Til hovedinnhold

Nyheter

Økokrim-sjef Pål Lønseth

Økokrimsjefen: – Vi er altfor dårlige på den kriminaliteten vi ikke ser

32 ordførere med opprop for en bedre kommuneøkonomi

32 ordførere i distriktskommuner i Innlandet og Nord-Østerdalen har skrevet et opprop for en bedre kommuneøkonomi.

Et slag for eiendomsskatten: Nær halvparten av kommuner i minus uten eiendomsskatt

"Selv i knallåret 2016 ville nesten halvparten av kommunene drevet med underskudd om det ikke hadde vært for eiendomsskatten."

Ledertreningsprogram for ledere med personalansvar

Fagforbundets ledertreningsprogram for ledere med personalansvar - et samarbeid med AFF

Havnedirektør ga millionoppdrag til styrekollega - sier hun «trolig» slettet anbudspapirene etterpå

Oslo Havn har brutt loven om offentlige anskaffelser, konkluderer Kommunerevisjonen i Oslo.

Rapport fra Helsetilsynet

Fylkesmennene gjennomførte i 2015 og 2016 landsomfattende tilsyn med arbeidet kommunene gjør gjennom Nav-kontoret med opplysning, råd og rettledning og økonomisk stønad til ungdom i alderen 17–23 år.

Riksrevisor: Stod stusselig til noen steder

I en podkast med Kommunal Rapport forteller riksrevisor Per-Kristian Foss om da Riksrevisjonen undersøkte hvordan det stod til med det offentlige folkehelsearbeidet i Kommune-Norge.

Siste frist for å søke!: Digital videreutdanning innen organisasjon og ledelse

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni!

Kjellfrid Blakstad, leder SHS

Fagforbundets ledertreningsprogram for ledere med personalansvar

Fagforbundet kjører ny runde med ledertreningsprogram for ledere med direkte personalansvar! Ønsker du å videreutvikle deg som leder? Har du behov for faglig påfyll og for å få utvidet ditt nettverk? Ønsker du en utviklingsarena hvor du kan jobbe med nettopp dine utfordringer? Da bør du bli med på Fagforbundets lederutviklingsprogram. Programmet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med AFF. Bli med på utviklingen!

Riksrevisor Per-Kristian Foss: Åpenhet og arkivering - hvordan står det til i kommunesektoren?

Det er mange som har innflytelse på den kommunale egenkontrollen. Men vi må spørre oss: Hva kan Norges Kommunerevisorforbund gjøre for å bidra til en styrket kommunal egenkontroll?

Styrelederen har ordet: Kommunal egenkontroll for framtida.

Hvor lav er terskelen for straffbar korrupsjon? – del 2

"Hva som regnes som korrupsjon avgjøres på grunnlag av et utilbørlighetskriterie – en rettslig standard. Bruken av slike standarder kan imidlertid by på problemer i det praktiske liv – hva er det egentlig som rammes?"

hjelpepleier

Nå kan du se Svart økonomikonferansen i opptak!

Fikk du ikke med deg årets Svart økonomikonferanse live? Nå kan du se hele konferansen i opptak.

jan_davidsen_02a_ksj.jpg

YRKESPROFILEN: CONTROLLEREN

Birgit Egrin er controller og stolt medlem av Fagforbundet Oslo. Les mer om hennes hverdag.

Standard Morgen: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Nå sender vi en ny standard for mangfoldsledelse ut på høring. Velkommen til Standard Morgen 25. januar.

Digitaliseringskonferanse

Det er siste frist for å melde seg på konferansen som holdes 28. november om digitalisering og holdninger knyttet til bruk av IKT i arbeidslivet.

Festspillene i Nord-Norge utsatt for økonomisk kriminalitet

Festspillene i Nord-Norge har politianmeldt en sak som omhandler økonomisk svindel i forbindelse med årets festspill. Til sammen ble det økonomiske tapet for Festspillene på 82.400 EUR, eller ca 770.000 NOK.

Nye personvernregler i 2018

Datatilsynet: Hva blir nytt i 2018 - en oppsummering

Nye betalingstjenester: bedrageri med betalingskort og virtuell valuta

Ifølge politiet er utenlandske forhåndsbetalte betalingskort og virtuelle valutaer de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet innenfor nye betalingstjenester.

presse_Geir_Mosti_2

Fagprat; et helt nytt medlemstilbud!

Fagprat er en ny Podcast som tar for seg ulike temaer knyttet til Fagforbundets fag- og yrkesområder. Hør på episoden om vårt etterspurte ledertreningsprogram eller hva med en episode om ungdomshjernen?

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?