Nyheter

Fare for storstreik i kommunesektoren

Fagforbundet tar ut 17 virksomheter i Innlandet hvis partene ikke kommer til enighet 23. mai. Dette vil først og fremst berøre arbeidsgiver, bare i Innlandet vil 1091 streikende medlemmer stå utenfor kommunale bygg fra tirsdag 24. mai ved arbeidsdagens begynnelse hvis konflikten blir en realitet.

Fagforbundet Innlandet gratulerer Fylkets sykepleiere!

Den internasjonale sykepleierdagen er en viktig dag. Fagforbundet Innlandet er stolt av å organisere så mange solidariske og faglig sterke sykepleiere!

Åpningstider i påsken

Fagforbundet Innlandet holder stengt gjennom påsken - dette gjelder på kontoret, samt per telefon. Vi er tilbake igjen tirsdag 19. april.

Økte priser rammer hele laget

Det har vært krise etter krise de siste to årene og det har påvirket oss alle. Alle yrkesgrupper kjenner på økte strømpriser, dyrere bensin og høyere matvarepriser. Derfor mener Fagforbundet Innlandet at hele laget trenger godt lønnsoppgjør.

Webinar Vold og trusler i arbeidslivet

Fagforbundet Innlandet har avholdt webinaret Vold og trusler i arbeidslivet. I den forbindelse ble det gjort opptak av webinaret.

Stans krigen i Ukraina

Fagforbundet Innlandet fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et klart og alvorlig brudd på folkeretten og Ukrainas suverenitet. Fagforbundets Innlandet støtter kravet om en fredelig løsning og en umiddelbar stans i Russlands militære angrep.

Lønnsoppgjøret handler om mer enn lønn

Fagforbundet Innlandet sin aller viktigste jobb er å sørge for at medlemmene har gode lønns- og arbeidsvilkår. Dette er en av grunnene til at jeg ble tillitsvalgt, og det er kjernen av det lønnsoppgjør handler om for mange. Ja, lønn er som sagt viktig, ingen klarer seg uten den, men hovedoppgjør som det er i år handler om så mye mer.

Likestilling = kvinnekamp

Den internasjonale kvinnedagen er fortsatt en viktig dag. Der vi markerer at kampen for likestilling er kamp for kvinners rettigheter og en påminnelse om at vi ikke er i mål. Det er fortsatt langt igjen til diskriminering og forskjellsbehandling på grunn av kjønn er avskaffet, og det er fortsatt mye ugjort for at kvinner og menn skal ha samme rettigheter og muligheter.

Økt bemanning i de kommunale barnehagene i Nord-Fron Kommune

Etter en tid med bekymringer for bemanning i barnehagene i Nord-Fron Kommune - ble det endelig bevilget 2 nye stillinger til barnehagene i budsjettet for 2022! Veien dit har vært lang å gå - men takket være trepartssamarbeidet, kom det til slutt ett positivt resultat.

Nei til økte lønnsforskjeller

Fagforbundet vil at både assistenter, fagarbeidere og høyskole- og universitetsutdannede skal få et godt lønnsoppgjør.

Kampen for medlemmers lønns- og arbeidsvilkår i velferdskonsernene

Fagforbundet går nok en gang i kamp mot NHO og velferdskonsernene. Mange husker nok seieren medlemmene i Fagforbundet hadde i Stendi saken der 22 medlemmer vant fram og arbeidsgiver måtte tilbakebetale over 24 millioner kr. Etter saken ble avgjort, og viktige prinsipper om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår ble avklart, har det kommet mange nye medlemmer som har lignende saker.

Oppsplitting av Innlandet gagner ikke kollektivtransporten

Diskusjonen om oppsplitting av fylket vårt går heftig for seg om dagen. Espen Martinsen i Strategisk Ruteplan AS har i OA 4. februar et interessant innlegg om hvorfor Innlandet bør bestå som fylket. I motsetning til mange andre snakker Martinsen faktisk om en av tjenestene fylket skal levere, nemlig kollektivtransport.

Vi må få strømmen under demokratisk og politisk kontroll

I 2021 og i fortsettelsen i 2022 har vi fått en uholdbar situasjon når det gjelder elektrisk strøm i Norge. I denne perioden har vi opplevd at prisen på strøm har hatt store variasjoner, og at den nå har blitt stabilt altfor dyr. Dette blir forklart med at strømprisen styres av det internasjonale strømmarkedet. Dette er blitt slik i kraft av vår samarbeidsavtale med EU og byggingen av strømkabler til Europa, og at prisen på strøm skyldes det internasjonale strøm-markedet.

Fagforbundet vil beholde Innlandet

Fagforbundet Innlandet organiserer arbeidstakere hovedsakelig i offentlig sektor og en rekke virksomheter i privat sektor. Vi har 34 500 medlemmer i hele Innlandet, som etter en høringsrunde blant fagforeningene våre, har gitt oss ulike svar på om Innlandet fylkeskommune bør deles eller ikke. I en så stor organisasjon som Fagforbundet er, vil det alltid være ulike syn på hvordan fylkeskommunen bør organiseres.

Fagforbundet Innlandet krever klare regler på hjemmekontoret

I mars har nær to millioner av oss sittet helt og delvis på hjemmekontor i to år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Når pandemien er over er det sannsynlig at hjemmekontor vil benyttes i langt større grad enn tidligere. Omstillinger til mer hybride kontorløsninger er allerede i full gang på norske arbeidsplasser, men med utgangspunkt i et utdatert regelverk om hjemmekontor. Det er nå viktig at vi bruker kompetansen vi har opparbeidet oss for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret og et tilpasset regelverk.

Hele laget skal ha lønnstillegg

Årets lønnsoppgjør er få måneder unna og Fagforbundet jobber for at hele laget skal få et rettferdig lønnstillegg. Både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede bør få økt kjøpekraft, for det er laget og ikke enkeltgrupper som får jobben gjort. Det har koronakrisa vist oss.

For å skape gode helsetjenester trenger vi hele laget

Et godt offentlig helsetilbud krever hele laget. Sykepleiere har fått fortjent ros for sin innsats i sykehus, sykehjem og demensomsorgen, men det har også skapt et inntrykk av at de står helt alene med å gi innbyggerne gode helsetilbud. Dette er ikke tilfellet.

Det er ikke mer igjen nå

Alle må ta i et tak, vi må stå i dette sammen, ermene må brettets opp, igjen. Men det er ikke mer igjen å brette opp nå. Ermene er brettet opp langt utover det som er forventet og forsvarlig.

Fagforbundet er imot de nye smittevernreglene i barnehage, SFO og skole

– Vi har fått svært sterke reaksjoner på regjeringas nye smittevernregler fra våre medlemmer i barnehage, SFO og skole, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

De som rammes av korona krisa må få mer hjelp

Den alvorlige smittesituasjonen og raske spredningen av omikron-varianten av koronaviruset, gjør det helt nødvendig å sette i verk tiltak som begrenser smitten. Fagforbundet Innlandet er fornøyd med at regjeringa forstår alvoret i situasjonen, noe de nye koronareglene og støttetiltakene for næringslivet viser.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?