Til hovedinnhold

Nyheter

23. mai blir den nye pensjonen klar.

Vil ha et rettferdig trygdeoppgjør

Fagforbundet mener at kjøpekraften for alle pensjonister må økes. – Årets trygdeoppgjør er av avgjørende betydning for å sikre en rettferdig og verdig tilværelse for pensjonister og uføre i vårt samfunn, sier Fagforbundets leder, Mette Nord. 

Pensjonistkontingenten for første halvår 2024 er på 750 kroner.

Fagforbundets pensjonister får giro i posten

I disse dager sendes første halvårsfaktura ut til 74 000 pensjonistmedlemmer. Fagforbundet får en del spørsmål fra medlemmer som lurer på om beløpet er riktig.

Pål Skarsbak  daglig leder i LO Kommune  er fornøyd med at vilkårene for pensjonistavlønning blir bedre.

Bedre vilkår for å jobbe ved siden av AFP

Partene i KS-området, altså kommunene unntatt Oslo, er enige om en ny forbedret avtale om pensjon. Avtalen viderefører hovedtrekkene i pensjonsordningen, men gir bedre vilkår for inntekt ved siden av AFP og til en viss grad pensjonistvilkårene.

Bli med og marker eldredagen 1. oktober.

Eldredagen 1. oktober - vis omtanke

Eldredagen markeres den 1. oktober hvert år for å hedre og anerkjenne det verdifulle bidraget eldre mennesker gir til samfunnet vårt. Fagforbundet oppfordrer til å besøke eldre slektninger, naboer eller venner og gi dem tid og oppmerksomhet.

Eldreomsorg

Hvordan motvirke usynliggjøring av eldre?

«Vi eldre overses. Det er bare så vidt de ser meg. De haster bare videre. Ingen snakker til deg lenger når du blir så gammel som meg», forteller en 96 år gammel dame. Eldreomsorg var et hett tema under Arendalsuka, og sammen med Nasjonalt senter for aldring og helse tok Fagforbundet opp temaet hvem er det vi jobber for i eldreomsorgen?

Lederen for pensjonistutvalget i Fagforbundet  Gerd Eva Volden er fornøyd med trygdeoppgjøret.

Historisk godt oppgjør for pensjonistene

Årets trygdeoppgjør er klart og gir et solid løft i folketrygd for pensjonistene på 8,54 prosent. Det store flertallet av Fagforbundets medlemmer får et tilsvarende løft i tjenestepensjonen sin.

Pris- og lønnsveksten i fjor kommer pensjonistene til gode i år.

Offentlige pensjonister kan vente «lønns»-løft 

Alderspensjonistene i offentlig sektor kan vente et solid løft, både i tjenestepensjon og i folketrygd dette året. Bakgrunnen er nye regler for regulering av pensjon som kom i fjor.  

Forstår at noen reagerer på prisøkning: Fagforbundets leder, Mette Nord.

Fakta om kontingentøkning for pensjonister og uføre

Medlemskontingenten for pensjonister og uføre har blitt litt dyrere, men medlemsfordelene er fortsatt de samme.

Leder av pensjonist- og uføreutvalget Fagforbundet,  Gerd Eva Volden, forsikrer pensjonistmedlemmene om at det fremdeles er gunstig å være medlem.

Prisen går opp for pensjonister

Etter landsmøtevedtaket om billigere medlemskap satser Fagforbundet på å få flere medlemmer og øke tariffmakta. Men medlemskapet blir ikke billigere for alle. Pensjonistene får en økning. - Usolidarisk, mener pensjonistleder Gerd Eva Volden. - Fremdeles billig, understreker nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

Leder Tørres Sande (t.h), nestleder Gerd Eva Volden og utvalgsmedlem Kjell Engebretsen (midten) hadde lagt opp til en aktiv dialog med de regionale lederne.

Pensjonistene forbereder seg til ny landsmøteperiode

Landsmøteforberedelser er godt i gang, også i politiske utvalg og yrkesseksjoner. Det sentrale pensjonistutvalget har vært sammen med lederne for de regionale pensjonistutvalgene i to dager i slutten av mai. De har valgt sine representanter til landsmøtet, og starta diskusjonen om hvor de vil politisk etter landsmøtet.

Bladet Pensjonisten - en populær medlemsfordel også blant Fagforbundets pensjonistmedlemmer.

Ny samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet på plass

Etter en periode med uenighet om avtalen mellom forbundene, har nå Fagforbundet og Pensjonistforbundet kommet til enighet om en ny samarbeidsavtale. Pensjonistmedlemmene i Fagforbundet beholder de samme fordelene som før.

Illustrasjon barn pensjonist

Pensjonister kan jobbe i skoler og barnehager uten å tape pensjon

Skoler og barnehager trenger ekstra bemanning for å håndtere koronaepidemien. Fra 1. januar kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Bjørg Hageløkken og Jan Davidsen fra hjemmekontoret.

Ønsker politisk aktive pensjonister

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen, og Bjørg Hageløkken, lederen for de 120 000 uføre- og pensjonistmedlemmene i Fagforbundet, mener begge at å styrke Pensjonistforbundet er avgjørende for hva slags type lokalsamfunn vi skal ha framover.

En pensjon å leve av1. mai demonstrasjon 2014Sarpsborg

Trygdeoppgjøret: Uretten mot pensjonistene må rettes opp

Fagforbundet mener at pensjonistene på sikt må sikres medbestemmelse i trygdeoppgjøret. Dette kan gjøres gjennom etablering av en forhandlingsrett, der reguleringen av pensjon er ett av temaene.

Print

Seint lønnsoppgjør og pensjon

Hvis man går av med pensjon i løpet av sommeren og tidlig høst vil man få etterberegnet pensjonen når det foreligger et resultat for årets lønnsoppgjør, melder KLP. Dette er i tråd med tariffavtalen, men det er viktig at det tydeliggjøres i et spesielt år.

I Erna Solbergs forslag til statsbudsjett for 2020 fjernes tillegget for uføre som blir alderspensjonister og tilskuddet til pensjonister som forsørger ektefelle og barn. Unge uføre som får arbeidsavklaringspenger (AAP) får 60 000 mindre å rutte med i året, og skal klare seg på 130 000.

Fattigdom gjør ingen friskere

I Erna Solbergs regjeringstid har ulikhetene økt, og forskjellene i det norske samfunnet er forsterket. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti tar fra de fattige og gir til de rike, og sparer utgifter på kutt som rammer arbeidsledige, syke, uføre og barn i lavinntektsfamilier.

Landskonferansen til Fagforbundets pensjonister og uføre mener at stortingsmeldinger, prosjekter og tiltak som berører alderspensjonistenes situasjon i for stor grad er rettet inn mot kosthold, helse, tiltak mot ensomhet og ordninger som kan bidra til at man kan bli boende i egen bolig så lenge som mulig.

Uttalelse om eldrepolitikk

Våre fremste folkevalgte ofte omtaler pensjonistene både som erfarne og kunnskapsrike - en ressurs for samfunnet. I politiske debatten møter vi av og til begrepet «eldrepolitikk». Hva som ligger i dette begrepet er ikke uten videre klart, men når vi leser de politiske programmene og hører partiledere, statsråder og andre sentrale politikere – må vi kunne trekke konklusjonen at eldrepolitikk og er avgrenset til omsorgspolitikk.

Fagforbundets ungdom og pensjonister holder landskonferansen sammen. På scenen ser vi leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, og leder av pensjonistutvalget, Bjørg Hageløkken.

Ungdom og pensjonister i Fagforbundet bygger bro

Når Fagforbundet samler ungdommene og pensjonistene sine blir det til gode politiske verksteder. I slike samlinger er det ikke så stort sprik mellom unge og gamle.

Leder i pensjonistutvalget, Fagforbundet, Bjørg Hageløkken.

Pensjonister krever økning i kjøpekrafta

Fagforbundets pensjonistleder Bjørg Hageløkken tar i Klassekampen et oppgjør med trygdeoppgjøret, og oppfordrer dem som kan om å møte opp på demonstrasjon 6. juni.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?