Til hovedinnhold

digitalt kurs om arbeidsmiljø etc 7. juni kl 12-14

Som fagforening ser vi det som viktig at våre tillitsvalgte i avd 727 har kjennskap til tema om arbeidsmiljø etc, da alle tillitsvalgte vil komme i berøring med dette viktige tema før eller siden.

10.05.2021 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 10.05.2021

Derfor kjører vi i regi av fagforeninga et digitalt hurtigkurs med smakebit på tema. Epost om kurset er sendt ut til våre bispedømmetilltisvalgte. Gjerne inviter prostitillitsvalgte i ditt bispedømme til kurset.


Arbeidsmiljøundersøkelser i Dnkr, nå sist blant kvinnelige prester, viser at kirken ikke har mindre av utfordringer knyttet til dette enn andre sektorer i samfunnet.
Dette kurset blir kun en smakebit.

En rammeplan for kurset:
 
DEL 1. Ved Thore Wiig Andersen ca fra kl 12-1250
Grunnleggende bestemmelser og verdier i AmL
Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø 
kjennetegn og beskrivelser . 
aktuelle problemstillinger, case. (anonymisert)
 -------------------
ti minutts pause beinstrekk
——-
DEL 2. ca 13-1350 Ved Heinke Foertsch
Konflikt, mobbing, trakassering og diskriminering. Tillitsvalgt og verneombud. Varsling.
case (anonymisert)
Ansvar, forebygging og handlingsrom.
1350-14. Oppsummering og spørsmål
 
Vi setter påmeldingsfrist til 4.juni, slik at vi vet på forhånd om vi har nok påmeldte til å kjøre kurset. Meld deg på ved å sende en epost til leder@teologene.no
 
Velkommen til digitalt kurs!
 
På vegne av styret,
Med hilsen
Thore Wiig Andersen
Leder, Fagforbundet TeoLOgene
hovedtillitsvalgt for Fagforbundet rettssubjektet Den norske kirke

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?