Til hovedinnhold

Historisk seier – pensjon fra første krone i sykehusene

Fagforbundets leder, Mette Nord, leder i Fagforbundet Agder, Roy Gyberg og streikeleder i Kristiansand, Simon Abrah, under streiken i vår - en streik som nå er blitt kronet med seier og gjennomslag for kravene.

Fagforbundets leder, Mette Nord, leder i Fagforbundet Agder, Roy Gyberg og streikeleder i Kristiansand, Simon Abrah, under streiken i vår - en streik som nå er blitt kronet med seier og gjennomslag for kravene. (Foto: Fagforbundet)

LO-stat, deriblant Fagforbundet, og YS vant en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag for hovedkravet om pensjon fra første krone.

07.11.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.11.2019

Medlemmene får også et lønnsnivå på linje med det andre forbund i sykehussektoren har oppnådd for sine medlemmer i årets lønnsoppgjør. Motparten i forhandlingene har vært arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

 – Dette er veldig bra. Resultatet i nemnda er bedre enn vi hadde våget å tro på forhånd. Ikke minst at vi fikk rettet opp den store uretten det har vært at minst 4 000 ansatte med stillingsprosenter under 20 prosent ikke hadde pensjonsopptjening. Det får de nå. Mange er unge kvinner, og det vil bety mye for dem at de tjener opp pensjon for alt de jobber. For den enkelte betyr dette en bedre alderspensjon, men ikke minst også sikring ved uførhet og dødsfall, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Endelig kommer lønna

Som mange sikkert vil huske, så endte sykehusstreiken i vår med tvungen lønnsnemnd og behandling i Rikslønnsnemnda. Skoghaug er glad for at medlemmene endelig vil få en ny tariffavtale og få etterbetalt lønnstillegg fra i sommer og fram til i dag. Nemnda avsa sin kjennelse i dag og det betyr at tariffoppgjøret for 2019 for våre medlemmer i sykehusene nå er avsluttet.

les mer om streiken våren 2019

Lik lønn, uansett fagforeningstilknytning


LO MEDIA

– Vi fikk et oppgjør for våre medlemmer som er på samme nivå som Sykepleierforbundet fikk for sine medlemmer fra 1. august, sier Skoghaug. 

Mer om resultatet på tariffsidene våre

Spekter tilbød LO-stat og YS lavere lønn enn de avtalte med Sykepleierforbundet. Det gikk ikke rikslønnsnemnda med på. I stedet sikret nemnda en lik lønnsutvikling for ansatte i sykehusene uavhengig av hvilket forbund de er organisert i. 

– Vi trenger et kompetanseløft for alle våre medlemmer. Derfor krevde vi ytterligere økning av de øverste trinnene i ansiennitetsstigen for fagarbeiderne, sier Skoghaug. 

Liten, men viktig detalj 

– Vi er også veldig fornøyde med at Rikslønnsnemnda sa nei til at arbeidsgiverforeningen Spekter forsøkte å straffe våre medlemmer økonomisk for at de gikk ut i streik ved å flytte på virkningstidspunktet for lønnsoppgjøret. Heller ikke det fikk arbeidsgiversiden gjennomslag for, sier Sissel M. Skoghaug.  


Fagforbundet Helse Bergen

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?