Nyheter

Webinar - KOSTRA 19.mars 2021

Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til webinar 19.mars 2021 KOSTRA

Lihkku beivviin - Gratulerer med samefolkets dag 6. februar

Alle som har norsk statsborgerskap er nordmenn uansett hvilken kulturell og etnisk bakgrunn de har; det være seg samer, kvener og innvandrere med statsborgerskap.

Trysil kommune bør kjøpe Knerten barnehage

Fagforbundet Innlandet er kjent med at en privat barnehage skal selges i Trysil. Fagforbundet mener at skattefinansierte tjenester bør drives av det offentlige. Vi mener derfor at politikerne i Trysil kommune nå bør gripe muligheten til å kjøpe den private barnehagen, slik at den driftes kommunalt med de lønns- og arbeidsvilkår som følger av dette.

Opplæring i bedrift

Fagforbundet Innlandet får en del henvendelser angående opplæring i bedrift. Her kommer litt informasjon omkring dette tema. Opplæring i bedrift kan være som læring, praksiskandidat eller som kandidat i ordningen fagbrev på jobb.

Samhold gir styrke! - webinar for dyrepleiere og klinikkassistenter 17.februar 2021

Fagforbundet Innlandet, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk inviterer alle dyrepleiere og klinikkassistenter til webinar Samhold gir styrke! - et webinar om viktigheten av å organisere seg

SOS Barnebyen i Angola - og Covid-19

Fagforbundets barneby i Angola er også rammet av Cobid-19, og gjør sitt beste for å håndtere situasjonen på best mulig vis. SOS-barnebyer Angola har fått støtte fra Fagforbundets utviklingsfond for barnebyen i Huambo til å sette i gang Covid-19 tiltak i de tre SOS-barnebyene i tre provinser i Angola og de nærliggende landsbyene.

Fagforbundet anbefaler sine medlemmer å ta vaksinen mot covid-19

Vi vet at covid-19 er en potensielt dødelig sykdom. For noen deler av befolkningen er sykdommen farligere. Dette gjelder eldre, folk med bakenforliggende kroniske sykdommer og folk med dårlig immunforsvar.

Webinar - LOfavør - Egen pensjonskonto for ansatte i privat sektor med innskuddspensjon

Fagforbundet Innlandet arrangerer webinar i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet den 1.februar 2021

Hurra hurra - på hennes store dag!

Vår dyktige og kunnskapsrike administrasjonssekretær og kjære kollega, Ann-Katrin Neby - fyller i dag 60 år!! 

Webinar - Veien til fagbrev for helsearbeiderfaget 10.februar 2021

Fagforbundet Innlandet i samarbeid med AOF Innlandet inviterer til digitalt informasjonsmøte for medlemmer som ønsker å ta fagbrev i i Helsearbeiderfaget i 2021.

I hjertet av sykehusdebatten er de ansatte.

Debatten pågår, meningene er mange og stemmene er tydelige. Hvor skal sykehuset ligge? Hva skal det inneholde? Hva med nærheten til de som skal bruke sykehuset og hvem får fordeler av hva? Dette er bare noen av de mange spørsmålene, og svarene er utydelige og gir de mange ansatte i sykehuset Innlandet en usikker og utrygg hverdag.

Webinar - LOfavør - Er det penger å spare?

Fagforbundet Innlandet arrangerer webinar i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet, om medlemsfordelene du har igjennom LOfavør.

Webinar om arv, fremtidsfullmakt og ny arvelov i 2021

På et gratis webinar med advokater fra HELP får du svarene du lurer på.

Webinar - Palliasjon 15.februar 2021

Fagforbundet Innlandet, Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til gratis webinar for sine medlemmer med tema Palliasjon 15.februar 2021

Webinar - THA©–Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

Fagforbundet Innlandet, yrkesseksjoner og utvalg, inviterer sine medlemmer til gratis webinar med tema THA©–Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

Overhengende fare for streik i Innlandet – kjemper for lik lønn for likt arbeid.

I januar blir det mekling i tariffavtalene for private helse- og omsorgsinstitusjoner, NHO 453 og 481, - lykkes ikke partene i å bli enige blir det streik. For 453 er meklingsdatoen satt til 7.- 8. januar og for 481 er det mekling 18. – 19. januar. I første omgang vil en eventuell streik ramme Ringen rehabiliteringssenter i Moelv i Innlandet.

Støtteerklæring til de streikende prestene

En solidarisk hilsen fra Fagforbundet Innlandet

Fare for kutt i velferdstjenestene

Fagforbundets Innlandet er bekymret for at den svake kommuneøkonomien fører til dårligere velferdstjenester for innbyggerne. Kommunene sliter med å vedta budsjett som ivaretar lovpålagte oppgaver, samtidig som Stortinget gir dem nye oppgaver. Rammene er så trange at det er usikkerhet knyttet til nedbemanning, og en hard prioritering av hvilke tjenester som må kuttes.

Stopp regjeringas privatisering

Fagforbundet Innlandet reagerer kraftig på at høyreregjeringa legger opp til omfattende konkurranseutsetting av velferdstjenestene, samtidig som Norge står midt i ei koronakrise som har vist hvor viktig det er med offentlige helse- og omsorgstjenester.

Fagforbundet Innlandet krever at Mustafa Hasan må få bli

Fagforbundet Innlandet mener at bakgrunnen for å sende Mustafa hjem skyldes at Norge har en for streng innvandringspolitikk.