Til hovedinnhold

Pensjonistene forbereder seg til ny landsmøteperiode

Leder Tørres Sande (t.h), nestleder Gerd Eva Volden og utvalgsmedlem Kjell Engebretsen (midten) hadde lagt opp til en aktiv dialog med de regionale lederne.

Leder Tørres Sande (t.h), nestleder Gerd Eva Volden og utvalgsmedlem Kjell Engebretsen (midten) hadde lagt opp til en aktiv dialog med de regionale lederne. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Landsmøteforberedelser er godt i gang, også i politiske utvalg og yrkesseksjoner. Det sentrale pensjonistutvalget har vært sammen med lederne for de regionale pensjonistutvalgene i to dager i slutten av mai. De har valgt sine representanter til landsmøtet, og starta diskusjonen om hvor de vil politisk etter landsmøtet.

05.05.2022 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 05.05.2022

Fagforbundet har per i dag omtrent 130 000 pensjonister og uføre. Dette tallet øker med mellom seks og ti tusen hvert år. Det er formidabelt. Pensjonistene er representert i alle styrende organer; sentralt, regionalt og lokalt. Så hvilken plass har de i Fagforbundet? Hvilken plass har de i Pensjonistforbundet? Hva tenker de om politisk jobbing for pensjonister og ikke minst de uføre, framover?

Viktig debatt

Leder Tørres Sande (t.h), nestleder Gerd Eva Volden og utvalgsmedlem Kjell Engebretsen (midten) hadde lagt opp til dialog med de regionale lederne. På et par tidspunkt hadde samtlige deltakere tegnet seg på talerlista. Kjell Engebretsen innledet med spørsmålet; - Bruker vi pensjonisttillitsvalgte muligheten vi har i forbundsstyret, landsstyret og i regionstyrene godt og til det beste for pensjonistmedlemmene i forbundet?

Leder og nestleder åpnet, så fikk resten av deltakerne bli med i diskusjonen.

- Vi er avhengige av interesse fra begge parter, både pensjonistens tillitsvalgte og de andre tillitsvalgte i Fagforbundet. Vi kan bidra i valgkamper, arrangere politiske møter og delta i sosiale arrangementer. Vi må inviteres inn – men vi må også da ville dette, og forplikte oss, svarer Tørres Sande.

Sande mener det er kan være vanskelig å aktivisere pensjonister, som ikke var aktive da de selv var yrkesaktive.

Nestleder Gerd Eva Volden la ikke skylda på noen andre for at pensjonistene var trege å få i gang – vi vitalisere oss på alle nivåer, åpnet hun.

- Vi er ikke flinke nok til å følge opp saker som angår oss. Vi må bruke hverandre som nettverk, informere og hjelpe hverandre. Vi må rett og slett på banen og bruke mulighetene vi har både i forbundet og i Pensjonistforbundet.

Det var stor interesse og aktivitet da pensjonisttillitsvalgte møttes til landsmøteforberedelser.
Det var stor interesse og aktivitet da pensjonisttillitsvalgte møttes til landsmøteforberedelser. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Mange på talerstolen

Tom B. Johansen (Viken) og flere av de andre i salen ønsket bedre informasjon. Det er noen propper i informasjonsflyten. Fagforeningene sender ikke alltid videre det de mottar, spesielt ikke dersom de ikke har noen frikjøpte. Selve organiseringen er vanskelig å forstå. Johansen mente at de måtte bruke mer tid på lokalforeningene. Merete Dahl (Vestfold og Telemark) ønsker styrekurs, mer politikk og mindre kaker og kaffe. Mary Sørensen (sentralt utvalg) mener opplæring er stikkordet. Det er vanskelig for medlemmene å skille Fagforbundet og Pensjonistforbundet, hvem gjør hva? Rydde opp og lære opp. – Du får mer interesse for det du faktisk forstår, sa hun.

Bjørg Vatnedalen (Posten) mener at pensjonistmedlemmene er opptatt av det samme som alle andre medlemmer. Det er rettigheter, trygd, heltid, pensjon og alt det andre. Hun ville også bruke litt mer tid på de lokale pensjonistutvalgene.

Jan Rudy Kristensen (Agder) understreker at det viktigste er å utforme politikken for pensjonister og uføre. Den jobben er i gang ute i fagforeninger og regioner med debattheftet for landskonferansen. Pensjonistene må være aktive der vedtakene gjøres.

- Ikke bare kaffe og kaker – vi skal være en kamporganisasjon, mente Kristensen.

Politikken for de nye pensjonisttillitsvalgte som skal velges på landsmøtet diskuteres heftig da sentrale og regionale pensjonisttillitsvalgte møtes.
Politikken for de nye pensjonisttillitsvalgte som skal velges på landsmøtet diskuteres heftig da sentrale og regionale pensjonisttillitsvalgte møtes. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Dette er bare starten

Diskusjonene gikk i et par timer til, og mange flere fikk sagt sitt. De viktigste spørsmålene var:

  • Hva slags politikk skal vi ha for de uføre? Hvordan fremmes pensjonistsakene best?
  • Hva med eldrerådene i kommunene – er de viktige?
  • Kan pensjonistspørsmål komme inn som tema i tillitsvalgtopplæringa?
  • Hvordan bedre informasjonsflyten?

På landsmøtet skal det velges et nytt sentralt pensjonistutvalg. De må huske på at pensjonister ikke lenger er, hva pensjonister en gang var.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?