Til hovedinnhold

Ny revisorlov vedtatt

Fanny Voldnes, spesialrådgiver i Fagforbundet og Kommunekonsult, samt registrert revisor/cand.philol.

Fanny Voldnes, spesialrådgiver i Fagforbundet og Kommunekonsult, samt registrert revisor/cand.philol. (Foto: Per Flakstad)

Omsider har Stortinget vedtatt ny revisorlov. Loven er en viktig seier og anerkjenner endelig kommunerevisorene, hvorav flere er medlemmer i Fagforbundet.

07.12.2020 av Fanny Voldnes, spesialrådgiver i Fagforbundet og Kommunekonsult, samt registrert revisor/cand.philol.
Sist oppdatert: 14.12.2020

Det betyr at kommunerevisor = privat revisor = statsautorisert revisor!
Dette har tatt lang tid og høringsrunden til forslaget var allerede i 2017. I tillegg til viktige endringer i oppgaver som revisjonen skal gjennomføre – til samfunnets beste – høynes statusen til kommunerevisorene. Fra 1. januar 2021 blir det bare én godkjent tittel; statsautorisert revisor.

Det viktigste for kommunerevisorer er at praksis fra kommunal og privat revisjon likestilles når det gjelder autorisasjonskravet som statsautorisert revisor. Fram til nå har ikke praksis fra kommunal revisjon talt like mye som praksisen fra privat revisjon, til tross for at utdanningen for de som utfører revisjonen er lik.

Likestilling av praksis

Fagforbundet har i mange år krevd likestilling av praksisen, men er blitt avvist – og med dårlig begrunnelse. Vår argumentasjon har hele tiden vært at det at selv om revisjonen kan være ulik, så er det å revidere en kommune minst like variert og kompetansegivende som å revidere private aksjeselskaper av ulike størrelser og i ulike bransjer. Poenget er at enhver revisor alltid må vurdere egen kompetanse, uavhengighet, habilitet og egnethet.

Det blir overgangsordninger, og en forskrift som utdyper praksiskravene er lovet i nær framtid. Norges Kommune­revisorforbund (NKRF) følger opp hvordan den enkelte kommunerevisor skal innrette seg for å innfri de nye lovkravene. Les mer på nkrf.no 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?