Til hovedinnhold

Enighet i mellomoppgjøret for Spekter helse A2

F.v.: Forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen, forhandlingsleder i Spekter, Anne-Kari Bratten, og forhandlingsleder i Delta, Trond Ellefsen.

F.v.: Forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen, forhandlingsleder i Spekter, Anne-Kari Bratten, og forhandlingsleder i Delta, Trond Ellefsen. (Foto: Ingvild Hunsrød / Fagforbundet)

Det ble enighet i Spekter Helse A2-delen for ansatte i sykehus onsdag kveld 31. mai.

31.05.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.06.2023

Ansatte i stillingsgruppene 1, 2 og 3. har fått et generelt kronetillegg på 23 000,-  fra 1. mai.

Gruppene 4 og 5 får et tillegg på 5%. Gruppe 4 fra 1. mai, gruppe 5 fra 1. juli og direkte plasserte 1. juli.

– Nå er det dyr mat, strøm og bolig, og derfor er det viktig å prioritere de lavtlønte i dette lønnsoppgjøret. Vi er godt fornøyde med et generelt kronetillegg for alle, og at vi fikk på plass nye lønnstrinn, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen.

Oppgjøret fikk et resultat på linje med frontfaget.

 

Nye lønnstrinn for å beholde erfarne fagfolk

Det er mangel på helsepersonell i Norge, og lønnssystemet bør bidra til at helseforetakene beholder kvalifisert arbeidskraft. Derfor blir det opprettet nye ansiennitetstrinn.

Med virkning fra 1.oktober opprettes et nytt ansiennitetstrinn på 16 år for stillingsgruppe 2 og 3 på kr. 500 000.

Med virkning fra 1. oktober 2023 økes minstelønn for spesialsykepleier/jordmor med minst 10 års ansiennitet til kr 650 000.

Med virkning fra 1. november 2023 økes minstelønn i stillingsgruppe 5 til kr 650 000 etter 10 år.

 

Ingen fagarbeidere med 16 års ansiennitet skal tjene under 500 000

– Det nye lønnstrinnet på 16 års ansiennitet for de i stillingsgruppe 2 og 3 anerkjenner de dyktige og erfarne fagfolka som sykehusene er avhengige av, sier Green Nilsen.

Stillingsgruppe 2 og 3 er grupper hvor det som hovedregel kreves fagarbeiderutdanning eller 3 års videregående utdanning / og autorisasjon etter lov om helsepersonell.

– Dette er vi veldig fornøyde med å ha fått gjennom, slår hun fast.

 

Høyere lørdags- og søndagstillegg

Med virkning fra 1. desember økes grunnsatsen i lørdags- og søndagstillegget til 26 prosent av timelønn, og den skal være minst 70 kr per time.

 

Utviklingen innen ambulansetjenesten

Partene er enig om at det er behov for et felles kunnskapsgrunnlag for bærekraftig utvikling av ambulansetjenesten. Dette skal det jobbes videre med i perioden.

 

Avtalen gjelder ansatte i sykehus

Avtalen for spesialisthelsetjenesten gjelder ansatte i sykehus, som ambulansepersonell, helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, portører, helsesekretærer, driftsoperatører, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere og renholdere.

Fagforbundet forhandlet sammen med de andre LO-forbundene El & IT forbundet, Fellesorganisasjonen, og Creo. I tillegg forhandlet YS-forbundene Parat og Delta.

 

Protokoll Spekter Helse, område 10

Protokoll Spekter Helse, område 13

 

Les mer på Spekter Helse sine tariffsider

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?