Godt resultat i sykehusoppgjøret

Portør på jobb på sykehus

Resultatet i Spekter Helse ivaretar alle yrkesgruppene til LO, fra assistenter til høgskolegrupper med spesialutdanning. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Forhandlingene i Spekter helse (A2-del) er ferdig. Fagforbundets medlemmer får et godt lønnsløft.

24.06.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 25.06.2021

- Dette er et resultat som bevarer kjøpekrafta og gir en vesentlig heving av ubekvemstilleggene. Det er vi fornøyde med, sier Sissel M. Skoghaug, forhandlingsleder for LO-forbundene.

Oppgjøret har en ramme på 2,82 prosent.

- Vi er fornøyde med å løfte minstenivåene på alle ubekvemstillegg som sikrer en meget god uttelling for de lavest lønte, og en prosentsats som ivaretar alle andre.

- Oppgjøret ivaretar alle yrkesgruppene til LO, fra assistenter til høgskolegrupper med spesialutdanning, understreker Skoghaug.

Resultatet

Generelt tillegg med virkningsdato 1. juli 2021 med unntak av gruppe 4 og 5 som har virkningsdato 1. august 2021.

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1

10 000

10 000

10 000

10 000

11 000

Stillingsgruppe 2

11 000

11 000

11 000

13 000

 

Stillingsgruppe 3

11 000

11 000

11 000

13 000

 

Stillingsgruppe 4

2%

2%

2%

2%

2,5%

Stillingsgruppe 5

2%

2%

2%

2%

2,5%

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene 1 – 5 gis et generelt tillegg på 2,5 prosent, gjeldene fra 1. august 2021.

Minstelønnssatser gjeldende fra 1. juli 2021 (stillingsgruppe 1-3) og gjeldende fra 1. august 2021 (stillingsgruppe 4 og 5).

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1

338 000

343 000

354 000

399 000

427 000

Stillingsgruppe 2

377 000

382 000

395 000

451 000

 

Stillingsgruppe 3

377 000

382 000

395 000

451 000

 

Stillingsgruppe 4

423 000

439 000

464 000

517 000

 

Stillingsgruppe 5

470 000

496 000

532 000

570 000

 

Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg. 

Kvelds- og nattillegg, gjeldende fra 1. oktober 2021:

For arbeidstakere som arbeider etter skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke) betales et prosentvis tillegg med 28 prosent av timelønn for ordinært arbeid mellom klokka 17.00 og klokka 07.00. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn 70 kroner per time.

Arbeidstakere som ikke arbeider etter skift eller turnusplan, betales 21.00 kroner per time for ordinært arbeid mellom klokka 17.00 og klokka 07.00.

Lørdags- og søndagstillegg, gjeldende fra 1. oktober 2021:

For ordinært arbeid mellom midnatt natt til lørdag og midnatt natt til søndag betales et prosentvis tillegg med 20 prosent av timelønn, minimum kr. 50 per time.

For arbeid til og med 16 timer per helg gjelder:

Antall helger pr år

Pr. time

0-17

Minst kr 50

18-21

Minst kr 70

22-26

Minst kr 85

For arbeid som samlet overstiger 16 timer eller mer per helg gjelder:

Antall helger pr år

Pr. time

0-17

Minst kr 60

18-21

Minst kr 75

22-26

Minst kr 90

Partene har avtalt en forenklet trappetrinnsmodell fra 1. januar 2022:

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg bestående av en grunnsats som utgjør 20 prosent av timelønn. Grunnsatsen skal utgjøre minst kr. 50 per time.

  • Dersom det arbeides 16 timer eller mer per helg betales grunnsats og et ytterligere tillegg på kr. 10 per time.
  • Dersom det arbeides 18 – 21 helger per år betales grunnsats og et ytterligere tillegg på kr. 30 per time.
  • Dersom det arbeides 22 – 26 helger per år betales grunnsats og et ytterligere tillegg på kr 45 per time.

Lokale forhandlinger

Det settes av en pott på 1,3 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger (b-delsforhandlinger). Gjelder fra 1. oktober 2021. Frist for lokale forhandlinger er 24. september.

LOs forhandlingsdelegasjon i innspurten: f.v forhandlingsleder Sissel M. Skoghaug (Fagforbundet), Helge Sørli (spesialrådgiver, Fagforbundet), Tone Faugli (leder i Fagforbundets forhandlingsenhet), Marit Selfors Isaksen (FOs arbeidsutvalg) og Kai Nygård (nestleder i Fagforbundets forhandlingsenhet).

 

Relaterte dokumenter:

;