Til hovedinnhold

Personvern under press: PST innhenter passasjerlister fra Norwegian

(Foto: digi.no)

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å hente inn en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser. PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter.

06.12.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 06.12.2019

PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. Dette melder NTB. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for, slår EOS-utvalget fast. Vi mener innhentingen har vært – og er – ulovlig, heter det i en pressemelding fra EOS-utvalget torsdag. Utvalget kritiserer også PST for tjenestens håndtering av saken.

Torsdag sendte EOS en særskilt melding til Stortinget om saken. Utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten.

Les mer om EOS-utvalget her: https://snl.no/EOS-utvalget

Ifølge EOS har PST også har fått åtte andre flyselskaper til rutinemessig å sende passasjerlister til tjenesten. I tillegg har opplysninger om anslagsvis 1 million reisende årlig, både norske og utenlandske, blitt oppbevart i flere måneder.

Les PSTs pressemelding om saken her: https://www.pst.no/alle-artikler/pressemeldinger/sarskilt-melding-fra-eos-utvalget-om-psts-tilgang-til-flypassasjerinformasjon/

Les EOSs melding til Stortinget her: https://eos-utvalget.no/wp-content/uploads/2019/12/s%C3%A6rskilt-melding-des-19-ferdig.pdf

Les hele nyhetssaken på digi.no her: https://www.digi.no/artikler/eos-utvalget-pst-har-drevet-ulovlig-innhenting-av-flypassasjeropplysninger/480489

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?