig takknemlig for jobben dere gjør!

Sammen kjemper vi for bedre arbeidsvilkår og tryggehten det er å ha en hel og fast stilling! 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?