Til hovedinnhold

Regjeringen bruker tvungen lønnsnemnd – sykehusstreiken slutt

Fagforbundets leder, Mette Nord, besøkte de streikende ved Ullevål sykehus ved streikens start, 28. mai.

Fagforbundets leder, Mette Nord, besøkte de streikende ved Ullevål sykehus ved streikens start, 28. mai. (Foto: Fagforbundet)

– Vi er overraska, skuffa og sinte over at regjeringa stopper sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Det er sterkt provoserende at høyreregjeringa griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv. Regjeringa undergraver nå streikeretten og svekker dermed også den norske modellen og samarbeidet i arbeidslivet.

23.06.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.06.2019

Det sier Mette Nord, leder av Fagforbundet, etter at regjeringa har varslet tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken.

– Vi har streiket fordi det er blodig urettferdig at dem med små deltidsstillinger og lave inntekter ikke får rett til pensjon, slik andre ansatte får. Streiken har vist at folk flest også mener at dette er blodig urettferdig.

Ansvarlig streikeuttak

– For oss er det helt uforståelig at regjeringa nå hevder at det er fare for liv og helse. Vi har hatt et svært ansvarlig streikeuttak ved sykehusene og gjort alt som står i vår makt for å hindre at konflikten rammer pasientene, sier Nord.

– Fra første dag av streiken har vi gjort det klinkende klart at vi ville innvilge søknader om permisjon fra streiken, nettopp for å unngå at liv og helse rammes. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har til tross for dette ikke sendt oss en eneste dispensasjonsøknad. Derfor er det så overraskende for oss at regjeringa nå hevder at det har oppstått fare for liv og helse, sier lederen av Fagforbundet.

Sterk støtte i befolkninga

– Våre medlemmer i sykehusene har ført en streik for at mange tusen deltidsansatte som har mindre enn 20 prosent stillinger, skal få rett til pensjonsopptjening. De har vist kampglød og solidaritet ved å streike for kollegaer som ikke har samme rett til pensjon som de har selv, sier Mette Nord.

– De streikende har opplevd sterk støtte fra andre ansatte, fra pasienter og pårørende ved sykehusene. Dessuten har de folket i ryggen. 91 prosent av de spurte støtter kravet om at også deltidsansatte må få pensjon, viser en meningsmåling fra Sentio. Det er altså brei og sterk folkelig støtte til kravet om pensjon fra første krone, som sykehusdirektørene og helseforetaka har avvist, slår hun fast.

Regjeringa må rydde opp

– Under streiken har regjeringa hatt anledning til å signalisere at sykehusdirektørene og helseforetakene burde innfri kravet vårt, som er viktig for mange tusen ansatte, men som medfører marginale kostnader for arbeidsgiverne, understreker Nord.

– Nå krever vi at regjeringa tar ansvar, og gir beskjed om at de streikende har et legitimt krav som kan innfris. Hvis ikke regjeringa gjør det, vil vi oppfatte den tvungne lønnsnemnda som en del av et politisk spill, der våre medlemmer og de streikende blir brukt som brikker. Da er det en naturlig tolkning for oss at streiken ikke blir stoppet fordi det er fare for liv og helse, men fordi høyreregjeringa er uenige med de streikende og et massivt flertall i folket. Mens fagbevegelsen og folket krever pensjon fra første krone, har regjeringspartia stemt ned forslag om dette i Stortinget, legger lederen av Fagforbundet vekt på.

– Vi forventer at vi får gjennomslag for kravet om pensjon fra første krone i lønnsnemnda. Helt uavhengig av resultatet der, vil vi fortsette kampen for at alle norske arbeidstakere skal få rett til pensjon fra første krone.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?