Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo

Kirkeveien 166, Bygg 37 B, 4. Etg., 0450 OSLO
post@fagforbundet028.no
22118233
Klubber
Kontakt oss

Aktuelt

Se alle nyhetssaker

Kalender

Fredag, 3. Juni 2022

Årets sommerfest

Trollvannstua

Oslo

Se flere hendelser

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2018-2021

Protokoller:
Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:
Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:
Aleris røntgen as
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Norlandia Care eldreomsorg
Oslo Konserthus
Spekter Helse
Bring Warehousing as
Sykehuspartner HF
Valnesfjord Helsesportsenter
Norlandia preschool
Drammen Scener
Dansens Hus
Sykehusapotekene HF
2Care Oslo as
Fjellinjen AS
Hålogaland Kraft as
Rehabiliteringsenteret AiR
Ruter
Helseplattformen AS
Stiftelsen RIBO
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Tyrilistiftelsen
Trøndelag ortopediske verksted
N.K.S. Helsehus Akershus
Bring Før7 AS
Sjukehusapoteka vest HF
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
Oslo Universitetssykehus HF
St. Olavs hospital HF
Sunnås sykehus HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Spekter Helse A2-del
Oslo Sporveier
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Norge as
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Helse Nord IKT as
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Pasientreiser HF


Spekter 100

Avtalen gjelder for ansatte i alle offentlige sykehus, men legger også rammene for virksomheter som for eksempel Lovisenberg sykehus. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Spekter 210

Lokal avtale (B-del) for ansatte på OUS.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:
01-04-2020 - 31-03-2022

Protokoller:
Protokoll, B-del OUS, Mellomoppgjøret 2021


Spekter 070

Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-04-2020 - 31-03-2022

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2016-2018

Protokoller:
Protokoll Spekter A1 (sosiale bestemmelser) område 13 - hovedoppgjøret 2020
Protokoll Spekter område 13 mellomoppgjøret 2021
Avsluttende sentral protokoll, Spekter område 13, mellomoppgjøret 2021
Protokoll mellomoppgjøret for Lovisenberg Diakonale Sykehus - 2021


Spekter 075

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:
01-11-2020 - 31-03-2022

Avtalens innhold:
Norsk Helsenett SF

Protokoller:
Protokoll Norsk Helsenett 2020


Spekter 067

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-04-2020 - 31-03-2022

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2018-2020

Protokoller:
Protokoll mellomoppgjøret Sophie minde ortopedi AS
Protokoll, Sophies minde ortopedi, hovedoppgjøret 2020, del 1
Protokoll, Sophies minde ortopedi, hovedoppgjøret 2020, del 2


Spekter 212

Lokal avtale (B-del) for ansatte på Sunnås sykehus.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:
11-03-2022 - 11-03-2022


Spekter 011

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år, og dette kalles mellomoppgjør.


Spekter 072

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Gyldig:
01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:
Unilabs Norge AS

Protokoller:
Protokoll, Unilabs b-del, hovedoppgjøret 2022


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Virke 004

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år, og dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger.

Gyldig:
01-05-2020 - 30-04-2022

Protokoller:
Protokoll Virke HUK-området, hovedoppgjøret 2020
Protokoll Virke- HUK 2021, Del2 (spesialisthelsetjenesten)

Vedlegg:
Tariffplakat Virke spesialisthelsetjenesten, mellomoppgjøret 2021


Webansvarlig Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo: Karina Torsæter
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?