Nyheter

Helsefagarbeidere og hjelpepleiere er løsninga!

Den 26. november er den europeiske merkedagen for helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Det er en god anledning til å minne om at det er disse yrkesgruppene som er løsninga på krisa i Helse-Norge!

Vervekampanje

Fagforbundet Innlandet arrangerer stor vervekampanje i perioden 29. november til 31. desember 2021.

Ny regjering er et kjempeløft for arbeidsfolk

Fagforbundet hadde tre hjertesaker i valgkampen. Vi ønsket en regjering som vil redusere forskjellene, stanse privatiseringa av velferdstjenestene og skape flere hele faste stillinger. Hurdalsplattformen leverer på alle våre viktigste krav.

Barnevernet skal ikke lenger være kommersielt

Gratulerer til Arbeiderpartiet og Senterpartiet med en god regjeringsplattform, med mange gode saker for Fagforbundet i Hurdalsplattformen. Vi er spesielt fornøyde med å se at dere ikke lengre skal sette sårbare barn og unge ut på anbud.

Rettferdig pensjon for ansatte i Teater Innlandet

Seksten medlemmer i Fagforbundet og Norsk Tjenestemanslag er i streik ved Teater Innlandet. De streiker for en kjønnsnøytral og livslang pensjon, som er forutsigbar og trygg.

Heltid, en rettighet som gir muligheter.

Fagforbundet mener at alle som har et ønske om det, skal kunne arbeide heltid. Retten til heltid bør være på lik linje med en lønn å leve av. Heltid innenfor helsesektoren er et ømt tema, arbeidsgiver og fagforeninger er enige om at heltid skal være en hovedregel. Men lar det seg gjennomføre?

Høyre forstår ikke alvoret av deltidskrisa

Høyre skryter av at heltidsandelen har gått opp mens de har hatt regjeringsmakt, men det går på ingen måte fort nok. Partiet bør ikke være stolt av innsatsen de siste åtte årene i regjering. Vi er fortsatt langt unna å ha løst deltidskrisa.

Flere barn lever i fattigdom under Erna Solberg

Forskjellene mellom vanlige folk har de siste åtte årene økt. At flere barn lever i fattigdom enn før er en tydelig indikator at pilene går i feil retning. 115 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Eller for å si det enkelt; de vokser opp i fattigdom. Fagforbundet mener vi trenger ei ny rødgrønn regjering som tar kampen mot økt ulikhet.

Fagforenings-topper hjemme hos Røhne: Sofa-samling for fellesskapet

STANGE: – Offentlig drift av helse, omsorg og utdanning er svært viktig for oss. Snøkjøring derimot kan hvem som helst drive med, sier ordfører Nils A. Røhne i Stange. På sofa-samling i Stange var det samstemmighet om å arbeide mot økt privatisering i samfunnet.

Høyreregjeringa har svikta Innlandet

I åtte år har det vært en sentraliseringsiver uten sidestykke fra Erna Solberg og høyrepartiene på Stortinget. Det har blitt vedtatt reform etter reform, hvor resultatet er en sentralisering av velferdstjenester. Stadig flere opplever at helt nødvendige tilbud er flyttet lengre unna dem. Fagforbundet Innlandet mener derfor vi trenger ei ny rødgrønn regjering som prioriterer vanlige folk i Østerdalen, Gudbrandsdalen, Solør, Valdres, Toten og Hedmarken.

Forskjellene i samfunnet øker nå må vi ha en ny regjering.

For medlemmene i Fagforbundet er økte forskjeller den viktigste saken i valgkampen. Arven etter åtte år med høyreregjering er større forskjeller mellom folk flest. Fagforbundet vil ha ei ny rødgrønn regjering som setter vanlige arbeidsfolk først.

Har du råd til å smile?

For et dumt spørsmål tenker du kanskje. Hvis du tenker det er du heldig. Heldig som ikke har vært nødt til å velge mellom å reise til tannlegen eller å betale barnehageplass den neste måneden. Heldig som ikke har gått med vonde, ødelagte tenner i flere år fordi du er minstepensjonist og faktisk må bruke de pengene som kommer inn til mat på bordet. Realiteten er at mange – både unge og eldre lar være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd.

Reise forandret stemmeplanene

Iren Mari Luther hadde planer om å stemme i Oslo på valgdagen, men reiseplaner gjorde at hun måtte forhåndsstemme - og da ble stemmen hennes til Stortingsvalget angitt i Elverum.

Høyres forskjellspolitikk gir også dårligere beredskap

Beredskap er også en viktig sak i valgkampen. Det handler om blålys, og det handler om rettferdighet og trygghet. Vi trenger en ny regjering som staker ut en ny kurs når det gjelder beredskap og trygghet der hvor folk bor.

Nå må retten til heltid lovfestes!

I alt for mange år har vi kjempet for retten til hel stilling. Fagforbundets ferske medlemsundersøkelse viser at vi er langt ifra målet.

Hva har skattelette gitt deg som arbeidstaker?

Høyre skriver på sine nettsider at de er for skattelettelser fordi de mener at folk flest skal sitte igjen med litt mer av lønnen sin hver måned. Men hva har egentlig skattelette fra regjeringen de siste 8 årene gitt folk flest?

En tillitsmodell for arbeidsfolk

Etter åtte år med en høyreregjering har forskjellene økt, velferdstjenester har blitt privatisert og det har vært flere tillitsbrudd i den norske velferdsstaten.

Flertall ønsker koordinert barnehageopptak.

Fagforbundet vil at alle barnehageansatte skal ha gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, uavhengig av hvor de er ansatt. Vi er ikke imot private barnehager, men kritisk til at noen kan tjene seg rike på barnehagedrift.

Viktig seier for et anstendig arbeidsliv

22 medlemmer i Fagforbundet vant nylig en historisk seier i Borgarting lagmannsrett i den såkalte Stendi-saken. Våre medlemmer fikk medhold i at de er å betrakte som arbeidstakere og ikke selvstendig næringsdrivende oppdragstakere. Dommen slår fast at velferdsselskapet Stendi må ut med mer enn en million kroner i snitt til hver av de 22 saksøkerne.

Nå er det vår tur

Etter åtte år med en høyreregjering har forskjellene mellom folk økt, de som har mest har fått enorme skattekutt og helse- og omsorgstjenester blir privatisert da behovet for disse tjenestene er større enn tilgangen, ventelistene er lange og folk blir sykere i påvente av behandlinger. Nå trengs ei ny regjering som setter vanlige arbeidsfolk først.