Nyheter

Nye betalingstjenester: bedrageri med betalingskort og virtuell valuta

Ifølge politiet er utenlandske forhåndsbetalte betalingskort og virtuelle valutaer de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet innenfor nye betalingstjenester.

Festspillene i Nord-Norge utsatt for økonomisk kriminalitet

Festspillene i Nord-Norge har politianmeldt en sak som omhandler økonomisk svindel i forbindelse med årets festspill. Til sammen ble det økonomiske tapet for Festspillene på 82.400 EUR, eller ca 770.000 NOK.

Superonsdag i Oslo blir en vitaminpille før valgkampinnspurten!

Det er blitt en tradisjon at Fagforbundet Oslo slår til med superonsdag før både kommunevalg og stortingsvalg. I år har de virkelig slått på stortromma. Blant artistene kommer stjernekamp-vinner Silya, og i tillegg kommer Trond Granlund som musikalsk sett er litt mer nedpå med sine nedstrippede versjoner av arbeidersanger.

Nye personvernregler i 2018

Datatilsynet: Hva blir nytt i 2018 - en oppsummering

Riksrevisor: Stod stusselig til noen steder

I en podkast med Kommunal Rapport forteller riksrevisor Per-Kristian Foss om da Riksrevisjonen undersøkte hvordan det stod til med det offentlige folkehelsearbeidet i Kommune-Norge.

Et slag for eiendomsskatten: Nær halvparten av kommuner i minus uten eiendomsskatt

"Selv i knallåret 2016 ville nesten halvparten av kommunene drevet med underskudd om det ikke hadde vært for eiendomsskatten."

Hvor lav er terskelen for straffbar korrupsjon? – del 2

"Hva som regnes som korrupsjon avgjøres på grunnlag av et utilbørlighetskriterie – en rettslig standard. Bruken av slike standarder kan imidlertid by på problemer i det praktiske liv – hva er det egentlig som rammes?"

Ledertreningsprogram for ledere med personalansvar

Fagforbundets ledertreningsprogram for ledere med personalansvar - et samarbeid med AFF