Til hovedinnhold

Delte ut matpakker til flomheltene

Fagforbundet Innlandet, med nestleder Anders Kolmar-Dæhlin i spissen, deler ut matpakker til de som jobber med flommen.

Fagforbundet Innlandet, med nestleder Anders Kolmar-Dæhlin i spissen, deler ut matpakker til de som jobber med flommen. (Foto: Fagforbundet Innlandet)

Ekstremværet som har herjet store deler av landet de siste dagene har skapt store skader. Den siste uka har Fagforbundets medlemmer jobbet natt og dag for å sikre verdier, tatt unna vannmasser, sikret evakuerte husly, levert helsehjelp, evakuert befolkningen og mye mer.

11.08.2023 av Lars Helgerud
Sist oppdatert: 16.08.2023

Flere tusen er evakuert og mange har mistet hus og hjem, jernbanen er stengt og veiene er rasert. 

Nestleder i Fagforbundet Innlandet, Anders Kolmar-Dæhlin har de siste dagene kjørt rundt i de flomutsatte områdene. an og delt ut matpakker til medlemmene som er ute på jobb. Han forteller om hektiske dager for å begrense skadene og få åpna veiene igjen.

Han besøkte medlemmer på jobb i blant annet Fagernes, Etnedal og Dokka.

- Alle våre folk jobber nå nesten dag og natt for sikre hus, infrastruktur og verdier. Vannet skaper voldsomme problemer, pumpehus står under vann og det er vanskelig å ta seg frem, forteller nestlederen.

Flomblider fra Innlandet
Det er voldsomme krefter i sving.

De siste dagene har han fått se skadene og det har gjort inntrykk - både skadene og innsatsen medlemmene har lagt ned.

- Det er uten tvil at innsatsen våre folk har lagt ned har bidratt til å begrense skadene betydelig. Hadde det ikke vært for jobben de har gjort hadde enda flere veier stått under vann og enda flere hus blitt berørt. Det har gjort inntrykk å se de store skadene, men samtidig er det imponerende å se hvordan de ansatte i kommunen har stått på for å begrense skadene, forteller Kolmar-Dæhlin.

Også på sjukehjemma og i hjemmestjenesten er det satt inn ekstra beredskap i disse dager. Det er krevende for hjemmetjenesten å komme seg rundt, og noen brukere er midlertidig evakuert til sjukehjem i området. 

På vei rundt til medlemmer har han delt ut matpakker, og de har blitt godt mottatt forteller han.

- Det er en liten takk til alle som har stått på den siste uka, og det ble godt mottatt. Vi er evig takknemlig for den ekstra innsatsen som gjøres av alle som står på i disse dager. Ta vare på hverandre og vær forsiktig, avslutter han.

Men faren er ikke over enda. Mange er fortsatt evakuert, og de neste dagene er det forventa at de store elvene skal fortsette å vokse og skredfaren er fortsatt betydelig. For Fagforbundets medlemmer betyr det en massiv innsats også de kommende dagene.

Flomblider fra Innlandet
Fagforbundets medlemmer jobber døgnet rundt for å stagge vannmassene og få veier kjørbare igjen.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?