Til hovedinnhold

Nyheter

Nå blir det mulig å få godkjent yrkesskade som oppstår på øvelse.

Nå kommer erstatning for brannfolk under trening og øvelse

Regjeringen offentliggjorde fredag stortingsmeldingen om brann- og redningsvesenet. I den står det at regjeringa vil sikre regler som gir ansatte i brann- og redningsvesenet rett til erstatning også ved skader som skyldes pålagt trening.

Øvelse med brannvesenet

Veileder - Yrkesskader i brann og redningsvesenet

Her kommer snart vår nye veileder for yrkesskader og yrkessykdom i brann og redning. Du kan laste ned veilederen som PDF nedenfor!

Nå tar Fagforbundet saken om yrkesskade til Stortinget for å endre lovverket

Vi tar kampen for yrkesskade til Stortinget

Hvis brannfolk skader seg på jobb, eller blir ramma av sjukdom som følge av arbeidsoppgaver blir søknad om yrkesskadeerstatning ofte avslått av NAV. Et samlet fagmiljø møtte på Stortinget og krevde endringer. Her er de tre kravene.

Brannvesenetmednedbrenningsøvelse

Fagforbundet jobber for bedre yrkesskadedekning – vi vil ha deg med

Regjeringen har sagt den vil forbedre reglene for både yrkesskade og yrkessykdom. Fagforbundet jobber med å få sikre yrkesskadedekning for brann- og redningspersonell som skades på trening, øvelse eller reelle hendelser. Vi vil også endre loven for å sikre at alle brannfolk og brannforebyggere som får kreft av jobben, får det godkjent som yrkessykdom. Vår viktigste ressurs er folka i organisasjonen vår. Derfor håper vi medlemmene blir med. Her er noen konkrete tips til hvordan dere kan bidra til gjennomslag. Nederst i artikkelen kan du lese alle kravene våre.

Røykdykkertestenerviktigforbrannfolk

Fagforbundet deltar i arbeidet med ny røykdykkertest

Det skal lages en ny fysisk test for røyk- og kjemikaliedykking. Fagforbundet er fornøyde med å delta i arbeidet, som skal være klart i juni 2024.

Pensjons­ekspert i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag, forklarer de nye pensjonsreglene for de med særaldersgrenser.

Webinarer om særalderspensjon

Har du spørsmål om særalderspensjon etter at det på sensommeren ble enighet i forhandlingene om pensjonsreglene? Da bør du få med deg våre to nye webinarer.

Fagforbundets arbeid med pensjon for 110-operatører

Pensjon for 110-operatører er igjen et aktuelt etter at Det Norske Maskinistforbund tapte en sak om pensjonsalder for 110-operatører i arbeidsretten. I denne artikkelen oppklarer vi hva som er fakta og feil når det gjelder særalderspensjon på 110-sentralen. Her kan du også melde deg på webinaret vi avholder om temaet 8. september

Illustrasjonsbilde: Brann og redning

Ny brannavtale etter nemndskjennelse

I april brøt Fagforbundet den andre runden forhandlinger med KS om ny særavtale for brann- og redningstjenesten, SFS 2404. Da gikk saken til nemnd for avgjørelse. Nå er kjennelsen kommet.

Ingunn Reistad Jacobsen og Audun Olsen-Skaldehaug i møte med statssekretær Hans Petter Aasen i justis- og beredskapsdepartementet

Tett dialog med regjeringen om yrkesskade for brannfolk

Fagforbundet hadde torsdag 29. juni møte med statssekretær Hans Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedtemaet var yrkesskadedekning på øvelser og trening.

Tung jobb: Brannkonstabel og tillitsvalgt Trond Skuggedal lot fem politikere ta bl.a røykdykkertesten.

Pensjon: Særaldersgrenser viktig for flere enn du tror

Mange av Fagforbundets medlemmer har ikke særaldersgrense først og fremst fordi de blir utslitt i yrkene, men fordi samfunnet krever noe ekstra av dem, skriver Fagforbundets Iren Mari Luther og Ingunn Reistad Jacobsen i Dagens Næringsliv.

Illustrasjonsbilde - Operatører på 110-sentralen bør ha særaldersgrense

110-operatører bør ha særaldersgrense

Fagforbundet mener ansatte på 110-sentralen skal ha særaldersgrense. Men det kan dessverre ikke løses med å bruke feil stillingskode.

Brann- og redningspersonell må få opplæringen de har krav på

Fagforbundets syn på utdanningskravene for brannfolk

Fagforbundet har jobbet aktivt med å påvirke kravene til utdanning for brannfolk. DSB har sendt ut forslag om å sidestille heltids- og deltidsgrunnkurs for heltidsbrannkonstabler. Fagforbundet har advart mot denne løsningen og foreslår en annen overgangsordning.

Regjeringa åpner for bedre dekning for yrkesskader, blant annet for brannfolk.

Regjeringen lover forbedringer i yrkesskadereglene for brannfolk

I 2021 vedtok Stortinget en endring i politiloven som sikret politiet en bedre yrkesskadedekning under trening og øvelser. Fagforbundet mener behovet for bedre dekning under risikofylt trening og øvelser gjelder mange flere yrker. Nå bekrefter regjeringen at de jobber med å innføre tilsvarende regelendringer for ansatte i kriminalomsorgen og i brann og redning.

Fagforbundets forhandlere, brannavtalen.

Brudd i forhandlingene om brannavtalen

Tirsdag 25. april ble det brudd i andre del av forhandlingene om den sentrale særavtalen for brann- og redningstjenesten (SFS 2404). Krav om arbeidstid og beredskapsvakt sto sentralt.

Henry Sørensen med diplom og blomster.

Fikk endelig hedret Henry Sørensen

Mandag denne uken fikk Fagforbundet endelig hedret tidligere brannmann Henry Sørensen med Fagforbundets yrkesskadepris.

Statssekretær Tomas Norvol, Fagforbundets advokat, Anne Gry Rønning-Aaby og Ingunn Reistad Jacobsen, Leder av Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet, møttes denne uka.

Presser på for regelendring: Fagforbundets medlemmer må sikres yrkesskadeerstatning

Svært mange av Fagforbundets medlemmer får avslag om yrkesskadeerstatning. Nå ønsker Fagforbundet regelendring.

I front for et viktig gjennomslag for brannmenn og yrkesskadeerstatning: brannmann Tore Vassbotn.

Blærekreft er godkjent som yrkesskade for brannfolk: – Et gjennombrudd

Fagforbundet og brannmann Tore Vassbotn har vunnet fram i Trygderetten. Det kan bety mye for andre brannfolk med kreft.

Utrykningsgarderobe

Pasientskadeerstatning, brannfolk og akutthjelpere - hvor står vi?

I høst sendte DSB ut et skriv til alle landets brannvesen som omhandlet lovgivingen rundt pasientskadeerstatning når brannfolk utfører akuttoppdrag. Fagforbundets advokat Anne Gry Rønning Aaby har uttalt seg om saken.

Brannkonstabler kan eksponeres for farlige stoffer

Du kan nominere kandidater til Fagforbundets yrkesskadepris

Fagforbundet har en pris som deles ut til de som har gjort en spesiell innsats innenfor temaet yrkesskade og yrkessykdom for brannfolk og brannforebyggere. Prisvinneren får en sum som kan doneres til et verdig formål. Prisen dekkes av Fagforbundets yrkesskadefond. Du finner mer informasjon om prisen og yrkesskadefondet på denne siden.

Landskonferansen 2022: Delegatene fra samferdsel og teknisk vil sikre særaldersgrensene.

Fagforbundet fortsetter kampen for god særalderspensjon

Delegatene fra samferdsel og teknisk vedtok å styrke Fagforbundets politikk for særaldersgrenser da de var samlet på Landskonferansen 2022.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?