Til hovedinnhold

Enighet i oppgjøret for Unilabs Norge AS

Lasse Kristiansen - forhandlingsleder, Trude Buschmann - plasstillitsvalgt, Merethe Brodersen - HTV Unilabs Norge AS og Kathrine Forsdahl - beregner.

Lasse Kristiansen - forhandlingsleder, Trude Buschmann - plasstillitsvalgt, Merethe Brodersen - HTV Unilabs Norge AS og Kathrine Forsdahl - beregner. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Forhandlingene ble gjennomført 24. april.

29.04.2024 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 30.04.2024

Hovedforhandlingene i Unilabs Norge AS ble gjennomført onsdag 24. April. Til stede fra Fagforbundet var Merethe Brodersen, hovedtillitsvalgt Unilabs Norge AS og Trude Jeanette Buschmann, plasstillitsvalgt på Kundesenteret og forhandlingsleder Lasse Kristiansen og Kathrine Forsdahl - beregner.

- Jeg er veldig fornøyd med årets forhandlinger! Det er viktig å også tenke på det tekstlige i overenskomsten vår, så jeg syns at flere av kravene var med på å styrke overenskomsten ytterligere og kan føre til en bedre arbeidshverdag for flere av mine medlemmer. Tenker spesielt på en mer spisset livsfasepolitikk og utarbeidelse av ulike kompetanseplaner, sier Merethe Brodersen, hovedtillitsvalgt for Unilabs Norge AS.

Felles kronetillegg til alle

Årslønnen i 100 prosentstilling justeres opp med 23 539 kr. Beløpet inkluderer alle sentrale tillegg. Tillegget gis forholdsmessig for ansatte i deltidsstilling. Med virkning fra 1. april. Kvelds- og nattillegg økes også fra 75 pr. time til 100 kroner timen. Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende de generelle tilleggene avtalt i 2023 og 2024

I tillegg nevnes følgende innførte krav

  • Så langt det er mulig i forhold til drift, skal det gis fri julaften og nyttårsaften. Er det behov for arbeide på julaften og nyttårsaften er det begrenset det til kl. 15:00
  • Onsdag før skjærtorsdag avsluttes arbeidstiden kl. 16:00.
  • Det gis permisjon med lønn ved nødvendig helsehjelp og oppfølging av barn til og med året barnet fyller 12 år.
  • Nytt punkt om livsfasepolitikk. Aktuelle tiltak kan blant annet være livsfaseperspektiv i karriereplanleggingen og kompetanseutvikling, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tilpasset arbeidstid, retrettstilling, redusert ubekvem arbeidstid.
  • Nytt punkt om kompetanseplaner. Det skal utarbeides kompetanseplaner for alle ansatte i virksomheten. Det kan vurderes om tiltaket får konsekvenser for den ansattes lønnsplassering.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?