Til hovedinnhold

Hjemmekontor - mens vi venter på ny forskrift

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference.

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference. (Foto: Mostphotos)

Regjeringen arbeider med en ny forskrift om arbeid fra hjemmekontor. I påvente av den, har Arbeids- og sosialdepartementet gitt ut et notat som klargjør noen av de rettslige rammene rundt hjemmekontor begrunnet i smittevernhensyn.

12.02.2021 av Sandra Marie Herlung
Sist oppdatert: 19.02.2021

Akkurat nå opplever flere å arbeide hjemmefra. Oppgavene er, for mange, akkurat de samme som før mars 2020, men arbeidsomgivelsene og arbeidsrommet er svært forskjellig. Andre husstandsmedlemmer opplever å få et unikt og nært innblikk i arbeidshverdagen. 

Det gjeldende regelverket

Forskriften om hjemmekontor er fra 2002. Da forskriften ble utarbeidet, ble reglene utformet på bakgrunn av situasjonen før koronapandemien. Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt at forskriften skal revideres og oppdateres, les blant annet artikkel i FriFagbevegelse her . 

Avtale om hjemmekontor

 Hjemmekontorforskriften gjelder i utgangspunktet der hjemmekontor er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I tillegg er det krav til at hjemmearbeid avtales som ganske fast ordning.

Hjemmekontorsituasjonen de fleste opplever i dag, er verken «avtalt» eller ment å være «fast ordning». Det har derfor vært stor usikkerhet om forskriften gjelder.

Pålegget er begrunnet i smittevernshensyn

Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet rett før jul et notat der konklusjonen klart taler for at pålagt hjemmekontor begrunnet i smittevernhensyn eller andre pålegg også faller inn under forskriften.

Hovedhensyn – arbeidsgiveransvaret

Forskriften slår fast at arbeidsgivers ansvar for de ansattes helse, miljø og sikkerhet består også når arbeidstaker arbeider fra eget hjem.

Arbeidsgiver skal fortsatt forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Vernearbeidet skal omfatte ansatte som arbeider fra hjemmekontor så langt dette er praktisk mulig.

Arbeidstakers aktive medvirkning

Arbeidsgiver og verneombud har imidlertid ikke fri tilgang til arbeidstakers hjem for å påse at arbeidsforholdene er lovmessige. Tilgang til arbeidstakers hjem forutsetter samtykke. Oppfølgingen av arbeidsmiljøet vil derfor kreve at arbeidstaker aktivt medvirker og gir informasjon.  

Det sentrale poenget i forskriften er at arbeidsgivers ansvar for den enkelte arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet ikke blir borte ved at arbeidstakere fjernarbeider fra sitt hjem.

Blant annet følger det av forskriften at arbeidsgiver skal, så langt det er praktisk mulig, påse at arbeidsmiljøet på hjemmekontoret er fullt forsvarlig og at arbeidsgivers internkontrollsystem (dvs. arbeidsgivers systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet) skal omfatte arbeid på hjemmekontor. Videre skal verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets arbeid også omfattearbeidstakere på hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Les mer om saken fra LO-advokatene her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?