Til hovedinnhold

Nyheter

illustrasjon

Trygdeoppgjøret sikrer pensjonistene økt kjøpekraft

Årets trygdeoppgjør gir økt kjøpekraft for alle pensjonister og trygdede. – Resultatet er som ventet, men vi i Fagforbundet skulle gjerne sett at de med lavest pensjon fikk mer, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Toeldrekvinnersitterpåenbenk

Så lenge må du jobbe for å få en bra pensjon

Med god tjenestepensjon i tillegg til folketrygden og AFP kan du fint leve av pensjonen.

Pensjonsforliket er bra for sliterne.

Pensjonsforliket er en forbedring av folketrygden, ikke en forverring

Nylig vedtok Stortinget pensjonsforliket og det har skapt en del negative reaksjoner. Fagforbundets nestleder, Odd Haldgeir Larsen, understreker at det først og fremst er positivt. – Sliterne og de uføre får det betydelig bedre, for mange av oss andre spiller forliket liten rolle.

Positive pensjonsendringer hvor sliterne blir bedre ivaretatt.

Dette betyr pensjonsforliket for deg

Aldersgrensene i pensjonssystemet vil økes gradvis. De som må slutte tidlig får rett til et slitertillegg, og uføre blir sikret en bedre pensjon enn i dag. – Samlet sett er dette positive endringer for våre medlemmer, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Fagforbundets leder Mette Nord

Fagforbundet får gjennomslag for pensjonsordning for sliterne

Det er bred enighet om endringer i pensjonssystemet på Stortinget. Fagforbundet har fått et viktig gjennomslag for kravet om bedre vilkår for sliterne i arbeidslivet.

Kritiserer forslag: Ingerid Marie Utvik fra NTL og Steinar Fuglevaag fra Fagforbundet hadde kritiske kommentarer til forslagene om nye regler for AFP, her med Freddy André Øvstegård (t.h.) fra SV som sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

AFP - fra tidligpensjon til livsvarig ordning

Like før jul kom regjeringen med forslag til nye regler for avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse for alle som er født i 1963 eller seinere.

Fagforbundets pensjons­ekspert, Steinar Fuglevaag.

Noe bedre samordningsregler for eldre arbeidstakere

Neste år vil det bli noe lettere for mange av de eldste arbeidstakerne å jobbe lenge uten å tape pensjon. Rett før jul la regjeringen fram forslag om å fjerne deler av den mye omtalte samordningsfella for arbeidstakere under 70 år.

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Fagforbundet krever bedre pensjonsvilkår for sliterne og kvinner

Forslaget til endringer i pensjonssystemet sikrer og styrker rettighetene for de uføre og de med minsteytelser langt bedre enn i dag. Fagforbundet krever at det blir enda bedre vilkår for sliterne og kvinnene i arbeidslivet.

Pensjons­ekspert i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag, forklarer de nye pensjonsreglene for de med særaldersgrenser.

Webinarer om særalderspensjon

Har du spørsmål om særalderspensjon etter at det på sensommeren ble enighet i forhandlingene om pensjonsreglene? Da bør du få med deg våre to nye webinarer.

Særaldersgrenser - nå kan du lese deg opp på de nye reglene.

Infoskriv om særaldersgrenser

I august ble det enighet om nye pensjonsregler for de med særaldersgrenser, som sikrer en reell mulighet til å gå av med en god pensjon også i framtiden. Fagforbundet har laget et infoskriv hvor du kan lese mer om avtalen og se noen eksempler.

Sissel M. Skoghaug, her fra hun ble valgt som nestleder for LO

Særalderspensjon vekker oppmerksomhet

Etter fem års arbeid ble endelig partene i offentlig sektor enige om en ny avtale m særaldersgrenser i slutten av august. Avtalen kan gi 200 000 arbeidstakere mulighet til å gå av med en god pensjon, tidligere enn andre.

LOs forhandlingsleder Sissel M. Skoghaug og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Enighet om pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

I forhandlinger om særaldersgrenser: f.v Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag, leder i LO Kommune og Fagforbundets Lov- og avtaleverksavdeling, Pål Skarsbak og Fagforbundets leder, Mette Nord.

Forhandlinger om særaldersgrenser er i gang igjen

Partene har gjenopptatt forhandlingene om nye regler for offentlige ansatte med særaldersgrenser, etter en pause i sommer. Det jobbes for å utvikle en ny varig løsning for alle som har rett til å gå av tidligere enn vanlig , med særaldersgrense.

Forbundsleder Mette Nord har ledet forhandlingene om nye regler for offentlige ansatte med særaldersgrenser. Her med Pål Skarsbak, leder Lov og avtaleverksavdelingen og pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

Pause i forhandlingene om særaldersgrenser for offentlig ansatte

Partene i forhandlingene om nye regler for offentlig ansatte med særaldersgrenser har tatt pause til over sommeren.

Tung jobb: Brannkonstabel og tillitsvalgt Trond Skuggedal lot fem politikere ta bl.a røykdykkertesten.

Pensjon: Særaldersgrenser viktig for flere enn du tror

Mange av Fagforbundets medlemmer har ikke særaldersgrense først og fremst fordi de blir utslitt i yrkene, men fordi samfunnet krever noe ekstra av dem, skriver Fagforbundets Iren Mari Luther og Ingunn Reistad Jacobsen i Dagens Næringsliv.

Første nestleder Sissel M. Skoghaug i LO leder forhandlingene om særaldersgrenser.

LO gjenopptar forhandlinger om særaldersgrenser

LO, Unio, YS og Akademikerne gjenopptar i dag forhandlinger med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om særaldersgrenser for store yrkesgrupper i offentlig sektor. Klokka 15.30 avholdes det første møtet i departementet.

Pris- og lønnsveksten i fjor kommer pensjonistene til gode i år.

Offentlige pensjonister kan vente «lønns»-løft 

Alderspensjonistene i offentlig sektor kan vente et solid løft, både i tjenestepensjon og i folketrygd dette året. Bakgrunnen er nye regler for regulering av pensjon som kom i fjor.  

Det er ikke noe i veien med arbeidsmoralen til folk i yrker med tidligpensjonsordninger , de har enten yrker som er så belastende at det er nødvendig med en lavere aldersgrense, eller yrker der de må gå av tidlig av hensyn til samfunnssikkerheten, påpeker Mette Nord.

Høyrelederen vil fjerne alle særaldersgrenser

- Alle særaldersgrenser bør bort. Det betyr ikke at du ikke skal ha rett til å gå av, men det må ikke være et krav, sa Høyreleder Erna Solberg til avisa Dagens næringsliv nylig.  Fagforbundets leder mener det viser en total mangel på respekt.

GOD SPREDNING: Hos KLP får du full oversikt over hvor pensjonsbeholdningen din plasseres.

Her plasseres pensjonen din

Har du noen gang lurt på hva KLP gjør med alle milliardene de forvalter på vegne av alle oss som er medlemmer? Her får du oversikt.

Barnehageansatte seiret til slutt i kampen for en anstendig pensjon. Norge er ikke alene om å måtte kjempe for anstendige pensjonsytelser.

Kampen om pensjon er internasjonal

Det er en internasjonal trend å forsøke å redusere pensjonsytelsene, slik som blant annet levealdersjusteringene sørger for i Norge.  Men streiken i barnehagene er en av de få kampene fagbevegelsen tar for å forbedre pensjonsnivået, ikke bare forsvare dagens ordninger.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?