Til hovedinnhold

Forhandlinger om særaldersgrenser er i gang igjen

I forhandlinger om særaldersgrenser: f.v Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag, leder i LO Kommune og Fagforbundets Lov- og avtaleverksavdeling, Pål Skarsbak og Fagforbundets leder, Mette Nord.

I forhandlinger om særaldersgrenser: f.v Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag, leder i LO Kommune og Fagforbundets Lov- og avtaleverksavdeling, Pål Skarsbak og Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Andrè Haugen)

Partene har gjenopptatt forhandlingene om nye regler for offentlige ansatte med særaldersgrenser, etter en pause i sommer. Det jobbes for å utvikle en ny varig løsning for alle som har rett til å gå av tidligere enn vanlig , med særaldersgrense.

24.08.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 24.08.2023

Alle forhandlingssammenslutningene – LO, Unio, YS og Akademikerne – deltar i prosessen. Motpart er Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Dette er et svært viktig arbeid, og det aller viktigste er at alle får en pensjon de kan leve av, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Lang prosess

Prosessen har nå vart i fem år. Da avtalen om ny offentlig tjenestepensjon ble undertegnet i 2018, ble man enige om at det også framtiden ville være behov for særaldersgrenser.

Særalderspensjon motsvarer privat sektors sliterordning. Den omfatter store yrkesgrupper i offentlig sektor med fysisk og psykisk belastende arbeid innen yrker som renhold, barnevern, helse, pleie og omsorg.

I tillegg har store grupper innen brann, redning, politi, fengsel og forsvar særaldersgrenser fordi det settes særskilte krav til å kunne utføre disse jobbene.

Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 eller 65 år.

To faser

I denne omgang skal det forhandles om hvordan reglene for de med særaldersgrenser skal være framover. For Fagforbundet og LO er det viktig at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser ikke skal komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper. Ordningen må være bærekraftig og stå seg over tid.

Hvilke yrkesgrupper, stillinger eller oppgaver som i framtiden skal ha særaldersgrenser skal avtales senere, og er ikke en del av forhandlingene i denne fasen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?