Til hovedinnhold

Dette betyr pensjonsforliket for deg

Positive pensjonsendringer hvor sliterne blir bedre ivaretatt.

Positive pensjonsendringer hvor sliterne blir bedre ivaretatt. (Foto: Andrey Popov / Mostphotos)

Aldersgrensene i pensjonssystemet vil økes gradvis. De som må slutte tidlig får rett til et slitertillegg, og uføre blir sikret en bedre pensjon enn i dag. – Samlet sett er dette positive endringer for våre medlemmer, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

07.03.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 02.04.2024

Det er nå bred enighet på Stortinget om flere endringer i pensjonssystemet. Fagforbundet har fått viktig gjennomslag for kravet om bedre vilkår for sliterne i arbeidslivet.

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.
Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet. (Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet)

– Det har vært et tydelig krav fra oss. Dersom aldersgrensene skal økes, slik pensjonsreformen og levealdersjusteringa har lagt opp til, så må folk med krevende jobber sikres når de ikke kan stå løpet ut. Det kommer nå på plass, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

– I sum betyr endringene et bedre og mer sosialt pensjonssystem. De som må gå av tidligere får et tillegg i pensjonen, og uføre blir sikret en bedre alderspensjon, sier Larsen.

Det er avtalt at pensjonssystemet skal evalueres hvert tiende år.

– For oss betyr dette at det ikke skal være noen automatikk i videre økning av aldersgrensene. Dette skal evalueres grundig og jevnlig, sier Larsen.

I korte trekk betyr endringene:

  • At de som er født i 1964 må jobbe 1-2 måneder lenger før du kan ta ut pensjon. Denne grensen økes gradvis for de som er født i senere årskull.
  • De som slutter tidlig, vil få et slitertillegg på inntil 0,25 G årlig. I dag tilsvarer det i underkant av 30.000 kroner. Vilkår og regler for denne ordningen skal utarbeides i samarbeid med partene i arbeidslivet.
  • De som er uføre, inkludert noen tidligere uføre som allerede er alderspensjonister, får en bedre alderspensjon.
  • Medlemmer som jobber i staten får 72 års aldersgrense.
  • Det vil ta litt tid før pensjonskalkulatorene til NAV og pensjonskassene er oppdatert og kan regne riktig pensjon for 1964-kullet og yngre.

Pensjonseksperten forklarer

I videoen under forklarer Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag det viktigste. Se den hvis du lurer på hvordan dette påvirker deg.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?