Til hovedinnhold

Vet du hvem personvernombudet ditt er?

Alle offentlige virksomheter skal ha personvernombud, herunder alle kommuner. Personvernombudet har ansvaret for oppfølgingen av arbeidet med personvern i virksomheten.

29.11.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 29.11.2019

Det er viktig å vite hvem som er personvernombud i en virksomhet, for de er denne personen som har det formelle ansvaret for å følge opp etterlevelse av personvernreglene. Behandlingsansvarlige og databehandlere skal utpeke et personvernombud dersom:

  1. behandlingen utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ, bortsett fra domstoler som handler innenfor rammen av sin domsmyndighet
  2. den behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet består av behandlingsaktiviteter som på grunn av sin art, sitt omfang og/eller formål krever regelmessig og systematisk monitorering i stor skala av registrerte, eller
  3. den behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet består av behandling i stor skala av særlige kategorier av opplysninger i henhold til artikkel 9 (sensitive personopplysninger) eller personopplysninger knyttet til straffedommer og straffbare forhold som er nevnt i artikkel 10.

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.

Les mer om personvernombud her:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?