Nyheter

En boligpolitikk for alle, eller kun for noen?

Førstekandidat for SV i Oppland valgkrets, Anne Lise Fredlund hadde et leserinnlegg i mai med tema boligpolitikk der hun tar opp mange viktige sider knyttet til bolig som FO Innlandet og Fagforbundet Innlandet støtter.

Fagarbeidere for framtiden

I ei tid med stadig sterkere krav til arbeidstakerne og deres kompetanse, maner Fagforbundet politikerne og arbeidsgiverne i offentlig sektor til å anerkjenne fagarbeiderne som viktige og likeverdige ansatte i arbeidet med velferdsstatens tjenester

Fagforbundet protesterer mot undergraving av særaldersgrensene

Mandag 7.6. vedtok Stortinget endringer i regelverket for særaldersgrenser som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for yngre arbeidstakere med farlige eller fysisk krevende yrker kan forsvinne. Fagforbundet Innlandet mener dette både er et svik og et løftebrudd.

Israel må betale for gjenoppbyggingen av Gaza

Fagforbundet Innlandet oppfordrer den norske regjeringa til å ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gazakrigen i mai.

Et styrket NAV for fremtiden

Ansatte i NAV er en yrkesgruppe som har en hverdag preget av omstillinger, høyt arbeidspress og krav til stadig nye måter å jobbe på. I mars i fjor fikk vi i Fagforbundet blant annet NAV-ansatte med på listen over yrker med kritisk samfunnsfunksjon, - og vi har jobbet for å synliggjøre den viktige jobben de gjør.

Reaksjonene er mange hos medlemmene i Innlandet

I dag - mandag, vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. – dette er et stort svik mot arbeidstagerne som hver dag har slitt seg gjennom et yrkesliv med risiko på ulike nivåer og store belastninger for å kunne levere gode tjenester mener Fagforbundet Innlandet.

Ber regjeringen om å ikke angripe særaldersgrensen

"Vi ønsker å gjøre vårt beste for våre pasienter, vi ønsker en pensjon og leve av og vi ønsker å ha en helse hvor vi også kan få nyte pensjonist tiden uten å være helt utslitt og utbrent!"

Stolte renholdere gjennom pandemien

Yrkesprofil - Stolte renholdere gjennom pandemien .

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere

Høyreregjeringa og Frp sviker rundt 250.000 arbeidstakere som har særaldersgrense. Disse arbeidstakerne opplever nå stor usikkerhet om egen framtid og frykt for å miste store summer i pensjon. 

Særaldersgrense til besvær?

Fagforbundet Innlandet reagerer på forslaget fra regjeringen som ønsker å fjerne plikten å gå av ved oppnådd særaldersgrense. Det er for oss uforståelig at regjeringen nå skal straffe dem som står i belastede yrker både fysisk og psykisk.

Fare for streik i kommunesektoren

Fagforbundet stilte rimelige krav i tråd med frontfaget, nå viste seg at det var umulig å nå fram og det var ingen vei utenom ett brudd.

Fagforbundet Innlandet gratulerer Innlandets sykepleiere!

Fagforbundet vil arbeide for at vi skal bruke våre dyktige sykepleieres kompetanse riktig. For at fast og hel stilling skal være regelen, og for at alle skal få tid og rom til å utvikle kompetansen sin gjennom hele yrkeslivet sitt.

Verdsetter vi tilgang til rent drikkevann høyt nok??

Verdens vanndag handler i år om hva vann betyr for oss mennesker, hvordan vi verdsetter vann og hvordan vi bedre kan beskytte og ta vare på denne viktigste av alle ressurser.

Barn og unge trenger hjelp NÅ

10 % av alle barn har blitt utsatt for vold eller overgrep i en eller annen form. I gjennomsnitt er det to i hver klasse. Nå, under koronakrisen har både politi, krisesentre, barnevern og andre uttrykt bekymring for økt bruk av vold i hjemmene.

Hva er fagforbundet og hvorfor bør akkurat du bli en av oss?

Så gøy at du ville vite mer om oss i Fagforbundet. Her kommer litt kort om forbundet og våre viktigste medlemsfordeler.

Kvinner i pandemiens frontlinje

Markeringa av den internasjonale kvinnedagen vil i år preges av pandemien. Sosiale arrangement slik vi er vant til 8. mars, blir satt på vent og går over på digitale arenaer. LO Innlandet arrangerer i år digital markering av kvinnedagen.

Arbeidsgivers styringsrett for tillitsvalgte i offentlig sektor

Fagforbundet Innlandet inviterer til webinar 14. og 22.april 2021 med tema "Arbeidsgivers styringsrett" for tillitsvalgte i offentlige sektor.

Fagforbundets svar på ny sykehusstruktur i Innlandet

Det er nå vedtatt en ny høringsrunde i forhold til ny sykehus struktur i Innlandet. Siden sykehus betyr mye for hele Innlandet som innbygger, bruker eller ansatt er det viktig for oss at alle medlemmene i Fagforbundet Innlandet får mulighet til å uttale seg gjennom sin Organisasjon.

Vil du vinne Apple AirPods med etui?

Bli med i Fagforbundet sin quiz - og delta i konkurranse om å vinne Apple AirPods med etui, eller andre flotte premier.

Webinar: Fremtidens fagarbeidere!

Det norske nærings- og samfunnslivet trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen. Likevel er det fremdeles mange yrkesfagelever som ikke får læreplass.