Til hovedinnhold

Personvern på arbeidsplassen - Arbeidsmiljøundersøkelser

nordreisa5

nordreisa5 (Foto: aluxum)

Arbeidsgiver ønsker fra tid til annen å gjennomføre undersøkelser blant de ansatte. Slike undersøkelser omtales ofte som arbeidsmiljøundersøkelser, medarbeiderundersøkelser eller HR-undersøkelser. Arbeidsgiver bør i forkant av undersøkelsen være bevisst på hva som er formålet med undersøkelsen. Les mer om personvern og arbeidsmiljøundersøkelser her.

22.11.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 29.11.2019

Formålsangivelsen skal legge klare rammer for hvilke opplysninger som er nødvendige og relevante å samle inn, for eksempel i forbindelse med arbeidet med utarbeidelse av spørreskjema. Formålet med en arbeidsmiljøundersøkelse vil normalt kunne oppnås ved innsamling av anonyme opplysninger, og i så fall vil det i de fleste tilfeller heller ikke være tillatt å behandle personopplysninger. Et vanlig problem er imidlertid at selv om undersøkelsen ikke inneholder direkte identifiserende opplysninger som navn, kan spørsmålene likevel være egnet til å identifisere arbeidstakeren. For eksempel kombinasjonen av opplysning om stilling, alder, kjønn, lønn og lignende nokså enkelt identifisere enkeltpersoner, og spesielt i små virksomheter.

Les mer her: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/personvern-pa-arbeidsplassen/ansattundersokelser/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?