Nyheter

Hva har skattelette gitt deg som arbeidstaker?

Høyre skriver på sine nettsider at de er for skattelettelser fordi de mener at folk flest skal sitte igjen med litt mer av lønnen sin hver måned. Men hva har egentlig skattelette fra regjeringen de siste 8 årene gitt folk flest?

Mandag, 19. Juli 2021

En tillitsmodell for arbeidsfolk

Etter åtte år med en høyreregjering har forskjellene økt, velferdstjenester har blitt privatisert og det har vært flere tillitsbrudd i den norske velferdsstaten.

Fredag, 16. Juli 2021

Flertall ønsker koordinert barnehageopptak.

Fagforbundet vil at alle barnehageansatte skal ha gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, uavhengig av hvor de er ansatt. Vi er ikke imot private barnehager, men kritisk til at noen kan tjene seg rike på barnehagedrift.

Fredag, 9. Juli 2021

Viktig seier for et anstendig arbeidsliv

22 medlemmer i Fagforbundet vant nylig en historisk seier i Borgarting lagmannsrett i den såkalte Stendi-saken. Våre medlemmer fikk medhold i at de er å betrakte som arbeidstakere og ikke selvstendig næringsdrivende oppdragstakere. Dommen slår fast at velferdsselskapet Stendi må ut med mer enn en million kroner i snitt til hver av de 22 saksøkerne.

Torsdag, 8. Juli 2021

Nå er det vår tur

Etter åtte år med en høyreregjering har forskjellene mellom folk økt, de som har mest har fått enorme skattekutt og helse- og omsorgstjenester blir privatisert da behovet for disse tjenestene er større enn tilgangen, ventelistene er lange og folk blir sykere i påvente av behandlinger. Nå trengs ei ny regjering som setter vanlige arbeidsfolk først.

Onsdag, 7. Juli 2021

Nei til anbud på velferdstjenester

Fagforbundet reagerer kraftig på at høyreregjeringa legger opp til omfattende konkurranseutsetting av velferdstjenestene.

Torsdag, 1. Juli 2021

Vervekampanje

Fagforbundet Innlandet arrangerer stor vervekampanje i perioden 28 juni til 1. september. Verv minimum to nye yrkesaktive medlemmer eller lærlinger - og velg mellom mange flotte vervepremier.

Torsdag, 1. Juli 2021

En boligpolitikk for alle, eller kun for noen?

Førstekandidat for SV i Oppland valgkrets, Anne Lise Fredlund hadde et leserinnlegg i mai med tema boligpolitikk der hun tar opp mange viktige sider knyttet til bolig som FO Innlandet og Fagforbundet Innlandet støtter.

Mandag, 21. Juni 2021

Fagarbeidere for framtiden

I ei tid med stadig sterkere krav til arbeidstakerne og deres kompetanse, maner Fagforbundet politikerne og arbeidsgiverne i offentlig sektor til å anerkjenne fagarbeiderne som viktige og likeverdige ansatte i arbeidet med velferdsstatens tjenester

Fredag, 18. Juni 2021

Fagforbundet protesterer mot undergraving av særaldersgrensene

Mandag 7.6. vedtok Stortinget endringer i regelverket for særaldersgrenser som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for yngre arbeidstakere med farlige eller fysisk krevende yrker kan forsvinne. Fagforbundet Innlandet mener dette både er et svik og et løftebrudd.

Fredag, 11. Juni 2021

Israel må betale for gjenoppbyggingen av Gaza

Fagforbundet Innlandet oppfordrer den norske regjeringa til å ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gazakrigen i mai.

Fredag, 11. Juni 2021

Et styrket NAV for fremtiden

Ansatte i NAV er en yrkesgruppe som har en hverdag preget av omstillinger, høyt arbeidspress og krav til stadig nye måter å jobbe på. I mars i fjor fikk vi i Fagforbundet blant annet NAV-ansatte med på listen over yrker med kritisk samfunnsfunksjon, - og vi har jobbet for å synliggjøre den viktige jobben de gjør.

Tirsdag, 8. Juni 2021

Reaksjonene er mange hos medlemmene i Innlandet

I dag - mandag, vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. – dette er et stort svik mot arbeidstagerne som hver dag har slitt seg gjennom et yrkesliv med risiko på ulike nivåer og store belastninger for å kunne levere gode tjenester mener Fagforbundet Innlandet.

Mandag, 7. Juni 2021

Ber regjeringen om å ikke angripe særaldersgrensen

"Vi ønsker å gjøre vårt beste for våre pasienter, vi ønsker en pensjon og leve av og vi ønsker å ha en helse hvor vi også kan få nyte pensjonist tiden uten å være helt utslitt og utbrent!"

Mandag, 7. Juni 2021

Stolte renholdere gjennom pandemien

Yrkesprofil - Stolte renholdere gjennom pandemien .

Fredag, 4. Juni 2021

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere

Høyreregjeringa og Frp sviker rundt 250.000 arbeidstakere som har særaldersgrense. Disse arbeidstakerne opplever nå stor usikkerhet om egen framtid og frykt for å miste store summer i pensjon. 

Fredag, 4. Juni 2021

Særaldersgrense til besvær?

Fagforbundet Innlandet reagerer på forslaget fra regjeringen som ønsker å fjerne plikten å gå av ved oppnådd særaldersgrense. Det er for oss uforståelig at regjeringen nå skal straffe dem som står i belastede yrker både fysisk og psykisk.

Torsdag, 20. Mai 2021

Fare for streik i kommunesektoren

Fagforbundet stilte rimelige krav i tråd med frontfaget, nå viste seg at det var umulig å nå fram og det var ingen vei utenom ett brudd.

Torsdag, 20. Mai 2021

Fagforbundet Innlandet gratulerer Innlandets sykepleiere!

Fagforbundet vil arbeide for at vi skal bruke våre dyktige sykepleieres kompetanse riktig. For at fast og hel stilling skal være regelen, og for at alle skal få tid og rom til å utvikle kompetansen sin gjennom hele yrkeslivet sitt.

Onsdag, 12. Mai 2021

Verdsetter vi tilgang til rent drikkevann høyt nok??

Verdens vanndag handler i år om hva vann betyr for oss mennesker, hvordan vi verdsetter vann og hvordan vi bedre kan beskytte og ta vare på denne viktigste av alle ressurser.

Torsdag, 18. Mars 2021