Til hovedinnhold

Nyheter

Fagforbundets leder, Mette Nord, leder i Fagforbundet Agder, Roy Gyberg og streikeleder i Kristiansand, Simon Abrah, under streiken i vår - en streik som nå er blitt kronet med seier og gjennomslag for kravene.

Historisk seier – pensjon fra første krone i sykehusene

LO-stat, deriblant Fagforbundet, og YS vant en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag for hovedkravet om pensjon fra første krone.

En skuffet Peggy Følsvik, nestleder i LO måtte innse at forhandlingene om nye særaldersgrenser ikke førte fram.

Utsetter avklaring av alderspensjon for de med særaldersgrensene i offentlig sektor

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

F.v. Fagforbundets leder Mette Nord, nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik og leder for LO Stat Egil André Aas.

Forhandlingene om særaldersgrensene er i gang

I dag startet LO forhandlingene med staten om særaldersgrenser i offentlig sektor. Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger eller av sikkerhetsmessige hensyn har såkalte særaldersgrenser, som gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.

Fagforbundet sier nei til pensjonskutt for uføre

Fagforbundets landsstyre ber regjeringa om å ikke gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere. Statsråd Anniken Haugli har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for dem som er født i 1955 eller senere.

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere.

Regjeringa vil gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere

Arbeidsminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for dem som er født i 1955 eller senere. Dette betyr i praksis at yngre årskull må jobbe lenger for å få pensjon på samme nivå som eldre årskull.

Illustrasjon: Aktive pesnjonister

Aldersvennlig samfunn kommer ikke av seg selv

– Jeg håper de tillitsvalgte i Fagforbundet vil anbefale sine pensjonister til å bli medlemmer i pensjonistforbundet lokalt, ikke bare være kollektive medlemmer, oppfordrer leder i Pensjonistforbundets, Jan Davidsen.

Brannfolk på Lørenskog brannstasjonNedre Romerike brannvesenSkaputstyr til brannfolk

Partene skværet opp om pensjon

Det videre arbeidet med blant annet særaldersgrenser fortsetter som avtalt etter at Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene ryddet uklarheter av veien 4. april.

Mette Nord, FagforbundetAnniken Hauglie, arbeids- og sosialminister under forhandlingene. Nå har tonen mellom partene hardnet.

Regjeringen setter avtalen om ny pensjonsordning i fare

Det skulle bli en teknisk tilpassing av lovverket. I stedet har regjeringen ensidig endret punker som det skulle forhandles om når det gjelder særaldersgrenser for offentlig ansatte. – Avtalebrudd, sier en samlet fagbevegelse.

Det kan også være andre yrkesgrupper som skal ha særaldersgrense, enn dem som har det i dag.

Særaldersgrensene skal videreføres

– I avtalen om ny offentlig tjenestepensjon blir det tydelig slått fast at det fortsatt vil være behov for disse, også i framtida.

Mette Nord, Fagforbundet ogAnniken Hauglie, arbeids- og sosialminister.

Fagforbundets medlemmer sa et rungende ja til ny pensjonsordning

Resultatet er klart: 91 prosent av medlemmene som stemte, sa ja til den nye pensjonsordninga.

Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Birgit Dannenberg

Forslag til ny pensjonsordning er ute til uravstemning

Mandag 23. april gikk uravstemningsdokumentene om ny pensjon ut til medlemmene. Fagforbundet anbefaler forslaget og oppfordrer medlemmene til å stemme ja.

Ap og SV går sammen om pensjonsløft

Les hele Ap og SV går sammen om pensjonsløft Bjørn Haugan Publisert:19.04.18 21:43 Del saken på: Partene i lønnsoppgjøret greide ikke å gi deltidsarbeidere og lavtlønte rett til pensjon. Nå foreslår Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken å endre loven for å sikre dem pensjon.

Steinar Fuglevaag fra Fagforbundet og Ingerid Marie Utvik fra NTL dro fullt hus på pensjonskonferansen i Oslo

To nye muligheter til å delta på konferanser om ny tjenestepensjon

Konferansene om ny tjenestepensjon landet rundt er en suksess. Nå får medlemmer og tillitsvalgte to nye muligheter til å delta. En i Sogndal og en i Mo i Rana. Meld deg på!

Tillitsvalgte anbefaler ny offentlig tjeneste­pensjon

Medlemmene bør stemme «ja» når forslaget om ny offentlig tjenestepensjon kommer til uravstemning, mener Fauzia Hussain-Wiik og Morten Aksdal, tillitsvalgte for Fagforbundet og NFF.

Print

Få innføring i ny tjenestepensjons­ordning

Fortvil ikke om du ikke fikk plass på de landsdekkende konferansene med opplæring i ny tjenestepensjonsordning. Her kan du se den første konferansen som ble streamet fra Oslo Kongressenter.

Ny pensjonsordning: nå er det opp til medlemmene

Fagforbundet er fornøyd med den nye pensjonsordningen i offentlig sektor. – Nå er det opp til medlemmene å bruke stemmeretten ved uravstemninga i vårens tariffoppgjør, sier Mette Nord.

Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Birgit Dannenberg

Enighet om pensjon i offentlig sektor

Det er oppnådd enighet om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor, mellom regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne.

Ny pensjons­ordning har en god sosial profil

Dagens AFP-ordning er uansett ikke et alternativ for ansatte i offentlig sektor som må gå av tidlig. Den er i ferd med å gå ut på dato, påpeker Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag og imøtegår kritikken mot det framforhandlede slitertillegget.

Print

Bli litt klokere: Ny, offentlig tjenestepensjon forklart i tre små filmer!

Fristen for pensjonsforhandlingene går ut i morgen - hvordan kan en ny tjenestepensjon i offentlig sektor bli, og hva betyr den for arbeidstakere? I tre små filmer tegner og forklarer Fagforbundets egen pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag!

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, og Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag. Foto: Birgit Dannenberg

10 svar om offentlig tjeneste­pensjon

Det pågår tøffe forhandlinger om pensjon. Mange har det slik at jo mer de hører om det, jo flere spørsmål stiller de seg. Fagbladet forsøker å gi svar på noen av dem.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?