Nyheter

Nå kan du se Svart økonomikonferansen i opptak!

Fikk du ikke med deg årets Svart økonomikonferanse live? Nå kan du se hele konferansen i opptak.

26.03.2021

Hjemmekontor - mens vi venter på ny forskrift

Regjeringen arbeider med en ny forskrift om arbeid fra hjemmekontor. I påvente av den, har Arbeids- og sosialdepartementet gitt ut et notat som klargjør noen av de rettslige rammene rundt hjemmekontor begrunnet i smittevernhensyn.

12.02.2021

Ny revisorlov vedtatt

Omsider har Stortinget vedtatt ny revisorlov. Loven er en viktig seier og anerkjenner endelig kommunerevisorene, hvorav flere er medlemmer i Fagforbundet.

07.12.2020

400 medlemmer kan gå til NTL

Fra 1. november iverksettes vedtaket om overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten. Fagforbundet har 400 medlemmer som får ny arbeidsgiver, totalt er over 1100 medarbeidere berørt. Nå inviteres de, som statsansatte, inn i Norsk Tjenestemannslag.

04.06.2020

Siste frist for å søke!: Digital videreutdanning innen organisasjon og ledelse

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni!

16.04.2020

Fagprat; et helt nytt medlemstilbud!

Fagprat er en ny Podcast som tar for seg ulike temaer knyttet til Fagforbundets fag- og yrkesområder. Hør på episoden om vårt etterspurte ledertreningsprogram eller hva med en episode om ungdomshjernen?

06.03.2020

Fikk du ikke med deg Svart økonomikonferansen 4. februar 2020? Se konferansen på YouTube!

Konferansen var fulltegnet og vi hadde mange på venteliste. Dersom du ikke fikk plass, men kunne tenkte deg å se konferansen, så kan du se hele konferansen på Youtube.

13.12.2019

Fagforbundets ledertreningsprogram for ledere med personalansvar

Fagforbundet kjører ny runde med ledertreningsprogram for ledere med direkte personalansvar! Ønsker du å videreutvikle deg som leder? Har du behov for faglig påfyll og for å få utvidet ditt nettverk? Ønsker du en utviklingsarena hvor du kan jobbe med nettopp dine utfordringer? Da bør du bli med på Fagforbundets lederutviklingsprogram. Programmet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med AFF. Bli med på utviklingen!

07.06.2019

Fagforbundet og NTL setter svart økonomi på dagsorden

På årets svart økonomikonferanse lanseres blant annet den norske utgaven av James Bloodworths bok Innleid og underbetalt. Konferansen er blitt en tradisjon der Fagforbundet i samarbeid med NTL samler 200-400 deltakere hvert år.

30.01.2019

YRKESPROFILEN: CONTROLLEREN

Birgit Egrin er controller og stolt medlem av Fagforbundet Oslo. Les mer om hennes hverdag.

24.08.2018

Svart økonomi koster samfunnet dyrt

– Hvor går egentlig grensen for hva som er aggressiv skatteplanlegging, skatteflukt og skatteunndragelser? Det var et bare et av spørsmåla som kom opp på konferansen om svart økonomi som Fagforbundet og NTL arrangerte 31. januar.

01.02.2018

Standard Morgen: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Nå sender vi en ny standard for mangfoldsledelse ut på høring. Velkommen til Standard Morgen 25. januar.

05.01.2018

Svart økonomi-konferanse 31. januar 2018

Fagforbundet og NTL holder en felles konferanse om svart økonomi onsdag 31. januar i Skattedirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo.

01.12.2017

Trond Finstad: Angrep på kommunerevisjonen?

Trond Finstad, leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, mener at Norges Kommunerevisorforbunds slagord sier noe om forskjellene mellom kommunal revisjon og revisjon av private selskaper.

30.11.2017

32 ordførere med opprop for en bedre kommuneøkonomi

32 ordførere i distriktskommuner i Innlandet og Nord-Østerdalen har skrevet et opprop for en bedre kommuneøkonomi.

30.11.2017

Digitaliseringskonferanse

Det er siste frist for å melde seg på konferansen som holdes 28. november om digitalisering og holdninger knyttet til bruk av IKT i arbeidslivet.

17.11.2017

Havnedirektør ga millionoppdrag til styrekollega - sier hun «trolig» slettet anbudspapirene etterpå

Oslo Havn har brutt loven om offentlige anskaffelser, konkluderer Kommunerevisjonen i Oslo.

29.09.2017

Rapport fra Helsetilsynet

Fylkesmennene gjennomførte i 2015 og 2016 landsomfattende tilsyn med arbeidet kommunene gjør gjennom Nav-kontoret med opplysning, råd og rettledning og økonomisk stønad til ungdom i alderen 17–23 år.

29.09.2017