Til hovedinnhold

Antall søkere til helse- og oppvekstfag går feil vei

Leder Fagforbundet Ung, Jeanette Lea Romslo

Leder Fagforbundet Ung, Jeanette Lea Romslo (Foto: Trude Kvaran, Fagforbundet)

Det er svært bekymringsfullt at færre unge søker helse- og oppvekstfag, mener lederen av Fagforbundet Ung.

11.04.2024
Sist oppdatert: 12.04.2024

– Jeg er veldig glad for at det i år er en økning av søkere til yrkesfag, men samtidig er jeg bekymret for at antall søkere på helse- og oppvekstfag går ned. Vi ser at rekruttering av fagarbeidere til helse og oppvekst går feil vei. Her trengs det handling, sier leder av Fagforbundet Ung, Jeanette Lea Romslo.

53 prosent av søkerne til videregående opplæring har i år yrkesfag som sitt første valg. Ifølge Utdanningsdirektoratet er dette en økning på 1 prosentpoeng fra i fjor. Flere søker seg til yrkesfag, men søkere til helse- og oppvekstfag har en nedgang for tredje året på rad.

Vi unge må se en fremtid i yrkesvalget

Det finnes ikke noe mer meningsfullt enn å jobbe med mennesker. Men søkertallene går jevnt og trutt ned i helse og oppvekst, og det må vi ta på alvor, hevder Romslo.

Vi vet at dette handler om hvordan de unge ser for seg en fremtid i disse yrkene. De må være sikre på at de har en lønn å leve av, og at de får gode nok arbeidsvilkår som gjør at man kan stå i jobben.

VG skrev i påsken saken om Camilla (21 år), helsefagarbeider og tillitsvalgt i Fagforbundet, som har fast stilling på 14.08 prosent i Enebakk kommune.

– Slike stillinger er ikke måten å få unge til å velge helsefag på, sier Jeanette. Tvert imot skyver vi de unge vekk og bort fra dette yrkesvalget når vi gjør det umulig å kunne etablere seg og ha et tilnærmet normalt liv med en fast og trygg inntekt.

Søkere til teknologi- og industrifag øker

Det nest største yrkesfaglige studieprogrammet er teknologi og industrifag, som har 11 prosent av alle søkerne. I 2018 hadde helse- og oppvekstfag nesten dobbelt så mange søkere som teknologi- og industrifag, men forskjellen mellom dem har blitt stadig mindre de siste årene. I noen av fylkene er teknologi- og industrifag større enn helse- og oppvekstfag.

Ifølge lederen av Fagforbundet Ung er det noe teknologi- og industrifagene lykkes med når det gjelder å få flere unge interessert i yrkene.

– Det kan godt ha noe med å gjøre at man ser for seg en fremtid i dette yrket, og at det er mulig å få seg en fulltidsjobb, og ikke måtte sitte med telefonen i hånda og lete etter vakter, sier Jeanette Lea Romslo, og legger til:

– Her må de folkevalgte på banen, både på nasjonalt nivå men også ute i kommunene. Det er mulig å arbeide for en heltidskultur i helse og oppvekst, men den politiske viljen må til, sier hun.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?