Til hovedinnhold

Pause i forhandlingene om særaldersgrenser for offentlig ansatte

Forbundsleder Mette Nord har ledet forhandlingene om nye regler for offentlige ansatte med særaldersgrenser. Her med Pål Skarsbak, leder Lov og avtaleverksavdelingen og pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

Forbundsleder Mette Nord har ledet forhandlingene om nye regler for offentlige ansatte med særaldersgrenser. Her med Pål Skarsbak, leder Lov og avtaleverksavdelingen og pensjonsekspert Steinar Fuglevaag. (Foto: Birgit Dannenberg)

Partene i forhandlingene om nye regler for offentlig ansatte med særaldersgrenser har tatt pause til over sommeren.

27.06.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.06.2023

– Det var for mange uavklarte spørsmål og en rekke saker vi må vurdere nærmere for å komme i mål, derfor ble vi enige om å bruke lengre tid før vi konkluderer, sier Mette Nord, som leder forhandlingene for Fagforbundet.

Partene har arbeidet for å utvikle en ny varig løsning for alle som har rett til å gå av tidligere enn vanlig, med særaldersgrense. Alle forhandlingssammenslutningene – LO, Unio, YS og Akademikerne – har deltatt i prosessen.  Motpart er Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Denne prosessen har nå vart i fem år, helt siden vi i 2018 ble enige om at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser for de som har særlig tunge yrker og de som har yrker knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap.

– Den gangen greide vi ikke å bli enige om varige løsninger for alle med slike rettigheter. Det gjorde vi heller ikke i 2020, da vi gjorde et nytt forsøk. Nå er det klare målet å finne nye regler som gir de som av ulike grunner må gå tidligere, mulighet til å gå av med en anstendig pensjon, sier Mette Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?