Til hovedinnhold

I mål med sosiale bestemmelser i sykehusene

Nora Hagen i Fagforbundets forhandlingsavdelingen (til venstre) og Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet.

Nora Hagen i Fagforbundets forhandlingsavdelingen (til venstre) og Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet og Spekter helse er enige om å videreføre avtalen om sosiale bestemmelser. Det nedsettes partssammensatte grupper som arbeider videre med tema som ammefri og yrkesskade.

02.05.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 15.05.2024

Dette er den såkalte A1-delen av forhandlingene i avtaleområdet Spekter helse. Den handler ikke om kroner og øre, men om sosiale bestemmelser som pensjonsordning med mer.

- I årets forhandlinger har vi avtalt en videreføring av avtalen, også pensjonsordningen. Vi har hatt gode diskusjoner om temaer som yrkesskadedekning for ansatte på øvelse, og om problemstillinger knyttet til vold og trusler mot ansatte, sier Nora Hagen fra forhandlingsenheten i Fagforbundet.

- Her har arbeidsgiverne og arbeidstakersiden felles interesser, og det er positivt at vi skal fortsette samarbeidet om disse sakene, legger hun til.

Amming

Det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå og diskutere bestemmelsen om lønn ved fri under amming, særlig knyttet til lange sammenhengende arbeidsperioder.

Yrkesskade

Partene vil i fellesskap følge opp de initiativ som er tatt overfor myndighetene knyttet til yrkesskadeerstatning for helsepersonell ved organisert trening og øvelser. Dette er spesielt viktig for Fagforbundets medlemmer i prehospitale tjenester.

Vold og trusler mot ansatte

De regionale helseforetakene og helseforetakene har nulltoleranse for vold og trusler mot medarbeidere. Foretakene erfarer at henleggelsespraksisen hos politiet kan avgrense retten til voldsoffererstatning.

Partene skal samarbeide om dette temaet og ta initiativ til felles dialog med aktuelle myndigheter. Det er også enighet om at det er viktig med holdningsskapende arbeid for å medvirke til at slike forhold blir anmeldt.

LO Stat, Unio, YS, SAN og Akademikerne leverte felles krav for A1-delen til Spekter i dag tidlig. Resultatet i A1 er felles for alle organisasjoner i helsesektoren og gjelder ansatte i sykehus og øvrige helseforetak i Spekter-områdene 10, 11 og 13.

Neste forhandlingstrinn i Spekter helse blir A2-delen, der det skal forhandles om øvrige lønns- og arbeidsvilkår. LO-forbundene har avtalt A2-forhandlinger 15.mai.

Protokoll Spekter helse A1, område 10 og 11

Protokoll Spekter helse A1, område 13

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?