Til hovedinnhold

Historisk godt oppgjør for pensjonistene

Lederen for pensjonistutvalget i Fagforbundet  Gerd Eva Volden er fornøyd med trygdeoppgjøret.

Lederen for pensjonistutvalget i Fagforbundet Gerd Eva Volden er fornøyd med trygdeoppgjøret. (Foto: Birgit Dannenberg)

Årets trygdeoppgjør er klart og gir et solid løft i folketrygd for pensjonistene på 8,54 prosent. Det store flertallet av Fagforbundets medlemmer får et tilsvarende løft i tjenestepensjonen sin.

24.05.2023 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 25.05.2023

Pensjonen øker med 8,54 prosent fra 1. mai. Det gjør også offentlig tjenestepensjon. Unntaket er medlemmer som har tjenestepensjon i andre ordninger, som for eksempel private barnehager som får tjenestepensjoner beregnet på annen måte.

Ønsker en tydeligere sosial profil

 – Alt i alt er vi fornøyde. Det er et godt oppgjør, men vi skulle gjerne sett at tydeligere sosial profil, sier lederen for Fagforbundets pensjonistutvalg, Gerd Eva Volden.

Hun sier seg enig med Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. Han sier seg også fornøyd med pensjonsoppgjøret som helhet, men uttrykker bekymring for de med minst.

– Jeg er dypt bekymret for situasjonen til dem som lever av lavere pensjoner, sier Jan Davidsen. Den sterke prisveksten rammer de med lave inntekter hardest. Vi mener at de lavere pensjoner bør løftes så de overstiger fattigdomsgrensen på 282.000 kroner for enslige og 211.500 for gifteeller samboende.

Gammel urett ble fjernet

Det gode oppgjøret er et resultat av en ny måte å beregne pensjon på. Tidligere økte pensjon i takt med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Det ga en fast underregulering av pensjonen og førte til at pensjonistene tapte kjøpekraft for hvert år som gikk.

i 2020 gikk Pensjonistforbundet sammen med SV og FrP for å få slutt på et pensjonssystem der pensjonistene tapte kjøpekraft. Det resulterte i et flertall på Stortinget for at pensjonene skal økes med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Mot Høyres stemmer ble underreguleringen med 0,75-fratrekket fjernet. Det gir etterlengtede resultater for landets pensjonister.

Ville tapt 8000 i året

Uten denne endringen hadde resultatet blitt et helt annet. 

Den nye metoden med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten gir en økning i år på 8,54 prosent fra 1. mai 2023. Den gamle metoden med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent ville gitt en økning på 5,61 prosent fra 1. mai 2023. Differansen utgjør 732 kroner per måned, eller 8000 kroner i året for en pensjon på 270.000 kroner, viser tall fra Pensjonistforbundet.

Håper Stortinget innfrir

Trygdeoppgjøret skal sluttbehandles av Stortinget. Som følge av alliansen med SV og Frp om et anstendighetsløft for pensjonister, ble det gjennomslag for at trygdeoppgjøret oversendes Stortinget for endelig behandling på vårsesjonen. 

– Vi håper at våre gjenstående krav om kompensasjon fra 2021, og et løft for dem med lavere pensjoner blir innfridd i behandlingen i komiteen på Stortinget. Vi forutsetter at regjeringen denne gangen gjør opp oppgjøret med SV, og ikke går til Høyre for ikke å gi oss det vi rettmessig har krav på, avslutter Jan Davidsen.

Se også Fagbladet-sak: Bidrar til å skape trygghet

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?