Til hovedinnhold

Fakta om kontingentøkning for pensjonister og uføre

Forstår at noen reagerer på prisøkning: Fagforbundets leder, Mette Nord.

Forstår at noen reagerer på prisøkning: Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet)

Medlemskontingenten for pensjonister og uføre har blitt litt dyrere, men medlemsfordelene er fortsatt de samme.

27.01.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 10.02.2023

Fagforbundet har den siste tiden fått flere henvendelser fra medlemmer som lurer på hvorfor pensjonister og uføre må betale mer enn før. 

Medlemmer som er alders-, AFP- eller uførepensjonist betaler i 2023 kroner 1350. Dette blir fordelt på to halvårige faktureringer på 675 kroner. 

Bakgrunnen for endringen i kontingenten er et vedtak fra Fagforbundets landsmøte høsten 2022. Der gikk landsmøtet inn for at kontingenten for yrkesaktive medlemmer skal reduseres (slik flere andre fagforbund også har gjort), mens kontingenten for pensjonister økes noe. 

Kontingenten skal gjenspeile kostnadene knyttet til medlemskapet

I Fagforbundet har kontingenten pensjonister og uføre betaler vært langt lavere enn de reelle kostnadene knyttet til hvert enkelt medlem. Dette var en ordning som ble innført på 1990-tallet. Den gangen hadde det daværende Norsk kommuneforbund et lite antall pensjonister og uføre. Gruppen har vokst betydelig og utgjør nå i overkant av 35% av det totale medlemstallet. Gruppen er raskt økende og vil bli nærmere 50% av det totale medlemstallet innen 2030.

Denne utviklingen har gjort det nødvendig å gjøre tiltak som medfører at Fagforbundets kostnader knyttet til pensjonistarbeidet og deres medlemsfordeler kommer i balanse. Med kontingenten for 2022 var det en underdekning på ca. 500 kroner per pensjonist, som utgjør et samlet beløp på omkring 50 millioner kroner.

For å opprettholde det gode tilbudet til pensjonister og uføre må det være større samsvar mellom forbundets utgifter og inntekter. Den nye kontingenten er satt for å dekke kostpris.

I dag koster et pensjonistmedlemskap følgende:

Innboforsikringen                                             980,-
Stønadskassa                                                     200,-
Kontingenten pensjonistforbundet          156,-
Andre kostnader, bl.a Fagbladet                200,-

Dette gir en kostnad på cirka 1500 kroner per pensjonist.

Slik gjøres endringene:

  • I 2023 økes kontingenten fra 1000 til 1350 kroner, fordelt på to innbetalinger.
  • Deretter legges det opp til en justering på rundt 75 kroner de neste to årene.
  • Det innføres også kontingent for pensjonister mellom 76 og 80 år, på 500 kroner i året. Dette vil ikke gjelde for pensjonister som er født i 1947 eller tidligere, som allerede er fritatt for kontingent. 

Kutter ikke i fordelene

Pensjonister og uføre får fortsatt mye igjen for kontingenten. Som medlem i Fagforbundet får du Norges beste innboforsikring til en rimelig pris. Hele medlemskapet for pensjonister og uføre koster omtrent det samme som du må regne med å betale for en vanlig innboforsikring, dersom du ikke er medlem.

I tillegg får du:

  • Fagbladet rett hjem i postkassa
  • medlemskap i Pensjonistforbundet, inkludert bladet Pensjonisten
  • stønadskasse (gravferdsstøtte)
  • tilgang på alle medlemsfordeler hos LOfavør
  • tilgang til tilbud fra pensjonistorganiseringen i fagforeningen og fylkene

Du er selvfølgelig fortsatt fullverdig medlem i fagforeningen din og kan bli med på lokale arrangementer, som for eksempel turer og samlinger.

Forstår at noen reagerer

Fagforbundets leder, Mette Nord, uttrykte i en e-post til pensjonistmedlemmer forståelse for at noen synes dette er ugreit.

Jeg skjønner at det ikke er positivt med en økning i prisen. Likevel håper jeg du forstår landsmøtets vedtak, og ser de mange gode fordelene du fortsatt vil ha som medlem av Fagforbundet.  Vi er glade for at du er med på å gi Fagforbundet styrke i den jobben vi gjør for å sikre et trygt arbeidsliv og en god velferdsstat for alle. Tusen takk for at du er en del av laget!

Beste hilsen,

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?