Til hovedinnhold

Seint lønnsoppgjør og pensjon

Print

Print

Hvis man går av med pensjon i løpet av sommeren og tidlig høst vil man få etterberegnet pensjonen når det foreligger et resultat for årets lønnsoppgjør, melder KLP. Dette er i tråd med tariffavtalen, men det er viktig at det tydeliggjøres i et spesielt år.

23.04.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 23.04.2020

I offentlig sektor har vi det såkalte sluttlønnsprinsippet, i alle fall for de som er født i 1962 eller tidligere. Yngre personer vil få pensjon etter ny offentlig tjenestepensjon som har helt andre regler, men for disse er det uansett ikke aktuelt å gå av nå.

Sluttlønnsprinsippet innebærer at man vil få en bestemt prosent av lønn i pensjon, fra man tar ut tjenestepensjon og livet ut. Pensjonen blir riktignok regulert med en lavere prosentsats enn lønn, men utgangspunktet er lønnen man har når man fratrer.

Trygghet i utrygge tider

Selv om forhandlingene i et lønnsoppgjør drar ut, så er det vanlig at det blir avtalt en såkalt virkningsdato, altså når eventuelle tillegg regnes fra, ofte 1. mai.  I og med at det i år vil være lang tid til resultatet av lønnsoppgjøret er klart, vil mange gå av med den lønnen de har nå. Dette har KLP tydeliggjort hvordan skal håndteres. De er klare på at man vil få etterberegnet pensjonen etter hvor stort opprykk man eventuelt vil få.

Det er arbeidsgiver som skal rapportere inn ny lønn til pensjonskassa når lønnsoppgjøret er ferdig, men det er viktig at tillitsvalgte og pensjonistene sjekker at dette faktisk skjer også for pensjonistene. Normalt sett vil dette gå i automatiske rutiner mellom arbeidsgiver og KLP, men feil kan oppstå.

LO Kommunes daglige leder, Pål Skarsbak, er fornøyd med meldingen fra KLP.

En god nyhet


Fagforbundet

– Dette er en god nyhet for de som går av med pensjon i disse dager. Det er veldig mye vi ikke vet om lønnsoppgjøret og verdensøkonomien, men med denne avklaringen fra KLP så er i det minste ett usikkerhetsmoment ute av verden, det er bra, sier Skarsbak.

Mye vi ikke vet

Hvis en for eksempel går av med pensjon 1. august, og oppgjøret blir ferdig i oktober, og virkningstidspunkt er 1. mai får man automatisk omberegnet pensjonen med korrekt sluttlønn fra 1. august.

- Vi vet ikke virkningstidspunktet for årets oppgjør siden det ikke en gang er påbegynt, men for mange som har planlagt sitt pensjoneringstidspunkt i håp om å få med seg årets oppgjør, er det viktig, sier Skarsbak.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?