Til hovedinnhold

Kampen om pensjon er internasjonal

Barnehageansatte seiret til slutt i kampen for en anstendig pensjon. Norge er ikke alene om å måtte kjempe for anstendige pensjonsytelser.

Barnehageansatte seiret til slutt i kampen for en anstendig pensjon. Norge er ikke alene om å måtte kjempe for anstendige pensjonsytelser. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Det er en internasjonal trend å forsøke å redusere pensjonsytelsene, slik som blant annet levealdersjusteringene sørger for i Norge.  Men streiken i barnehagene er en av de få kampene fagbevegelsen tar for å forbedre pensjonsnivået, ikke bare forsvare dagens ordninger.

29.11.2022 av Rolv Rynning Hanssen
Sist oppdatert: 01.12.2022

Når dette skrives, har Fagforbundet vært i en barnehagestreik i en måned. Streiken er om pensjonsordningene. Kravet er en forbedring av pensjonsvilkårene slik at de er på linje med tilsvarende ordninger.

Danmark: Vil avskaffe dagens folkepensjon

Et nylig eksempel på å redusere pensjonsytelser så vi i folketingsvalget i Danmark. Lars Løkke Rasmussen har vært statsminister to ganger for partiet Venstre. Nå er han utmeldt og har startet partiet Moderaterne. Han hadde håpet å komme på vippen, men det gikk bare nesten.  Men 9,3% av stemmene for et parti som bare var noen måneder gammelt er mye.  Det som er oppsiktsvekkende er at Moderaterne går til valg på at dagens folkepensjon, som finansieres løpende over statsbudsjettet, skal avskaffes og erstattes av et rent oppsparingsbasert system. Det vil øke klasseforskjellene.

Danskene har allerede et system hvor pensjonsalderen økes med ett år hvert femte år. Slik det ser ut, kommer pensjonsalderen i Danmark til å være 72 år i 2050 for de som er født i 1979 eller seinere.

Samlet fagbevegelse til kamp for pensjonene

Angrep på pensjonssystem har ført til omfattende arbeidskamper rundt om i verden. Det har gjentatte ganger vært streik i offentlig sektor i India, særlig blant jernbanearbeiderne, mot nye foreslåtte pensjonsordninger. 

Den lengste og største streiken noen gang i Frankrike, og der er det mange streiker, var streiken mot president Emmanuel Macrons planer om å lage et felles pensjonssystem i Frankrike, et system alle hovedorganisasjonene påpekte ville gi lavere ytelser.  Særlig ville kvinnene bli tapere på grunn av kortere yrkesaktive karrierer.  Streiken pågikk i to og en halv måned og hadde stor folkelig støtte.  Avgjørelsen om pensjonsreformen er utsatt til 2025.

Akkurat nå har 70 tusen medlemmer av University and College Union (UCU) i Storbritannia annonsert at universitetslektorer, bibliotekarer og administrativt personale over hele Storbritannia kan måtte gå til streik for pensjonene sine.

Og pensjon har vært viktig i revitaliseringen av fagforeninger i mange store kjeder i USA, som for eksempel Starbucks og Amazon.

Arbeider i flere og flere land har tatt opp kampen for å verne om sine pensjoner. Det er en kamp som kun kan vinnes ved at fagbevegelsen står samlet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?