Nyheter

Kollektivtransporten drives best i egenregi

Å ha kollektivtransporten ute på anbud gir ikke mer trygghet for jobben enn den perioden anbudet strekker seg utover, etter det er alt uvisst. Med egenregi vil det være trygt å være fast ansatt i Innlandet fylkeskommune.

God Jul og ett riktig Godt Nyttår - fra Fagforbundet Innlandet

Vi står ved tampen av året 2020 – og vi benytter anledningen til å reflektere over året vi legger bak oss. 2020 er vel det året som ikke ble i nærheten slik vi hadde sett for oss når vi feiret året inn nyttårsaften for snart ett år siden.

Webinar Arbeidsgivers styringsrett 12. og 13.januar 2021

Fagforbundet Innlandet, Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til webinar 12. og 13.januar 2021 for sine medlemmer med tema: Arbeidsgivers styringsrett

Kollektivtransporten i Innlandet drives best i egenregi

Fagforbundet Innlandet mener at alle velferdsstatens tjenester, som er finansiert av skatter og avgifter, drives best i egenregi.

Et godt stykke fagforeningsarbeid!

Fagforbundets hovedoppgave er å jobbe for å sikre våre medlemmer gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv

Vi må stå sammen, alle yrkesgrupper er slitne - ikke bare lærere

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Innlandet ønsker å rette ett fokus på den enorme jobben alle ansatte i skole- og barnehagesektoren gjør, og har gjort i flere måneder, i en helt spesiell situasjon hvor Covid-19 har vært en belasting for mange arbeidstakere.

Webinar: Dørene til dialog - Hvordan skaper vi tillit i møte med tenåringer og unge voksne

Tillit er en forutsetning for utvikling og forandring - et foredrag om hvordan vi profesjonelle kan skape og opprettholde tillit.

Webinar for personlige assistenter 11.desember 2020

Fagforbundet Innlandet, yrkesseksjon helse og sosial inviterer medlemmer som er personlige assistenter til digitalt fagseminar om Rettigheter, plikter og muligheter i BPA yrket

Webinar om personvern og arkiv 10.desember 2020

Personvernforordningen (GDPR) legger til rette for at personvern og arkiv kan kombineres på en sikker og effektiv måte til det beste for individet og samfunnet som helhet.

Gratulerer med dagen, kjære hjemmehjelpere!

Den 4. november er hjemmehjelpernes dag. Takk for at dere gir støtte og praktisk bistand til våre eldre og andre med behov til hjelp. Hjelp til rengjøring, matinnkjøp og mulighet til sosial kontakt er første trinnet i omsorgstrappa.

Fagforbundet Innlandet hadde høyeste bud av alle

Barnebyauksjonen er over for i høst. Det kom inn 38.5000 kroner og i tillegg ble 5.000 kr donert ettertid. Auksjonen ble gjennomført for å feire at barnebyen er 10 år.

Fagdag - Samisk kultur og identitet 24.november 2020

Fagforbundet Innlandet, yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, inviterer sine medlemmer i Innlandet til gratis fagdag på Wood Hotell.

Webinar for ansatte i BUF-etat 20.november 2020

Fagforbundet Innlandet og Viken, Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til gratis webinar for sine medlemmer innenfor BUF-etat – Team: Barn med atferd som utfordrer

Representantskapsmøtet 10.november 2020

Fagforbundet Innlandet innkaller til representantskapsmøte 10.november 2020 på Scandic Ringsaker.

Webinar for ansatte i skole 13.november 2020

Fagforbundet Innlandet, yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til gratis webinar 13.november 2020 for sine medlemmer innenfor skole

Fagdag merkantilt ansatte i kirken

Fagforbundet Innlandet, yrkesseksjon kontor og administrasjon og yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til gratis fagdag 2.-3.november for sine medlemmer.

Webinar for ansatte i sykehus 10.november 2020

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende for alle. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever.

Webinar for ambulanse 20.oktober 2020

Å bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende for alle. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre, og dessverre er dette et scenario som øker i omfang og som stadig flere opplever.

Webinar for renovatører 8.oktober 2020

Hygiene og smittevern har stort fokus for tiden. Dette kurset inneholder de viktigste tiltak og rutiner som du må kjenne til i ditt arbeid, enten du er renholder eller jobber direkte med menneske.

Webinar for dyrepleiere 6.oktober 2020

Hygiene og smittevern har stort fokus for tiden. Dette kurset inneholder de viktigste tiltak og rutiner som du må kjenne til i ditt arbeid, enten du er renholder eller jobber direkte med menneske.