Nyheter

Invitasjon til webinar for skolesekretærer og merkantilt ansatte innenfor skole

Webinaret med Kurt Bjørnnes gir en innføring i de viktigste saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og offentleglova. Man vil også gå litt inn i personopplysningslovens (GDPR) betydning på skoleområdet.

Invitasjon til webinar om personvern og arkiv

Fagforbundet inviterer til webinar med Kurt O. Bjørnnes om personvern og arkiv, 14. oktober 2020

Invitasjon til webinar for skolesekretærer

Fagforbundet inviterer til webinar for skolesekretærer med Kurt Bjørnes

På tide med en tillitsreform

Fagforbundet er opptatt av gode offentlige velferdstjenester som gir oss innbyggere et trygt liv. Ved å gi offentlig ansatte mer tillit og mulighet til å bruke sin faglige kompetanse kan vi skape enda bedre helsetjenester, eldreomsorg og oppvekstsvilkår ute i lokalsamfunnene våre.

Hjemmekontor er ikke problemfritt

I kjølvannet av koronapandemien har hjemmekontor blitt den nye hverdagen for mange. Nå kommer også debattene om veien videre. Noen tar til orde for at hjemmekontor skal være regelen mer enn unntaket, andre vil ha både og. Satsing på hjemmekontor som permanent arbeidsplass-løsning, vekker bekymring. Fagforbundet deler den bekymringa.

Ta først på egen maske før du hjelper andre

I en travel og hektisk hverdag setter vi ofte oss selv i siste rekke. Derfor er dette kurset utviklet for at du skal få øve på å gi deg selv riktig påfyll og vedlikehold! Dette er ett kurs i samarbeid med Mennesket i Fokus

Webinar 24.august 2020 - Behandling av innsynskrav som følge av coronasituasjonen

Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til gratis webinar for medlemmer. Behandling av innsynskrav kan være ekstra krevende når kommunene ikke har normal drift. Utgangspunkt for webinaret er "Veileder til behandling av innsynskrav".

Sterkere velferdstjenester og bedre beredskap

Koronapandemien er ikke over, men den har vist oss hvordan vi som samfunn står rustet til å møte utfordringer.

Urbane Totninger-show, eksklusivt for Fagforbundet Innlandets medlemmer

Fagforbundet Innlandet ønsker å invitere deg som medlem i Innlandet til et eksklusivt show med Urbane Totninger. Gustav Nilsen, Paul Håvard Østby og resten av Urbane-gjengen inviterer til en morsom time for Fagforbundet Innlandets medlemmer.

Vi må bekjempe arbeidsledigheten

Fagforbundet Innlandet mener at samfunnets viktigste oppgave nå er å få folk tilbake i arbeid. Nedstenginga av Norge har gitt rekordhøy arbeidsledighet. Selv om flere har kommet i jobb etter gjenåpninga, er fortsatt over 340 000 nordmenn helt eller delvis arbeidsledige.

Fagforbundet Innlandet bevilger penger til Frelsesarmeen

Regionstyret i Fagforbundet Innlandet hadde i går 10. juni digitalt styremøte. Der behandlet de blant annet en sak om å bevilger penger til Frelsesarmeen - der de nå merker stor økning av etterspørsel etter mat under koronasituasjonen.

Sterkere velferdstjenester og bedre beredskap-150209

Fagforbundet Innlandet er glade for at Norge gradvis åpnes opp igjen, etter at koronakrisa førte til at store deler av samfunnet ble stengt ned. Vi vil delta aktivt i arbeidet for å gjøre Norge bedre rustet til å møte liknende pandemier i framtida. Samtidig vil vi bruke kreftene våre på å bekjempe den rekordhøye arbeidsløsheten og møte de økonomiske problemene i samfunnet.

Regjeringen svikter kommunene!

Fagforbundet Innlandet mener at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er et hån mot kommunene, ansatte og innbyggere.

Godt nytt i krisetider - et skjermkurs i kommunikasjon og mediehåndtering

Invitasjon til webinar for kommunikasjon- og medieansvarlige

Godt renhold er smittevern på høyt nivå

Langsomt åpner Norge opp igjen, selv om pandemien langt fra er over. Vi ha lært mye, ikke minst at godt gjennomført renhold er smittevern på høyt nivå. Det er ingen overdrivelse å si at renhold kan ha vært forskjellen på liv og død for mange mennesker.

Nyttige lenker til foredrag, kompetanseheving samt en podkast

I disse korona-tiderhvor vi ikke kan samles til fagdager, kurs og konferanser - så har vi her samlet ulike nyttige lenker til webinar, fagdager og Fagforbundets egen podkast dersom du har en ledig stund.

Nettundervisning

Nettundervisning om koronavirus i en til en helsevirksomheter

Fagforbundet Innlandet støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria nå»

Regionstyret har i dag vedtatt følgende uttalelse, og vil oppfordrer lokal fagforeninger, kommunestyret og Innlandet fylkesting om også å støtte denne viktige saken!

Kollektivtransporten drives best i egenregi!!!-150038

Fagforbundet Innlandet mener at alle velferdsstatens tjenester, som er finansiert av skatter og avgifter, drives best i egenregi.

Vi trenger samhold og fellesskap for å løse krisa

Leserinnlegg av nestleder i Fagforbundet Innlandet Karianne Sten Solheim og Jon-Inge Hagebakken