Til hovedinnhold

Ungdom og pensjonister i Fagforbundet bygger bro

Fagforbundets ungdom og pensjonister holder landskonferansen sammen. På scenen ser vi leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, og leder av pensjonistutvalget, Bjørg Hageløkken.

Fagforbundets ungdom og pensjonister holder landskonferansen sammen. På scenen ser vi leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, og leder av pensjonistutvalget, Bjørg Hageløkken. (Foto: Martine Grymyr)

Når Fagforbundet samler ungdommene og pensjonistene sine blir det til gode politiske verksteder. I slike samlinger er det ikke så stort sprik mellom unge og gamle.

14.11.2019 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 04.03.2020

-  Et organisert arbeidsliv og et samfunn med mindre ulikheter krever både ungdommelig pågangsmot og den erfaringa vi har fra vårt yrkes- og organisasjonsliv, sa Jan Davidsen, leder i pensjonistforbundet.

Tre dager til ende var pensjonisttillitsvalgte fra alle regioner samlet til landskonferanse for å dele erfaringer og diskutere hva som skal stå på dagsorden framover. På samme hotell og vegg i vegg har Fagforbundet Ung sin konferanse, og leder for pensjonistene, Bjørg Hageløkken og ungdommens leder, Mats Monsen åpnet konferansedagene sammen.

Stolt av historien

Ungdomspolitikere fra Ap, SV, SP og Rød Ungdom delte sine hjertesaker med delegatene både fra Fagforbundet Ung og pensjonistene. Både Nils Kristian Sandstrøen fra Ap og Torleik Sveile fra Sp var opptatt av at arbeid og fast ansettelse er viktig for folk.

– Det er samhold som kan redde velferdssamfunnet vårt, og det er sammen med dere i fagbevegelsen vi må stå imot presset fra høyresida, sa Sandtrøen.

Torleik Sveile sammenlignet dagens løsarbeidersamfunn med den tida storbonden hadde egne husmenn.

– Husmenn måtte sleppe alt de hadde når bonden heiste husmannsflagget. I dag er det mobilen som er det nye husmannsflagget; Lyser den rødt er det varsel om ledige vakter eller at nye vaktlister er lagt ut. Da er det første mann til mølla som får neste vakt og vil du være den første må du sleppe alt anna, både fritid og familie.

Et samla ungdomspanel var tydelig på at de ikke finner seg i et løsarbeidersamfunn og at de vil ha med seg alle på laget – unge, eldre og uføre. De var også veldig klar på at uten Fagforbundet vil det ikke gå.

Kamporganisasjon siden 1951 

Pensjonistforbundet har visjoner og verdier som i stor grad sammenfaller med Fagforbundet sine. Der Fagforbundet sier «synlig, nær og stolt», sier Pensjonistforbundet «tydelig, sterk og synlig». Verdiene Fagforbundet bygger på er «omtanke, solidaritet og samhold#, hos pensjonistene uttrykker de det med «inkludering, medbestemmelse og innflytelse».

– Det som starta som en kamporganisasjon i 1951 må fortsette å være det, sa Jan Davidsen, og la til at det er fint å ta med seg litt av den ungdommelige utålmodigheten og engasjementet fra ungdomsdebatten.

Davidsen tok så Fagforbundet sine pensjonister med på et historisk tilbakeblikk for å vise hvorfor det gir absulutt mening at Pensjonistforbundet allierer seg med fagbevegelsen, politiske partier og andre interessegrupper.

– Når vi nå skal leve lenger så må vi organisere oss også etter det yrkesaktive livet. Vi må kjempe for våre rettigheter, og for å bli sett, sa han.

Den store kampen nå er å få gjeninnført forhandlingsretten som organisasjonen mistet i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.  Trygdeoppgjøret gjennomføres nå som en teknisk regulering, der pensjon reguleres med lønnsvekst som det trekkes fra en faktor på 0,75 prosent.

– Denne underreguleringa kan ikke fortsette, og det har vi gitt klar beskjed om, sa Davidsen.

Fagforbundet har mange pensjonist- og uføremedlemmer som er aktiv i Pensjonistforbundet, særlig på regionnivå. Lokalt er det ikke like stort engasjement – det begrunnes på ulike måter. Noe handler om politikk, noen føler seg ikke velkommen, og noen synes Fagforbundet kommer inn som en for stor aktør. Jan Davidsen mener at Fagforbundet sine pensjonister må inn for å ta grep om både fordeling og sosial trygghet blant eldre.

– Det handler om politikk, men ikke partipolitikk, nødvendigvis,  Det er en verdikamp.

– Som leder i Pensjonistforbundet skal jeg jobbe for å styrke og synliggjøre forbundet som en slagkraftig samfunnsaktør på vegne av alle landets pensjonister og uføretrygdede, og det trenger jeg dere til å hjelpe meg med, avsluttet Jan Davidsen med, og stemninga blant tilhørerne tyder på at den hjelpa vil han få.

Gode debatter – tydelige uttalelser

Det var satt av god tid til debatter og erfaringsutveksling på samlinga for pensjonister og uføre. Tre uttalelser som var forberedt ble debattert, og vedtatt etter at redaksjonskomiteen la dem fram. En om "Eldrepolitikk – mer enn omsorg", en om "Fattigdom gjør ingen friskere" og en om "Alderspensjon er en opparbeidet rettighet".

I tillegg ble det spontant lagt fram og vedtatt et uttalelse om opprettelse av NAV-ombud:

"Landskonferansen for pensjonister og uføre er forskrekket over den politikk som føres og som har satt NAV i den situasjon som florerer i media i dag og som rammer uskyldige mennesker.

Vi registrerer også hvordan den sittende regjerings har redusert og fjernet flere trygdeordninger til blant annet de svakeste i samfunnet.

Når vi også får en oppfatning om svekkelse av servicen og oppfølgingen overfor egne uføremedlemmer, så støtter vi opp om opprettelse av et NAV-ombud, foreslått av Pensjonistforbundet».

Les mer hos Fagforbundet Ung: – Ungdomsorganiseringa i Fagforbundet har over 45 000 unge medlemmer. Det er alle disse tusen du og jeg representerer her disse dagene, sa Mats Monsen, da han åpnet Fagforbundet Ungs åttende ordinære landskonferanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?