Til hovedinnhold

Nyheter

Nestleder Helene Skeibrok har ledet forhandlingene med Spekter Helse for Fagforbundet.

Godkjent resultat i sykehusene

Partene kom mandag 24. juni til enighet i avsluttende sentrale forhandlinger for Spekter Helse, område 10 og 13. Resultatet er nå godkjent i uravstemning.

Forhandlingsleder for Fagforbundet, Helene Skeibrok, og forhandlingsleder for Spekter, Bjørn Skrattegård.

Lønnsoppgjøret for sykehusene i havn

Fagforbundet og Spekter kom i natt i mål med det sentrale oppgjøret for sykehusene. Det gis et generelt tillegg til ansatte på minimum 22 000 kroner.

Forhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Fagforbundet er i gang i Spekters lokaler på Majorstua.

Start i lønnsforhandlingene på sykehusene

Onsdag 15. mai, startet forhandlingene i den såkalte A2-delen i Spekter helse. Det handler om lønn.

Nora Hagen i Fagforbundets forhandlingsavdelingen (til venstre) og Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet.

I mål med sosiale bestemmelser i sykehusene

Fagforbundet og Spekter helse er enige om å videreføre avtalen om sosiale bestemmelser. Det nedsettes partssammensatte grupper som arbeider videre med tema som ammefri og yrkesskade.

F.v.: Forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen, forhandlingsleder i Spekter, Anne-Kari Bratten, og forhandlingsleder i Delta, Trond Ellefsen.

Enighet i mellomoppgjøret for Spekter helse A2

Det ble enighet i Spekter Helse A2-delen for ansatte i sykehus onsdag kveld 31. mai.

F.v.: Forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen, forhandlingsleder i Spekter, Anne-Kari Bratten, og forhandlingsleder i Delta, Trond Ellefsen.

Start i forhandlingene i Spekter helse A2

Onsdag 31. mai starter forhandlingene i Spekter helse. Nå forhandles det om lønn, som hører til den såkalte A2-delen.

Tok natta til hjelp og ble enige: Forhandlingslederne, f.v Lizzie Ruud Thorkildsen, Delta, Anne Green Nilsen, Fagforbundet, og Bjørn Skrattegård, Spekter.

Enighet i Spekter Helse-oppgjøret

Det ble enighet i Spekter Helse A2-delen natt til tirsdag. Oppgjøret omhandler lønn for ansatte i sykehus.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon f.v Nora Hagen, Helge Sørli, Kai Nygaard, forhandlingsleder Anne Green Nilsen, Siv Kjøllmoen.

Forhandlingsstart i Spekter Helse

Mandag 20. juni klokka 10 overleverte Fagforbundet kravdokumentet til arbeidsgiverforeningen Spekter. Det forhandles nå om den såkalte A2-delen, som omhandler lønn for ansatte i sykehus.

Forhandlet sosiale bestemmelser i Spekter Helse: Kai Nygård, konstituert leder i Fagforbundets forhandlingsenhet.

Første del av Spekter Helse-forhandlingene er i havn

Fagforbundet kom til enighet med Spekter Helse i A1-forhandlingene, som handler om sosiale bestemmelser i sykehusene. Resultatet ble en videreføring av dagens avtale.

Resultatet i Spekter Helse ivaretar alle yrkesgruppene til LO, fra assistenter til høgskolegrupper med spesialutdanning.

Godt resultat i sykehusoppgjøret

Forhandlingene i Spekter helse (A2-del) er ferdig. Fagforbundets medlemmer får et godt lønnsløft.

Oppstart forhandlinger sykehusoppgjøret 24. juni

Fagforbundet starter forhandlingene i Spekter helse, sykehusoppgjøret, torsdag neste uke.

Sissel M. Skoghaug, forhandlingsleder for Fagforbundet i Spekter helse.

Godt resultat i sykehusoppgjøret

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene.

Fagforbundets leder, Mette Nord, leder i Fagforbundet Agder, Roy Gyberg og streikeleder i Kristiansand, Simon Abrah, under streiken i vår - en streik som nå er blitt kronet med seier og gjennomslag for kravene.

Historisk seier – pensjon fra første krone i sykehusene

LO-stat, deriblant Fagforbundet, og YS vant en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag for hovedkravet om pensjon fra første krone.

Fra sykehusstreiken, Kristiansand våren 2019:Slagordet «pensjon fra første krone» gjallet høyt mellom sykehusbygninger. Nå stiller Fagforbundet og flere LO-forbund spørsmål ved om regjeringa hadde loven på sin side da de avbrøt streiken med tvungen lønnsnemnd.

Fagforbundet og LO anklager statsråd Anniken Hauglie for brudd på Grunnloven under sykehusstreiken

Regjeringen ved Anniken Hauglie brøt Grunnloven da hun valgte å bruke tvungen lønnsnemnd for å avslutte streiken, vil LO hevde i Rikslønnsnemnda tirsdag.

Streik i sykehusene. Øystein Gudbrands fra LO-stat, nestleder Sissel M. Skoghaug og Tone Faugli, leder for Fagforbundets forhandlingsavdeling måtte konstatere at meklingen mislyktes og streik var et faktum

Tvungen lønnsnemnd i begynnelsen av november

Høsten er her uten at medlemmene våre i sjukehusa har fått lønnsoppgjøret sitt for 2019. Årsaken er at Fagforbundet gjennomførte en nesten fire uker lang streik som endte med tvungen lønnsnemnd. Nemnda er satt til 5. november.

Sykehusstreiken har vært en solidaritetsstreik

– I skuffelsen over tvungen lønnsnemnd er det viktig for meg og politisk ledelse å sende et stort takk for det arbeidet som er gjort for å gjennomføre denne streiken, sier nestleder Sissel M.Skoghaug. Fagforbundet har vist styrke og stått solidarisk og samla i streiken og vi går samla ut med visshet om at vi skal kjempe videre.

Fagforbundets leder, Mette Nord, besøkte de streikende ved Ullevål sykehus ved streikens start, 28. mai.

Regjeringen bruker tvungen lønnsnemnd – sykehusstreiken slutt

– Vi er overraska, skuffa og sinte over at regjeringa stopper sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Det er sterkt provoserende at høyreregjeringa griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv. Regjeringa undergraver nå streikeretten og svekker dermed også den norske modellen og samarbeidet i arbeidslivet.

Mette Nord holdt appell for de streikende i Kristiansand: - Kostnadene ved å innføre en rettferdig pensjon for alle i sykehusene er minimale.  Det tilsvarer bare om lag 0,1 prosent av all samlet lønn i sykehusene. Det kaller jeg vekslepenger - som betyr mye for dem som rammes.

Massiv støtte til streikende i sykehusene

Sterk motivasjon og god stemning har preget de første døgnene av sykehusstreiken. Støtteerklæringene strømmer inn både lokalt og nasjonalt, og styrker kampen om pensjon fra første krone.

Meklingen i sykehusoppgjøret er i gang. Pensjon fra første krone er det vanskeligste. Her Sissel M. Skoghaug og Tone Faugli

Meklingen i sykehussektoren i gang - Kan bli streik fra onsdag

Meklingen i sykehussektoren er nå i gang. Partene har frist til midnatt 28.5. med å finne fram til en løsning. Lykkes de ikke er Fagforbundet i streik fra onsdag morgen.

Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Stor fare for streik i sykehusene

– Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter unner ikke sliterne i små stillinger i sykehusene en verdig alderdom når de nekter dem pensjonsopptjening fra første krone, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen. Mandag 27. mai går de i mekling for sykehusansatte.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?