Til hovedinnhold

Nyheter

Bli en enda bedre leder

Ny mulighet til å søke på Fagforbundets ledertreningsprogram

Har du personalansvar og har lyst til å bli bedre kjent med deg selv som leder? Vi er på jakt etter engasjerte og ambisiøse ledere som har lyst til å delta på vårt medlemstilbud innen lederutvikling. I samarbeid med AFF har vi utviklet et program spesielt for deg som er leder og medlem av Fagforbundet.

Professor og samfunnsøkonom Mariana Mazzucato

Professor mener konsulentindustrien hemmer offentlig sektor

Hvordan kan offentlig sektor ta tilbake en kreativ rolle i samfunnsutviklingen? Dagens holdninger til hva offentlig sektor kan være er for grå og negative, ifølge Mariana Mazzucato. Hun har sett nærmere på suksesshistorier fra offentlig sektor og analysert følgende konsulentindustrien har på samfunnet.

Økokrim-sjef Pål Lønseth

Økokrimsjefen: – Vi er altfor dårlige på den kriminaliteten vi ikke ser

Svart økonomikonferansen 2022: De neste tusen dagene - storrengjøringa i arbeidslivet

Her kan du se svart økonomikonferansen 2022 digtialt!

18. mars 2022 inviterer Fagforbundet og NTL til den årlige Svart økonomikonferansen. Se den her digitalt.

hjelpepleier

Nå kan du se Svart økonomikonferansen i opptak!

Fikk du ikke med deg årets Svart økonomikonferanse live? Nå kan du se hele konferansen i opptak.

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference.

Hjemmekontor - mens vi venter på ny forskrift

Regjeringen arbeider med en ny forskrift om arbeid fra hjemmekontor. I påvente av den, har Arbeids- og sosialdepartementet gitt ut et notat som klargjør noen av de rettslige rammene rundt hjemmekontor begrunnet i smittevernhensyn.

Fanny Voldnes, spesialrådgiver i Fagforbundet og Kommunekonsult, samt registrert revisor/cand.philol.

Ny revisorlov vedtatt

Omsider har Stortinget vedtatt ny revisorlov. Loven er en viktig seier og anerkjenner endelig kommunerevisorene, hvorav flere er medlemmer i Fagforbundet.

Trond Finstad er AU-medlem og leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Her sammen med nestleder i NTL Skatt, Renate Swensen.

400 medlemmer kan gå til NTL

Fra 1. november iverksettes vedtaket om overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten. Fagforbundet har 400 medlemmer som får ny arbeidsgiver, totalt er over 1100 medarbeidere berørt. Nå inviteres de, som statsansatte, inn i Norsk Tjenestemannslag.

Siste frist for å søke!: Digital videreutdanning innen organisasjon og ledelse

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni!

presse_Geir_Mosti_2

Fagprat; et helt nytt medlemstilbud!

Fagprat er en ny Podcast som tar for seg ulike temaer knyttet til Fagforbundets fag- og yrkesområder. Hør på episoden om vårt etterspurte ledertreningsprogram eller hva med en episode om ungdomshjernen?

Fikk du ikke med deg Svart økonomikonferansen 4. februar 2020? Se konferansen på YouTube!

Konferansen var fulltegnet og vi hadde mange på venteliste. Dersom du ikke fikk plass, men kunne tenkte deg å se konferansen, så kan du se hele konferansen på Youtube.

Kjellfrid Blakstad, leder SHS

Fagforbundets ledertreningsprogram for ledere med personalansvar

Fagforbundet kjører ny runde med ledertreningsprogram for ledere med direkte personalansvar! Ønsker du å videreutvikle deg som leder? Har du behov for faglig påfyll og for å få utvidet ditt nettverk? Ønsker du en utviklingsarena hvor du kan jobbe med nettopp dine utfordringer? Da bør du bli med på Fagforbundets lederutviklingsprogram. Programmet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med AFF. Bli med på utviklingen!

Fagforbundets ansvarlig for sykepleiernettverket

Fagforbundet og NTL setter svart økonomi på dagsorden

På årets svart økonomikonferanse lanseres blant annet den norske utgaven av James Bloodworths bok Innleid og underbetalt. Konferansen er blitt en tradisjon der Fagforbundet i samarbeid med NTL samler 200-400 deltakere hvert år.

jan_davidsen_02a_ksj.jpg

YRKESPROFILEN: CONTROLLEREN

Birgit Egrin er controller og stolt medlem av Fagforbundet Oslo. Les mer om hennes hverdag.

Per Olaf Lundteigen(Sp), Arild Grande(Ap) og Kjersti Bergstø(SV) i debatt med arbeidsminister Anniken Hauglie.

Svart økonomi koster samfunnet dyrt

– Hvor går egentlig grensen for hva som er aggressiv skatteplanlegging, skatteflukt og skatteunndragelser? Det var et bare et av spørsmåla som kom opp på konferansen om svart økonomi som Fagforbundet og NTL arrangerte 31. januar.

Standard Morgen: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Nå sender vi en ny standard for mangfoldsledelse ut på høring. Velkommen til Standard Morgen 25. januar.

Svart økonomi-konferanse 31. januar 2018

Fagforbundet og NTL holder en felles konferanse om svart økonomi onsdag 31. januar i Skattedirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo.

Trond Finstad: Angrep på kommunerevisjonen?

Trond Finstad, leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, mener at Norges Kommunerevisorforbunds slagord sier noe om forskjellene mellom kommunal revisjon og revisjon av private selskaper.

32 ordførere med opprop for en bedre kommuneøkonomi

32 ordførere i distriktskommuner i Innlandet og Nord-Østerdalen har skrevet et opprop for en bedre kommuneøkonomi.

Riksrevisor Per-Kristian Foss: Åpenhet og arkivering - hvordan står det til i kommunesektoren?

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?