Til hovedinnhold

Ønsker politisk aktive pensjonister

Bjørg Hageløkken og Jan Davidsen fra hjemmekontoret.

Bjørg Hageløkken og Jan Davidsen fra hjemmekontoret. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen, og Bjørg Hageløkken, lederen for de 120 000 uføre- og pensjonistmedlemmene i Fagforbundet, mener begge at å styrke Pensjonistforbundet er avgjørende for hva slags type lokalsamfunn vi skal ha framover.

13.10.2020 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 15.10.2020

– Kommunenes økonomi er blitt merkbart dårligere, både med denne regjeringa og ikke minst i løpet av koronapandemien. Og kanskje spesielt i de sammenslåtte kommunene, sier Jan Davidsen.

Dårlig kommuneøkonomi betyr at lokale politikere må prioritere mellom oppvekstsektoren og eldre innbyggere, blant annet.
Og akkurat her mener både Hageløkken og Davidsen at Fagforbundets pensjonister og uføre kan spille en rolle.

Det er ikke bare helse og sosial som er viktig for eldre og uføre innbyggere. Jan Davidsen nevner både tilgang til kollektivtransport og hvordan kommunene velger å kommunisere digitalt med innbyggerne sine som like viktige områder.

– Det kollektive medlemskapet i Pensjonistforbundet er viktig for å ha en stemme i trygdeoppgjør og statsbudsjett, men det er gjennom det lokale medlemskapet at vi kan være med og forme vår egen kommune, sier Bjørg Hageløkken.

Kjøttvekt og faglighet

Pensjonistlederne viser til at Fagforbundets pensjonistmedlemmer sitter med unik kompetanse og faglig erfaring som er nyttig i arbeidet for å få fram pensjonistenes behov overfor kommunens politikere.

– Vi bor alle i en kommune, og det er her vi ønsker å påvirke. Vi skal også gi beskjed oppover både i Fagforbundet og i Pensjonistforbundet om hvordan virkeligheten er. Alt som skjer i kommunene berører også pensjonistene.

Noen av oss kjenner kommunen godt og vet hvor og hvordan man henvender seg. Andre kjenner helsesektoren eller frivilligheten. Gjennom Pensjonistforbundet lokalt kan vi være sammen med alle andre pensjonister i kommunen, og vi får mer tyngde bak kravene, sier Bjørg Hageløkken.

Bygge bro

Jan Davidsen er også opptatt av å bygge bro mellom yrkesaktive og pensjonister.

– Vi fikk en endring da pensjonsrettighetene våre ble avtalefestet. Det betyr at vi blir stadig mer avhengig av hvordan tariffavtalene ivaretar disse rettighetene. En dag skal de yrkesaktive også bli pensjonister, og grunnlaget for hvordan pensjonistlivet blir legges mens folk er yrkesaktive.

Han forteller at dette var selve grunnlaget for at Kommuneforbundet i sin tid ønsket at pensjonistene skulle kunne aktivisere seg i forbundet og også bli kollektivt med i Pensjonistforbundet. I sin tid oppdaget Kommuneforbundet at en tredel av medlemmene ble minstepensjonister, ikke minst på grunn av deltid.

Hageløkken er enig. Hun sier at yrkesaktive og pensjonister har mange felles saker og nevner kampen for heltid og faste stillinger.

– For de ansattes pensjon er heltid viktig, og det er ikke mindre viktig for mottakerne av kommunens tjenester at det er faste folk som yter tjenestene, sier hun.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?