Til hovedinnhold

Nyheter

Brann- og redningspersonell må få opplæringen de har krav på

Fagforbundets syn på utdanningskravene for brannfolk

Fagforbundet har jobbet aktivt med å påvirke kravene til utdanning for brannfolk. DSB har sendt ut forslag om å sidestille heltids- og deltidsgrunnkurs for heltidsbrannkonstabler. Fagforbundet har advart mot denne løsningen og foreslår en annen overgangsordning.

Regjeringa åpner for bedre dekning for yrkesskader, blant annet for brannfolk.

Regjeringen lover forbedringer i yrkesskadereglene for brannfolk

I 2021 vedtok Stortinget en endring i politiloven som sikret politiet en bedre yrkesskadedekning under trening og øvelser. Fagforbundet mener behovet for bedre dekning under risikofylt trening og øvelser gjelder mange flere yrker. Nå bekrefter regjeringen at de jobber med å innføre tilsvarende regelendringer for ansatte i kriminalomsorgen og i brann og redning.

Fagforbundets forhandlere, brannavtalen.

Brudd i forhandlingene om brannavtalen

Tirsdag 25. april ble det brudd i andre del av forhandlingene om den sentrale særavtalen for brann- og redningstjenesten (SFS 2404). Krav om arbeidstid og beredskapsvakt sto sentralt.

Henry Sørensen med diplom og blomster.

Fikk endelig hedret Henry Sørensen

Mandag denne uken fikk Fagforbundet endelig hedret tidligere brannmann Henry Sørensen med Fagforbundets yrkesskadepris.

Statssekretær Tomas Norvol, Fagforbundets advokat, Anne Gry Rønning-Aaby og Ingunn Reistad Jacobsen, Leder av Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet, møttes denne uka.

Presser på for regelendring: Fagforbundets medlemmer må sikres yrkesskadeerstatning

Svært mange av Fagforbundets medlemmer får avslag om yrkesskadeerstatning. Nå ønsker Fagforbundet regelendring.

I front for et viktig gjennomslag for brannmenn og yrkesskadeerstatning: brannmann Tore Vassbotn.

Blærekreft er godkjent som yrkesskade for brannfolk: – Et gjennombrudd

Fagforbundet og brannmann Tore Vassbotn har vunnet fram i Trygderetten. Det kan bety mye for andre brannfolk med kreft.

Utrykningsgarderobe

Pasientskadeerstatning, brannfolk og akutthjelpere - hvor står vi?

I høst sendte DSB ut et skriv til alle landets brannvesen som omhandlet lovgivingen rundt pasientskadeerstatning når brannfolk utfører akuttoppdrag. Fagforbundets advokat Anne Gry Rønning Aaby har uttalt seg om saken.

Brannkonstabler kan eksponeres for farlige stoffer

Du kan nominere kandidater til Fagforbundets yrkesskadepris

Fagforbundet har en pris som deles ut til de som har gjort en spesiell innsats innenfor temaet yrkesskade og yrkessykdom for brannfolk og brannforebyggere. Prisvinneren får en sum som kan doneres til et verdig formål. Prisen dekkes av Fagforbundets yrkesskadefond. Du finner mer informasjon om prisen og yrkesskadefondet på denne siden.

Landskonferansen 2022: Delegatene fra samferdsel og teknisk vil sikre særaldersgrensene.

Fagforbundet fortsetter kampen for god særalderspensjon

Delegatene fra samferdsel og teknisk vedtok å styrke Fagforbundets politikk for særaldersgrenser da de var samlet på Landskonferansen 2022.

Tidligere brannkonstabel Henry Sørensens sak om å få kreftsykdommen godkjent som yrkesskade er nå oppe i Høyesterett.

Kreftsak oppe i Høyesterett

Da Henry Sørensen fikk avslag på søknaden om å få godkjent kreftsykdom som yrkesskade, fikk det dramatiske følger for flere enn han. Nå skal det hele avgjøres i Høyesterett.

HMS-håndbok for brannforebyggere på ny nettside

Fagforbundet og Feiermesternes Landsforening lanserte vinteren 2022 en digital HMS-håndbok for brannforebyggere. Innholdet er nå flyttet til en ny og forbedret nettside.

Fagforbundet anker kreftsak til Høyesterett

Da Henry Sørensen fikk avslag på søknaden om å få godkjent kreftsykdom som yrkesskade, fikk det dramatiske følger for flere enn han. Trygderetten snudde i spørsmålet om det er sannsynlig at brannyrket gir risiko for prostatakreft. Fagforbundet har derfor saksøkt Staten.

Nå er en ny HMS-håndbok for brannforebyggere ute!

Fagforbundet og Feiermesternes Landsforening (FLF) har revidert Sikkerhetshåndboken for feiere. Den nye versjonen kalles HMS-håndbok for brannforebyggere, og er fulldigital. HMS-håndbok for brannforebyggere er en nettside der brukerne kan lese seg opp, laste ned dokumenter og diskutere med hverandre. Du finner lenke til HMS-håndboken nederst i denne artikkelen.

Presentasjoner fra webinar om omstilling i brann og redning

Her kan du laste ned presentasjonene til Randi Helle (Organisasjonsavdelingen) og Bjørn Pettersen (Omstillingsenheten) fra webinaret om omstilling i brann og redning som ble avholdt på Teams 11.11.21.

Svart økonomikonferansen 2022: De neste tusen dagene - storrengjøringa i arbeidslivet

Her kan du se svart økonomikonferansen 2022 digtialt!

18. mars 2022 inviterer Fagforbundet og NTL til den årlige Svart økonomikonferansen. Se den her digitalt.

Argumentasjon for egenregi

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har laget en samling av faglig argumentasjon for å drive tjenester med egne ansatte.

Bli faggruppemedlem!

Fagforbundet skal oppnevne nye medlemmer i mange av faggruppene våre i høst. Hvis du er interessert i muligheten til å samarbeide med Fagforbundet om saker du mener vi bør jobbe med for nettopp din yrkesgruppe, bør du lese videre.

Arbeidstilsynets svar på spørsmål om veileder for røykdykking

Fagforbundet avholdt webinar på Brannkonferansen den 28. april 2021, der Arbeidstilsynet holdt en presentasjon om den nye veilederen for helseundersøkelse og fysiske tester til røyk- og kjemikaliedykking. Vi fikk i løpet av webinaret inn mange spørsmål, for mange til at vi rakk å gå gjennom alle. I ettertid har vi oversendt spørsmålene til Arbeidstilsynet som har besvart spørsmålene skriftlig. Disse spørsmålene og svarene er tilgjengelige nedenfor. Fagforbundet har ut over dette hatt dialog med Arbeidstilsynet for å igjen legge fram vårt syn på hvilke endringer det er behov for å gjøre i veilederen

Ansatte i farlige og fysisk krevende yrker er i ferd med å miste retten til å gå av tidlig

Pensjonssviket: Bli med på opprop for å bevare særaldersgrensa

Mandag 7. juni vedtok regjeringa og Frp i Stortinget endringer som vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker, forsvinner. Bli med og si at det ikke er greit!

Særaldersgrenser: Hastverk og løftebrudd fra regjeringas side, sier en unison arbeidstakerside.

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere 

Mandag 7. juni vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. – Et svik og et løftebrudd, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?