Til hovedinnhold

Dilemmaer ved bruk av ny teknologi

(Foto: anerikke)

Hva betyr digitaliseringen for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker? Gode arbeidsprosesser og åpenhet rundt digitale løsninger er sentralt.

15.11.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 15.11.2019

Samarbeid er helt sentralt når arbeidslivet skal digitaliseres på en god måte. Det handler om gjensidig tillit i relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Bruk av digitale kontroll- og overvåkingssystemer kan på mange måter bidra til at tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker utfordres ved at ansattes personvern settes under press.

Nedenfor kan dere finne rapporter om dette temaet:

Det gjennomsiktige arbeidslivet : erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker (2013):

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/complex/2013/complex-2013-02.pdf

Kontroll og overvåking i arbeidslivet, Fafo 2019:

https://www.fafo.no/images/pub/2019/20718.pdf

Kontroll og overvåking i arbeidslivet, Fafo-rapport 2010:22:

https://www.fafo.no/media/com_netsukii/20166.pdf

Omstilling i kommunene (2018):

https://bouv01mstr4e2s4prod.dxcloud.episerver.net/globalassets/globale-filer/omstilling-i-kommunene-2018.pdf

Agendas rapport om holdninger til digitalisering blant Fagforbundets medlemmer:

https://tankesmienagenda.no/uploads/documents/post/Webversjon-Notat-Digitalisering-av-offentlig-sektor-1.pdf

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?