Til hovedinnhold

Eldredagen 1. oktober - vis omtanke

Bli med og marker eldredagen 1. oktober.

Bli med og marker eldredagen 1. oktober. (Foto: Mostphotos)

Eldredagen markeres den 1. oktober hvert år for å hedre og anerkjenne det verdifulle bidraget eldre mennesker gir til samfunnet vårt. Fagforbundet oppfordrer til å besøke eldre slektninger, naboer eller venner og gi dem tid og oppmerksomhet.

30.09.2023 av Gerd Eva Volden, leder, Fagforbundets pensjonist- og uføreutvalg
Sist oppdatert: 30.09.2023

Dagen gir oss anledning til å reflektere over de utfordringene eldre mennesker kan møte, samtidig som vi feirer deres livserfaring, visdom og kulturelle innflytelse.

Bekjempe aldersdiskriminering

1. vara pensjonistutvalget Fagforbundet  Gerd Eva Volden
Gerd Eva Volden (Foto: Birgit Dannenberg)

Målet med Eldredagen er å øke bevisstheten om eldre menneskers rettigheter, deres behov for omsorg og støtte, samt å bekjempe aldersdiskriminering. Bevisstgjøre at eldre ikke er en ensartet gruppe, som bare har behov for pleie og omsorg, men er like forskjellige i behov som resten av befolkningen. Det er også en anledning til å oppmuntre til kontakt og samhandling mellom generasjoner der man kan dele sine historier og kunnskap med hverandre.

Gå på besøk - gi oppmerksomhet

På denne dagen oppfordres folk til å besøke eldre slektninger, naboer eller venner, gi dem tid og oppmerksomhet, og sette pris på deres livsreise. Eldredagen minner oss om at alderdommen er en verdifull del av livet som fortjener respekt, verdighet og kjærlighet.

La oss sammen markere Eldredagen den 1. oktober ved å vise omsorg og takknemlighet for eldre mennesker i våre liv og samfunn.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?