Til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret for sykehusene i havn

Forhandlingsleder for Fagforbundet, Helene Skeibrok, og forhandlingsleder for Spekter, Bjørn Skrattegård.

Forhandlingsleder for Fagforbundet, Helene Skeibrok, og forhandlingsleder for Spekter, Bjørn Skrattegård. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet og Spekter kom i natt i mål med det sentrale oppgjøret for sykehusene. Det gis et generelt tillegg til ansatte på minimum 22 000 kroner.

15.05.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.05.2024

Dette er A2-delen i sykehusoppgjøret. Fagforbundets delegasjon er fornøyd med resultatet.

- Etter flere år med reallønnsnedgang, har det vært ekstra viktig for oss å gi et løft til våre medlemmer i sykehusene. Vi har sikret gode sentrale tillegg til alle, og vi har fått til et løft på minstelønnsnivåene for fagarbeidere, sier Helene Skeibrok, forhandlingsleder for Fagforbundet.

- Dette er en god start. Nå gjenstår de lokale forhandlingene, legger hun til.

Det gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, og det er sikret at ingen får et mindre tillegg enn 22 000 kroner. Oppgjøret er imidlertid ikke ferdig med dette. Nå går oppgjøret videre til lokale forhandlinger der det forventes at oppgjøret samlet sett blir på linje med frontfaget, altså om lag 5,2 prosent.

Satser på heltid

Partene har de siste årene intensivert arbeidet med å tilby flere ansatte hele faste stillinger, godt hjulpet av at arbeidsmiljøloven i fjor ble forbedret slik at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes på heltid.

Like fullt jobber én av tre ansatte i helseforetakene deltid. For helsefagarbeidere er det nærmere to av tre. Fagforbundet og Spekter er enige om å fortsette arbeidet med å få opp andelen heltidsansatte i sykehusene.

- Vi har et felles ønske om å bygge en heltidskultur. Da må vi legge til rette for oppgavedeling og god organisering av arbeidsprosesser, sier Skeibrok.

Ubekvemstillegg

For ordinært arbeid mellom klokka 00.00 lørdag og klokka 24.00 søndag er minstesatsen økt til 75 kroner per time.

- Det er avgjørende med høyere tillegg i helgene. Vi vet det gir flere hele stillinger, og det gir en mer rettferdig fordeling av ubekvem arbeidstid, kommenterer Skeibrok.

Helgetilleggene skal gjøre det mer attraktivt for flere å jobbe i helgen, og dessuten bidrar det til at flere får hele stillinger.

Partene lager en veileder basert på den såkalte trappetrinnsmodellen som skal beregne lørdags- og søndagstillegg. Arbeidet skal være ferdig innen september i år. Modellen har som mål å gi høyere helgekompensasjon for folk som jobber ekstra mange lørdager og søndager.

Det er også avtalt at kvelds- og nattillegget for ansatte som jobber dagtid skal være likt som for turnusarbeidere. Satsen er nå 28 prosent, minimum 70 kroner per time.

Ambulansepersonell er en av gruppene som har vært tema i årets forhandlinger, og de er blant gruppene som skal prioriteres i lokale forhandlinger. 

Det økonomiske resultatet

Med virkning fra 1. juli 2024 gis tillegg slik:

  • Alle arbeidstakere gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner.
  • Tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt. IV 2.2.5 gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner. Beløpet i pkt. IV 2.2.5 endres til 527 000 kroner.
Minstelønnstabell Spekter helse, 2024
Minstelønnstabell Spekter helse, 2024 (Foto: Fagforbundet)

De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønn.

Protokoller og frister lokale forhandlinger:

Protokoll Spekter helse A2 område 10

Protokoll Spekter helse A2 område 13

Frister lokale forhandlinger

Infoplakat:

Last ned tariffinfo A4-plakat med ny minstelønnstabell Spekter helse (pdf)

Se også

Enighet i A-delsforhandlingene med Spekter (10.2.2024)

I mål med sosiale bestemmelser i sykehusene (2.5.2024)

 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?