Til hovedinnhold

Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo

Kirkeveien 166, Bygg 37 B, 4. Etg., 0450 OSLO
post@fagforbundet028.no
22118233
Klubber
Kontakt oss

Aktuelt

Se alle

Kalender

Tirsdag, 28. Mars 2023

Medlemsmøte

Ullevål sykehus - bygg 36 - blått auditoriet

Oslo

Onsdag, 19. April 2023

Se flere hendelser

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Bring Før7 AS
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
St. Olavs hospital HF
Sunnås sykehus HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sporveien
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Norge as
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Diakonistiftelsen Røysum
Røde Kors rehabiliteringssenter
Ruter
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF

Spekter 100

Avtalen gjelder for ansatte i alle offentlige sykehus, men legger også rammene for virksomheter som for eksempel Lovisenberg sykehus. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter Helse

Vedlegg:

Tariffplakat, Spekter helse, hovedoppgjøret 2022

Andre avtaler:

Spekter Helse A1-del
Spekter Helse A2-del

Spekter 210

Lokal avtale (B-del) for ansatte på OUS.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Oslo Universitetssykehus HF

Protokoller:

Protokoll revisjon av overenskomst - 2022

Spekter 070

Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2016-2018

Protokoller:

Protokoll (sosiale bestemmelser)- 2022
A2 protokoll - 2022

Spekter 075

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-11-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Norsk Helsenett SF

Protokoller:

Protokoll fr avsluttende sentrale forhandlinger - 2022

Spekter 067

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter 212

Lokal avtale (B-del) for ansatte på Sunnås sykehus.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:

11-03-2022 - 11-03-2022

Spekter 011

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år, og dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Sykehuspartner HF

Spekter 072

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Virke 004

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:

Protokoll Virke HUK, hovedoppgjøret 2022 (del1)

Vedlegg:

Tariffplakat, Virke spesialisthelsetjenesten

Webansvarlig Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo: Karina Torsæter
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?