Til hovedinnhold

Svart økonomi koster samfunnet dyrt

Per Olaf Lundteigen(Sp), Arild Grande(Ap) og Kjersti Bergstø(SV) i debatt med arbeidsminister Anniken Hauglie.

Per Olaf Lundteigen(Sp), Arild Grande(Ap) og Kjersti Bergstø(SV) i debatt med arbeidsminister Anniken Hauglie. (Foto: Fagforbundet)

– Hvor går egentlig grensen for hva som er aggressiv skatteplanlegging, skatteflukt og skatteunndragelser? Det var et bare et av spørsmåla som kom opp på konferansen om svart økonomi som Fagforbundet og NTL arrangerte 31. januar.

01.02.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.02.2018

Trond Finstad, leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, åpnet konferansen. Som tidligere ansatt på kemnerkontor er han opptatt av skatt, og vet det er et velorganisert arbeidsliv og en solid offentlig forvaltning som sikrer skatteinntekter vi trenger for å berge velferdsstaten.

Les hele innlegget her

Ny skattereform skal stoppe skatteflukt

– Svart økonomi har mange konsekvenser som koster samfunnet vårt mye, og den manglende åpenheten i skatteparadisene en av de store utfordringene fordi vi ikke får vite hva som er lovlig og hva som burde komme innbyggerne til gode av pengene, sa Finstad.

Han fikk støtte både fra skattedirektør Hans Christian Holte og daglig leder i Tax Justice Network Norway, Sigrid Klæboe Jacobsen.

– Behovet for en ny skattereform er presserende. Dagens skattesystem er bygd på et fundament som er nær 100 år gammelt da selskapene drev på en helt annen måte enn i dag, sa Sigrid Klæboe Jacobsen.

Fagforbundet støtter aktivt forslaget fra Publish What You Pay om Utvidet land for landrapportering, som vil synliggjøre inntekter, kostnader og betalt skatt fra hvert enkelt land som selskapet har virksomhet i.

– Sammen med forslaget fra Tax Justice Network, om et åpent register over reelle eiere av selskaper, vil både myndigheter og offentligheten få mye mer informasjon om hvor pengene tar veien på den måten, og dermed kunne forebygge svart økonomi, mener Trond Finstad.

Trepartssamarbeid og seriøsitetskrav til anbud

Fagforbundet mener at åpenhet og et godt trepartssamarbeid må ligge til grunn for gode rutiner også i kommunene i kampen mot økonomisk arbeidslivskriminalitet.

– Fagforbundet har foreslått at kommuner bør ha en egen lovhjemmel som gir dem rett til å kontrollere at kommunens bevilgninger er brukt slik de er tenkt, fortalte Finstad.

Svart økonomi rammer arbeidslivet sterkt. Fagbevegelsens erfaring er at stadig flere ansatte rammes av arbeidsmarkedskriminalitet. Noe av årsaken til dette er at det er liten risiko for å bli oppdaget og at det er lave straffer for regelbrudd, noe som gjør det enkelt for kriminelle å få innpass også i «legitime» bransjer, ikke bare de kjente kriminelle områdene som narkotika og smugling.

Åpenhet virker forebyggende, mener Finstad og fortalte at det svenske Arbetsmiljöverket offentliggjør årlig alle dommer og reaksjoner mot navngitte virksomheter.

– Svenskene offentliggjør, vi gjør det motsatte. Dette er beklagelig. Åpenhet har alltid vært nøkkelen til et samfunn som er tufta på tillit, fastslo Trond Finstad.

Ap ønsker kokebok mot anbud og svart arbeid(Fagbladet)

Les også: Lundteigen er saksordfører for forslagene fra SV, Rødt, Arbeiderpartiet på bemanningsbransjen i Arbeid- og sosialkomiteen på Stortinget (FriFagbevegelse)

 

Hele konferansen kan sees her

 

Les om fjorårets konferanse; Arbeidslivskriminaliteten er grov og godt organisert

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?